Signalmast för fred

0
881
På bilderna visas en variant av ”stor flaggning” (som ibland felaktigt kallas flaggspel).

En signalmast inspirerad av forna tiders segelsjöfart har rests vid sjön Vällen i Uppland. Mannen bakom verket är pensionerade miljöekonomen, fredsaktivisten och fibbaren Lars Drake.

Signalmasten består av mast, spira och gaffel. Det finns även en stabil märs som fixerar spira till mast. Det är en enklare variant av mesanmaster (längst akterut) på fullriggare som seglade för drygt hundra år sedan. Allt är tillverkat av fyra vindfällda granar.

Det är knappast någon vardagshändelse med tillverkning av signalmaster i dagens Sverige, eller hur?

– Det restes en ny i Helsingborg 2005 och en på Bornholm 2018. Det kan ha tillkommit någon ytterligare i Sverige sedan år 2000, men många är det inte.

Vad är en signalmast?

– Signalmaster fanns förr i de flesta hamnar och användes för kommunikation mellan hamnkapten och fartygen i hamnen. De kunde signalera väderutsikter, till exempel stormvarning. De kunde ange korrekt tid varje dag klockan 12 eller 13.

Hur har ni burit er åt?

– Flera moderna elektriska maskiner, särskilt el-hyvel, har underlättat arbetet jämfört med hur mycket som krävdes förr vid tillverkning av master. På Wasamuséet visas hur arbetsintensivt fartygsbyggande var på 1600-talet. I Göteborg på södra sidan av Göta älv är stadsdelen Masthugget uppkallad efter just tillverkningen av master. Lån av cementblandare och bergborrmaskin har grannar bidragit med. Tänk så bra det vore om Sverige hade goda relationer med alla (!) sina grannar. Det vore fredsfrämjande.

– Världen knöts förr samman av segelfartygen. De dominerade långt fram på 1800-talet på de längsta traderna. Segelfartyg användes för att placera kol på bunkringsstationer eftersom ångfartyg inte kunde ta ombord all kol som behövdes för de riktigt långa resorna. Förhoppningsvis kommer moderna varianter av seglande fartyg att användas i ökande utsträckning för transporter på haven, vilket skulle minska beroendet av fossila bränslen.

Lars Draka med en annan fredsskapelse på Vaksala torg i Uppsala 1 maj 2017.

Varför reser man en signalmast år 2020 vid sjön Vällen?

Det korta svaret är att där har jag min sommarstuga. Min sjöromantiska vurm samt att det innebär en utmaning att de stormfällda granarna skulle komma till nytta har nog också haft sin betydelse. Men, det egentliga skälet är att masten är en hyllning till alla människor över hela världen som arbetar för fred. Jag vill då särskilt nämna nätverket Folk och Fred här i Sverige som är mycket aktiva just nu. På tårtan som serverades vid invigningen stod det, ja gissa vad, jo ’Fred’.

ANNONS