Varför kan FiB/K inte ses på alla bibliotek?

1
1459

Det enkla svaret på denna fråga är som så ofta ”pengar”.

Enligt senaste statistik fanns år 2017 1109 folkbibliotek och 113 universitets- och högskolebibliotek. Men det är bara 14 respektive 18 av dessa bibliotek som nu (19 dec 2019) tycker sig ha råd att bekosta den fulla versionen av Kungliga bibliotekets tjänst ”Svenska dagstidningar”, det vill säga den tjänst varigenom nu även FiB/K finns tillgänglig i digitalt format.

Samtliga dessa bibliotek har fått erbjudande från KB vid ett flertal tillfällen, till en kostnad fär närvarande om 2.500 kr/månad och bibliotek. Tyvärr har det varit svårt för många bibliotek att motivera denna kostnad för en tjänst som endast kan användas på en dedicerad dator.

Detta märks inte minst hos folkbiblioteken som har ett flertal filialer runt om i kommunen. KB avser dock att inom kort teckna ett nytt avtal med upphovsrättsinnehavarna som baseras på samtidiga användare: alltså en kommun med fem filialbibliotek behöver därefter bekosta endast en licens men samtidigt visa tjänsten på samtliga fem filialer.

För att denna nya form av licens ska fungera krävs dock en IT-utveckling från KBs sida, men den är ännu inte genomförd.

Tills vidare kan vi i alla fall sitta hemma i soffan och göra sökningar i FiB/K:s digitala arkiv, från den egna datorn (men av upphovsrättsskäl läsa det mesta på ett bibliotek där tjänsten finns).

Vi kan som biblioteksbesökare föreslå att det ”egna” biblioteket tecknar en licens om KB:s tjänst ”Svenska dagstidningar”. Och som kommunmedborgare kan vi också driva denna fråga genom valda politiker i t ex kommunens Kulturnämnd (eller motsvarande).

Och inte minst: vi kan påverka varje bibliotek att åtminstone prenumerera på FiB/K i pappersformat! En sådan årsprenumeration är bra mycket billigare än 2500 kr/månad – och dessutom går dessa pengar till FiB/K!


Pie Blume har varit drivande FiB/K:s digitaliseringsprocess från start till mål.

ANNONS

1 KOMMENTAR

  1. De som prenumererar skulle dessutom kunna utgöra träffpunkter i ett nät som vida överglänser bibliotekens, träffpunkter där de läsande kan utbyta tankar med varann. Det är faktiskt exakt ett sådant utbyte som Soldathandboken föreskriver vid tillfällen som dessa, när media ljuger dygnet runt. ”Psykologiskt försvar”. Mycket intressant att publicera i FiB/K, anser jag.