För en folkets kultur…

0
2043

… är en central paroll för Folket i Bild/Kulturfront och anger en huvudinriktning för vårt arbete – kampen om kulturen. När vi talar om folkets kultur, vad menar vi då? Hur skall vi definiera folkets kultur? Det är en paroll som är svår att avgränsa då den rymmer väldigt många olika tolkningar. Var och en av oss fyller begreppet folkets kultur med olika betydelser och företeelser. Bifogade artikel är ett försök att beskriva vad Folkets kultur kan vara. Jan Fredriksson i Helsingborg har skrivit.

Öppna Jan Fredrikssons artikel från mars 2020.

ANNONS