Höga kustens fiskarkapell

0
976
Takmålningar i Barsta kapell

I den sista etappen på vår Norralandstur besökte vi Höga kusten. Som vanligt ingick att vandra upp för Skuleberget, en nog så jobbig tur. Men när man väl är uppe får man lön för mödan i form av en fantastisk utsikt över kustlandskapet. Här uppe står man vid världens högsta kustlinje, 286 meter över havet. Under 10.500 år när inlandsisen började smälta bort har kustlinjen höjts med 286 meter.

Men den stora överraskningen på vårt besök vid Höga kusten var den vackra skärgården. Under en veckas tid körde vi ut och in i vikarna längs den vackra skärgården och besökte små pittoreska fiskesamhällen som numera hyser fler sommarbostäder än bofasta fiskare. Det är då man upptäcker att de lokala hembygdsföreningar är guld värda när man turistar i Sverige. De engagerar sig i sin hemorts historia och gör den tillgänglig för turister och gör resandet intressantare. Vi får på detta sätt tillgång till lokala traditioner och folkkultur som vi annars aldrig skulle fått möjlighet att uppleva.

På historiska skyltar och anslag fick vi veta att hamnarna är ett resultat av att Gustav Vasa gav Gävlefiskarna ensamrätt att fiska här. Längs Ångermanlandskusten finns ett femtontal fiskelägen som grundades av Gävlefiskarna på 1500-talet. Här vistades fiskarna fyra månader om året och fiskade. Här fanns god tillgång på strömming så de kunde återvända hem på hösten med fullastade skutor.

Barsta kapell
I flera av hamnarna byggdes små kapell. Barsta kapell ligger på traditionellt ångermanlänskt vis vackert på en höjd med utsikt över hamnen. Kapellet stod färdigt 1665. Initiativet till kapellet var kyrkoherden i Nordingrå, Nikolaus Bozaeus. Fiskarna var inte så hågade att bygga men under hot om att de inte skulle få använda hamnen eller få tillgång till fiskegrunden gav de med sig. De hade ingen brådska. De tog tio år på sig att uppföra kapellet. Kapellen har sedan bevarats och underhållits åt eftervärlden.

Innertaket i kapellet målades 1699 med motiv hämtade från bibeln av Roland Johansson Öberg. Man tror att han var son till en bonde från Norra Ulvön utanför Örnsköldsvik.

Berghamns kapell
Sveriges största fiskarkapell är Bergshamns kapell. Det byggdes 1750–1752. Vintertid förvarades fiskeredskap i kapellet. På så sätt fick de dubbel nytta av kapellet.

ANNONS