Välkommen till en ny hemsida!

1
1269
Den nye webbredaktörn

Sedan 2016 har FiB/K:s ”hemsida” fört en tynande tillvaro. Genom att webben i huvudsak har betraktats som en annonsplats har insikten om behovet av en ansvarig webbredaktör varit dålig. Därför har nya uppdateringar kommit högst sporadiskt, alltför sällan och utan närmare eftertanke. Men utan besökstrafik blir sidan helt utan marknadsföringseffekt. Styrelsen beslutade därför i våras att utse en arvoderad webbredaktör. Jag fick då frågan och tackade ja.

Jag har varit aktiv i FiB/K sedan starten och har i 20 år hållit på med publicering på nätet, bland annat som frivillig redaktör för fib.se under flera år på 00-talet. Redskapen för webbpublicering har utvecklats oerhört och vi kan nu presentera en toppmodern sida byggd på ”open source”-systemet WordPress med ett avancerat wp-tema med tidningskaraktär som heter Newspaper.

Ambitionen är att nu locka läsare till hemsidan med intresseväckande och även aktuellt politiskt material. Vår tryckfrihetsparoll måste här nu gestaltas i praktiken, vilket betyder att även våra fiender kommer att beredas plats, men kommer självklart inte att stå oemotsagda. Det är yttrandefrihetens grundbult.

Genom att locka läsare till hemsidan ska vi nu skapa intresse för vår utmärkta papperstidning, inte genom flaschiga annonser, utan genom att helt sonika visa vilka vi är och vad vi står för. En del material kommer att finnas i båda kanalerna, men hemsidan blir den självklara platsen för det snabba, kortlivade och aktuella materialet, medan papperstidningen blir platsen för det mer långlivade, analyserande, litterära och inte minst för bildmaterialet.

Sprid gärna till vänner och ovänner att FiB/K nu blivit aktiva även på nätet. Och välkommen med synpunkter, artikeltips och egna texter (webbred@fib.se). Nu drar vi igång!

Välkommen till vår nya hemsida!

Knut Lindelöf (webbredaktör)

PS. Mer om regler och normer för uppförande på denna sajt meddelas på annan plats.

ANNONS

1 KOMMENTAR

  1. Nu har jag en tid bekantat mig med vad man kan ”ställa till med” som webredaktör för ”fibban”. Resultatet stämmer väl med den motion som fibmedlemmarna i Växjö lämnade in för något år sedan. Inte minst måste jag påpeka att layouten har hög kvalité. Bra arbetat Knut L!