Handke 2017: Nobelpriset till Dylan var ett angrepp

1
1221
Peter Handke efter beskedet om Nobelpriset

Peter Handke var ständigt med på listorna över tänkbara Nobelpristagare i litteratur. Kontroversiell på grund av sitt stöd för Serbien under 90-talets Balkankrig, men också djupt beundrad av författarkollegor som Knausgård och Orhan Pamuk. Thomas Steinfeld mötte honom i september 2017 i huset i Chaville utanför Paris och skrev denna artikel i SvD. Den uppdaterades igår…

Alltså läs om Peter Handke…


En andens ädla vilde som fascinerar och irriterar

Peter Handkes författarskap kan betraktas som ett försök att utplåna alla beprövade betraktelsesätt, för att i stället börja om från en ”andlig nollpunkt”. Texterna präglas även av en tydligt markerad civilisationskritik med udden riktad mot ett infantiliserat västerland.

Artikel i SvD 10 oktober av Marin Lagerholm om Peter Handke

ANNONS

1 KOMMENTAR

  1. Peter Handke har kritiserats för sitt stöd till den ”misstänkte krigsförbrytaren” Milosevic. Men Internationella domstolen uttalade 2007 att det inte fanns några bevis som förbinder Serbien och Milosevic till folkmord som utförs av de bosniska serberna. Detta bekräftades i domen mot Radovan Karadzic då domstolen enhälligt frikänner Milosevic. Varför skriver då media om den ”misstänkte” Milosevic?

    Den officiella rapporten om Srebenica år 2004 har mycket stora brister. Exempelvis detta ”Siffran har aldrig styrkts av några oberoende källor. Man har slagit ihop slå ihop två olika ’saknade’-register – med överlappningar, inte heller oberoende granskade. I registren finns de som överlevt kriget. Omfattningen av överlevnad och dubbelregistrering är okänd.”

    Omkring 100.000 dödades i de fyra krigen i Jugoslavien. Hur dog de övriga? Bland annat dog en del i Natos brutala, folkrättsvidriga bombningar av Belgrad. När ska detta prövas i domstol?

    Om ”Världssamfundet”, d v s USA/Nato/EU med närstående organisationer som IMF och Världsbanken, i stället beslutsamt hade insisterat på att den jugoslaviska krisen 1990 skulle lösas genom förhandlingar, hade med säkerhet alla de efterkommande krigen på Balkan förhindrats.

    Handkes uppfattning och dessa frågor utreds närmare i denna artikel.