Digitaliseringen av Folket i Bild/Kulturfront – en kulturinsats

2
1921

Nu har hela Folket i Bild/Kulturfronts utgivning från 1971 och framåt digitaliserats och finns sökbar på bibliotek, tack vare ett samarbete mellan Kungliga Biblioteket och föreningen Folket i Bild/Kulturfront.
– Det är en stor kulturhändelse, säger Karin Rosenqvist, ordförande i FiB/K.

Idén till digitaliseringen väcktes i föreningen för flera år sedan och ledde till kontakter med Kungliga biblioteket, KB, som sedan tidigare digitaliserar svensk dagspress och som har som ambition att också digitalisera svenska tidskrifter.
– Vi har digitaliserat en stor mängd dagstidningar, men detta är den första tidskriften som vi gör. Extra roligt att det då blir Folket i Bild/Kulturfront som har varit en stark röst i Sverige ända sedan starten, säger Jonas Ahlberg, projektledare på KB.

Fösrta numrets baksida. Här kan ni läsa hur det gick till när tidningen startades – i jan Lööfs version.

Tidskriften Folket i Bild/Kulturfront är troligen mest känd för avslöjandet av en hemlig svensk spionorganisation som ledde till den så kallade IB-affären 1972–1973. Då hade tidningen nyligen återuppväckts, av Jan Myrdal med flera, som ville bevara idén med den gamla tidskriften Folket i Bild. Den bar på sin tid fram många sedermera stora och folkkära författare samtidigt som den tog avstånd från dåtidens kolorerade veckopress och ersatte med folkbildning istället. Namnet Kulturfront lades till när tidskriften återuppstod 1971 och hämtades från en tidskrift på 1930-talet som samlade kända kulturpersoner i kampen mot nazismen. Utgångspunkten för Folket i Bild/Kulturfront har hela tiden varit tre grundfrågor: För en folkets kultur, antiimperialism och tryck- och yttrandefrihet. En mängd olika berättare, bildkonstnärer, fotografer och andra kulturarbetare har hela tiden funnits med i tidningens arbete och utgivning.

‒ FiB/K har en spännande publicistisk historia och har drivit frågor som kampen mot prostitution, mot knarkromantiken, mot både Sovjets ockupation av Tjeckoslovakien och mot USA:s många krig och stöd till statskupper runtom i världen, säger Karin Rosenqvist.

Bakom tidskriften har det sedan 1971 funnits en förening med engagerade medlemmar som stöder tidningen och dess idé. För att kunna vara en helt oberoende röst har det hela tiden varit en bärande princip att inte ta emot något statsbidrag.

KB är både ett publikt bibliotek och en myndighet med uppdraget att bevara, digitalisera och dokumentera sina samlingar. Genom att digitalisera kan KB bevara samlingarnas innehåll även för kommande generationer. Det är dessutom en möjlighet att sprida materialet till fler redan idag. På grund av upphovsrätt kan den digitaliserade Folket i Bild/Kulturfront endast läsas på KB samt på för närvarande drygt 30 andra bibliotek runt om i Sverige. Vilka dessa är ser ni här.

Kontakt Folket i Bild/Kulturfront Torbjörn Wikland Telefon: 072 531 80 30 och E-post.

ANNONS

2 KOMMENTARER

 1. Äntligen är vi då i mål med digitaliseringsprojektet på KB! Stort grattis till styrelse och redaktioner och övriga inblandade samt naturligtvis alla medlemmar och hela svenska folket m m! Glädjande med denna julklapp är det ju också för oss som bidragit pekuniärt till förverkligandet av våra ambitioner!

  En sak undrar jag dock lite över. Är det KB som bestämt att vi numera ska kalla oss ”tidskrift”? Vid nystarten av Folket i Bild/Kulturfront i början 1970-talet och flera årtionden framåt sågs det som ett skällsord och den som i ett obevakat ögonblick råkade nämna det förhatliga ordet blev omedelbart utfryst. FiB/K var givetvis en TIDNING och inget annat. Visserligen inte riktigt med veckoutgivning (ännu) men våra ambitioner var fasta och orubbliga på den punkten!

  När vi i början av 1990-talet (och i trots mot stämmobeslutet knappa halvåret tidigare) tvingades övergå från fjortondagarsutgivning till månadsutgivning lade detta givetvis lite sordin på våra strävanden att kunna bli en masspridd populärtidning, men någon tidskrift var vi banne mig inte!

  Men det kanske vi har blivit nu? Med tillhörande nätupplaga där vi kan göra snabba inhopp i dagsdebatterna och kommentera i det närmaste dagsfärska händelser! Framtiden ser nu för första gången på länge oerhört ljus ut för FiB/K!

 2. KB: ”Folket i Bild/Kulturfront laddades upp i Svenska dagstidningar den 12/12 2019.”
  KB:s söktjänst tidningar.kb.se

  Du kan söka i databasen hemifrån. Antalet träffar för viktiga begrepp i verksamheten:

  köttbullar 76
  flykting 198
  imperialism 399

  Myrdal 2790
  Käll 171
  Lindgren 996
  Sunvisson 203
  Zackrisson 186

  Presenteras även med stapeldiagram över förekomster per år.