Bengt Göransson

1
1700

Bengt Göransson – 88 år – har gått ur tiden, därmed en reformist av den gamla stammen. Du får gå ända till Ivar Lo för att finna en relevant jämförelse, ty Bengt Göranssons bildningsideal har koppling långt tillbaka till när det kämpades för bildning i nykterhetsloger och Folkets hus-föreningar och socialdemokratiska medlemsföreningar runt omkring i landet, och kanske framförallt i det norrländska kulturlandskapet med koppling till skogsbruksorter gruvorter, och tjärbrännare, och där medvetenheten om arbetarkulturens värde stod högt i kurs. Här fanns författare från Dan Andersson till Folke Fridell och nämnde Ivar Lo och en mängd andra arbetarförfattare som bildade en fond av folkbildning och ordets bevarande. Här fanns folkbiblioteken som distributörer, och som Bengt Göransson hade närmast hjärtat. Hans försvar för folkbiblioteken som distributörer av litteratur, och utan några som helst inskränkningar i kvalitet och kvantitet. Bengt Göransson måste hedras som fanbärare för en folkets kultur.

ANNONS

1 KOMMENTAR

  1. Jag hade förmånen att träffa Bengt Göransson när jag arbetade på Lundby Bibliotek i Göteborg. Han var gästprofessor på universitet i Göteborg och ringde och frågade om vi hade Mark Twains bok En amerikansk valkampanj, visst hade vi den. Men i magasinet, där dom flesta klassiker fanns. Han kom och lånade boken själv, den borde läsas av alla som följer valrörelserna.