Den förgiftade jordgubben

0
1959

Trots en växande efterfrågan och skriande brist på ekologiskt odlade jordgubbar fortsätter Jordbruksverket att rekommendera kemisk bekämpning. Deras broschyr, ”Växtskyddsmedel 2020 Bär” är ren propaganda för växtgifter, kunde lika gärna vara utgiven av globala giftbolag som Monsanto, Basf, Dow Chimical/ DuPoint, Gullviks och Syngenta. Jordbruksverkets agronomer frossar i allt elände som kan drabba jordgubbarna om man inte växtbekämpar. Det är Kronröta, Läderröta, Mjöldagg, Gråmögel Bladfläcksjuka, svampar, Bladlöss, Jordgubbsvivel, Vecklare, Stinkfly, Trips, Spinnkvalster och Jordgubbskvalster. Broschyren upptar 17 medel mot ogräs, och 19 mot kvalster, 12 mot insekter och 19 mot svampar. De flesta är höggradigt giftiga. De dödar bin, humlor och även fiskar när gifterna vid häftiga regn läcker ut i vattendrag. Flera är cancerframkallande.

Det är denna cocktail som de flesta stora jordgubbsodlarna bjuder på till midsommar. Dessa bekämpningsmedel är godkända av KEMI (Kemikalieinspektionen) som i likhet med Jordbruksverket är en statligt styrd myndighet. LRF (Lantbrukarnas Riksförbund backar upp giftanvändningen och begär årligen dispenser för att få använda förbjudna preparat.

Nu lobbar LRF både i EU och i riksdagen för att förlänga avfasningen av Round Up/Glyfosat som ska ske december 2022. Preparaten som enligt tillverkarna ”är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Giftigt för bin. Förvaras oåtkomligt för barn och åtskilt från livsmedel och djurfoder ”. De varnar för sina egna produkter för att inte behöva betala för de skador som uppstår på allt levande.

Bland dessa bekämpningsmedel finns inte bara direktverkande medel utan och också systemverkande som går in i själva fruktköttet på till exempel äpple, sallad, kål och jordgubbar. Till detta ska läggas att jordgubbar ofta odlas år efter år på samma skiften, vilket innebär att även jorden blir förgiftad och jordgubbarna mer känsliga för angrepp.

Alla dessa gifter som sprutas på vår mat är resultatet av en hänsynslös jordbrukspolitik, som kräver kvantitet och ökad stordrift i stället för kvalité. Och som närmast utrotat alla miljövänliga småbruk och ökat avfolkningen på landsbygden. Jordbruksverket som indirekt gör reklam för gifterna är uppenbart helt i händerna på växtgiftbolagen. Livsmedelsverket, en tredje skattefinansierad myndighet, ser mellan fingrarna och sätter gränsvärden som passar tillverkarna. De tester verket gjort på svenska jordgubbar visade att inte mindre än 95 procent av alla prover innehöll restgifter. I något prov upp till 8 olika bekämpningsmedel. Samtidigt som verket sin vana trogen påpekar att gifterna inte når upp till deras godtyckligt satta gränsvärden. Prov på importerade visar på hårfina skillnader när det gäller giftrester.

Var rädd om de utrotningshotade bina, din hälsa och allt levande. Köp ekologiskt odlade jordgubbar. I takt med att allmänheten i motsats till myndigheterna blir mer skeptiska till gift- och kemijordbruket ökar efterfrågan på ekologiskt. Därmed ökar också antalet ekologiska odlare för varje år. Tyvärr alldeles för sakta med tanke på att efterfrågan på ekologiska jordgubbar är enormt mycket större än tillgången.

Glad midsommar med giftfria gubbar!

Runde Lanestrand

ANNONS