Jan Myrdals sista skriftställning

1
3605
Jan Myrdal

”Så skriver jag nu när jag inser att detta blir sista gången jag medarbetar med något som kan kallas Skriftställning i den tidning jag en gång var med om att dra igång. Jag hoppas och tror att jag också i framtiden kan komma att medarbeta. Men skriftställningarna upphör. Det beror inte på att jag slutat tänka, fundera och formulera. Inte heller innebär det att jag gör avkall på något av allt vad jag skrivit och publicerat här i FiB/K eller under alla dessa senaste sjuttiofem år av skrivande.  Men med den tilltagande åldern har perspektivet nu börjat skifta samtidigt som krafterna, de fysiska, starkt avtagit.”

Så skriver Jan Myrdal i Folket i Bild/Kulturfront nummer 11 2019, som släpps idag, torsdag den 7 november. Det är på ett sätt ett avsked till tidningen i vilken han har medarbetat, med sina Skriftställningar, sedan det första numret på 1970-talet. Men han slutar alltså inte att ”tänka, fundera och formulera”, som han skriver, däremot ändrar skrivandet form. 

‒ Jan Myrdal har betytt, och betyder, oerhört mycket för Folket i Bild/Kulturfront. Vi hoppas att han på något vis kommer att fortsätta medverka i tidskriften, även om det inte blir på regelbunden basis, säger Karin Rosenqvist, ordförande i föreningen Folket i Bild/Kulturfront och ansvarig utgivare för tidskriften.

Folket i Bild/Kulturfront har i sin nuvarande form funnits sedan 1972 och kommer nu ut med tolv nummer per år under parollerna ”för yttrande- och tryckfrihet, för en folkets kultur och antiimperialism”.

ANNONS

1 KOMMENTAR

  1. Vad händer när Jan Myrdal inte längre är krönikör i tidningen efter novembernumret 2019? För mig som läser Jans krönika först av allt i tidningen blir det en stor saknad. Jan Myrdal sätter prägel på blaskan oavsett vad det står i krönikan. Men allt har ett slut och världen går inte under, bara nästan. Tack för din insats Jan Myrdal. Vila nu och ta en dag i taget. Ditt verk är stort!