Folket i Bild/Kulturfront inbjuder till en diskussion om folkets kultur

0
1546
Diskussioner om folkets kultur på FiB/K:s sommarläger i Halland 1977

För en folkets kultur är en central paroll för Folket i Bild/Kulturfront och anger en huvudinriktning för vårt arbete – kampen om kulturen. Mot folkets kultur står elitens kultur. Dess syfte är att passivisera och göra oss mera fogliga.

Skriv en text om vad du anser är en folkets kultur eller berätta om egna personliga kulturupplevelser som gör att du tänker på dem som delar av folkets kultur. Med dessa berättelser som grund kan vi alla sedan föra en diskussion om hur vår kulturkamp kan fördjupas utvecklas och vässas i tidningen.

Texterna avser vi sedan att ställa samman i en skrift.

Max 25.000 tecken (inklusive blanksteg). Manusstopp den 1 december 2020.
Skicka texten till Jan Fredriksson jan.erik.fredriksson@telia.com

ANNONS