Vadå generationsfråga?

0
685
Visst är vi överens i klimatfårgan?

Vad klimathoten beträffar, så talas det alltför mycket om skilda ”generationer”, inte minst av sådana som borde veta bättre. Till exempel får man ibland höra att den äldre generationen förstör den planet på vilken vi lever till förfång för en yngre generation.

Begreppet generation är för det första oprecist. Vilka tillhör den äldre generationen? De som är 50 plus? eller 70 plus? eller de som rentav är 80 plus? Och vilka kvalar in i unga generationer?

Viktigare är att generationer inte är aktiva subjekt. Det var inte en viss generation som byggde Egyptens pyramider. Än mindre var det en specifik generation som genomdrev häxprocesserna i Sverige och det övriga Europa eller förverkligade revolutionen i Kina eller startade andra världskriget eller ockuperade Irak år 2003. Det bara fördunklar om den sortens skeenden beskrivs i termer av generationer.

Sant är att klimataktivisterna oftast är unga. Men långtifrån alla unga är klimataktivister. Också bland det växande släktet kryllar det, tyvärr, av moderater samt Sverige- och Kristdemokrater till vår och vår snurrande planets olycka.

Inte heller är de äldre i allmänhet förstockade klimatförnekare som är likgiltiga BÅDE för sin egen och de yngres framtid. Inte ens under Vietnam-krigets dagar fanns åsiktsklyftor mellan de äldre och de yngre, trots att det ofta framställdes så – och trots att det även då främst var de yngre som skred till handling.

Summa summarum: misstro talet om åsiktsskillnader mellan oss till åren komna och de som ännu inte är lika kloka och vidsynta som vi. Det ständiga generationspladdret är en återvändsgränd och ingenting annat än just det!

ANNONS