Svensk gruppresa till Kuba gav resenärerna viktiga lärdomar

0
1905

Jan Strömdal berättar här om en gruppresa till Kuba där han var en av deltagarna.


Text och bild: Jan Strömdal


Vad kan vi lära av den kubanska socialismen? Det frågade vi oss, ett trettiotal svenskar, som besökt Kuba för att lära sig mer om landet. Vi var överens om att de lärdomar resan till Kuba gav vägde tyngre än de utsläpp våra flygresor åstadkom. Vi fick mycket information och många upplevelser som vanliga turister sällan får möjlighet till, säger gruppen i en gemensam reseberättelse.

Gruppen hade ett tufft program, som Kubakännaren Anna Artén lagt upp. Hon bor delar av året, har bott och studerat på Kuba och har god insikt i hur det kubanska samhället fungerar och stort kontaktnät.

Hälsovård för export
Vi träffade familjeläkare som själva bor i grannskapet och som har full koll på hälsoläget i sitt område med ett knappt tusental invånare. Vi besökte också polikliniken, en slags lättakut mellan familjeläkaren och sjukhuset. Inga köer och inga avgifter. Ändå var en tredjedel av personalen på uppdrag i Afrika eller södra Amerika eftersom hälsovård är Kubas viktigaste export- och biståndsprodukt.

Dagcenter för gamla (över 80) i Las Tunas

Av statsbudgeten går den största andelen till hälsovård, och det innefattar också tandvård. När vi frågade ungdomarna på en kvartersfest vad de ville bli, svarade nästan alla läkare.

Omfattande utbildning
Utbildningssystemet har byggts ut med grundskola i varje by och universitet i varje provins. Det började direkt efter revolutionen 1959, då en enastående alfabetiseringskampanj genomfördes med hjälp av tiotusentals studentvolontärer.

Idag studerar nästan alla kubaner till studentnivå eller högre. Även utbildning har blivit en viktig export- och biståndsprodukt.

Bostäder nästan gratis
På Kuba finns numera ingen hyresrätt eller bostadsrätt. Alla bostäder har överförts till dem som bor där, och de sköter också underhållet. Nästan allt som är nödvändigt för ett drägligt liv på Kuba är gemensamt finansierat. Bostad och transporter är nästan gratis. Sjukvård och utbildning är helt gratis. Barnomsorg och äldreomsorg är nästan gratis.

Alla har rätt till en basranson av mat som dock inte räcker. Men maten är billig och man odlar gärna själv i liten skala eller i ett kooperativt organoponico, ekologiskt stadsjordbruk. Därför är det nästan omöjligt att jämföra löner och skatter i våra respektive länder.

System för folkvälde
Det politiska systemet är en form av närdemokrati, baserad på närhet och personkännedom.

En ny konstitution antogs 2019 efter att först ha gått på remiss till hela landets befolkning. Den innebär att alla kubaner som fyllt 16 får gå till valurnan vart femte år. Då röstar man på den företrädare man vill ha i kommunfullmäktige från den egna enpersonsvalkretsen.

Presidenten utser i varje provins en guvernör, men denne måste även godkännas av kommunfullmäktigeledamöterna i provinsen.

Vart femte år väljer landets kommunfullmäktigeledamöter halva nationalförsamlingen bland sig själva. Den andra halvan består av folkrörelserepresentanter.

De valda representanternas mandat kan återkallas om de missköter sig.
Kommunistpartiet är liksom kyrkan skilt från staten.

Detta system utan partier gör att stormakter och Miamikubaner har svårt att kidnappa de kubanska valen.

Stöd för revolutionen
Vårt bestämda intryck var att kubanerna är stolta över sin revolution och värnar den. Var man än bor på Kuba finns där en Kommitté för revolutionens försvar (CDR). Den liknar en kontaktkommitté eller ett byalag i Sverige med utökade sociala uppgifter och med uppgift att försvara välfärden, konstaterar reserapporten.

Samhällstjänst
Alla kubanska studenter gör tre års samhällstjänst varav merparten är civil. Det kan ses som en kompensation för utbildningen. För samhället innebär det en stor gemensam resurs som kan sättas in där den bäst behövs. För individen betyder det en flygande start på yrkeskarriären.

Vi träffade solenergiexperten Luis Bérriz från Cubasolar, betong- och bostadsexperten Martirena Hernández från Universitetet i Santa Clara och ekoodlaren Isis Salcine från Organopónico Alamar. De är alla djupt kunniga när det gäller energiomställningen, utvecklingen av ”ekologisk betong” och utvecklingen av organiskt jordbruk. Alla lägger stor vikt vid samspelet mellan teori och praktik.

Sanktioner
USA:s president Donald Trump har stoppat alla båtförbindelser med sin södra granne och därmed mycket av turismen, nästan all amerikansk turism till ön. Trots världsopinionens protester fortsätter USA med sitt ekonomiska och politiska krig.

I 60 år har Kuba varit utsatt för en allt hårdare blockad. Vi upplevde hur vardagen för kubanerna besväras av bristen på livsmedel, bränsle och reservdelar. Hela världen utom Israel fördömer varje år i FN:s generalförsamling USA:s utomrättsliga blockad, som skadar inte bara Kuba utan också alla de företag och institutioner som vill samarbeta med såväl syd som nord.

Från Sveriges sida skulle vi önska ett tydligt ställningstagande till stöd för Kuba och dess försök till ett demokratiskt, socialistiskt, jämställt och jämlikt samhällsbygge, som inte överutnyttjar jordens resurser.

Olof Palmeskolan

Olof Palmes tid fanns i Sverige en djup vänskap och förståelse för Kubas situation, ett utbyte av kunskap och erfarenheter. Olof Palmeskolan i Havanna finns ännu kvar som ett betydande bidrag till Kubas utbildningssystem.

ANNONS