Bengt Göransson om folkrörelsen och kulturen (1982)

0
1549
Bengt Göransson (Foto: Wikipedia)

Är det bakåtsträvare att söka svaren på dagens stora frågor i erfarenheter i det fjärran förflutna? Ingen svarar förstås ja på den frågan, men i praktiken fungerar det trots allt så att gamla erfarenheter från till exempel folkrörelsernas storhetstid idag håller på att flytta in på museum och därmed uppfattas som något utanför vår egen tid.

1982 fyllde FiB/K 10 år och stämman hölls i Västerås. Inledningstalare var Bengt Göransson (kulturminister 1982–1989). Hans år som departementschef var för ovanlighetens skull en tid av reflektion och eftertanke. Bland annat gjorde han insatser för att hålla liv i folkrörelsernas Sverige och föra fram dess grundidéer. Han sa bland annat i talet, vilket var viktigt för oss fibbare:

”I folketshusrörelsens handlingsprogram 1972 slog vi fast att riksorganisationen borde finansiera sina medlemstjänster med medlemsavgifter. Därigenom kunde den bli medlemmarnas organisation. Den behövde inte bli instrument för andra intressen, exempelvis en statlig kulturpolitik.”

Vad kan vi lära av hans ord om folkrörelsen och kulturen idag?

Tack Pål Karlsson i Växjö som häromdagen letade fram talet ur vindsgömmorna och gjorde det publiceringsbart här på fib.se.

Bilden Bengt Göransson talar om och visar för sina åhörare.

Hela talet här.

ANNONS