FiB/K hos SNF i Östhammar

0
1070

Uppsalafibbaren Lars Drake, docent i miljöekonomi, var inbjuden till SNF i Östhammar, där fibbaren Hans Jivander är ordförande. Lars höll ett översiktligt föredrag om de miljö- och klimathot som idag dominerar snart sagt all politisk debatt. Han ställde många viktiga frågor till publiken, som hade många invändningar och frågor tillbaka. Ett trettiotal hade hörsammat inbjudan i Ekumeniakkyrkans lokaler. Vi sålde tre tidningar.

ANNONS