Föreningen höll digital stämma

5
894
Så här såg det ut när FiB/K samlades till digital stämma 13 juni. Alla rymdes inte i bild.

Den 13 juni mellan 10 och 12 genomförde föreningen FiB/K första halvan av den tidigare inställda ordinarie stämman. Tekniken var logisk, men sånt här måste man öva på för att det ska fungera bra. Mötesordföranden Torbjörn Wikland skötte det hela lugnt och säkert, men helt lätt var det inte. Några delegater lyckades inte få till ljud och bild, men kunde ändå följa med i förhandlingarna. Som mest var 35 personer inkopplade och rymdes inte på skärmen. Det var förstås betydligt färre än en vanlig stämma.

Huvudsyftet var att få en ny styrelse på plats, vilket fordrade att den gamla styrelsen först måste beviljas ansvarsfrihet. Därför diskuterades och kommenterades styrelsens verksamhetsberättelse som lades till handlingarna, revisionsberättelsen godkändes och avgående styrelse kunde sedan beviljas ansvarsfrihet. Tre delegater lade ner sina röster i omröstningen om ansvarsfrihet.

Motsättningar fanns före stämman, vilket väl var det som kom till uttryck i de nedlagda rösterna, dels om styrelsens hantering av några olika frågor och om det var nödvändigt och föreningsdemokratiskt godtagbart att hålla stämma på det här viset. Men en majoritet godkände styrelsens uppläggning att genomföra första delen av årsstämman digitalt. Diskussionen fortsätter.

Så valdes en ny styrelse: Ordförande Karin Rosenqvist (Stockholm) omval, Jonny Mauritz (Uppsala) nyval. Följande övriga ledamöter valdes: Peter Ekström (Nora) nyval, Jan Fredriksson (Helsingborg) omval, Bror Kajsajuntti (Luleå) omval, Markus Limmergård (Jönköping) omval, Eva Wernlid (Stockholm/Skarpnäck) omval. Suppleanter: Karin Schibbye (Stockholm) nyval, Pie Blume (Stockholm/Rönninge) nyval, Jan Mellring (Nynäshamn) omval. Till revisorer valdes Gunnar Johansson (Stockholm) omval, Matz Söderlund, Gävle, omval. Revisorssuppleanter blev Hans Jivander (Uppsala) omval och Peo Tellander, (Västmanland/Dalarna) nyval.

Avgående kassören Karin Falk avtackades för sitt gedigna arbete under flera år. Under punkten övriga frågor beslutades att tacka Henrik Linde för sitt 20-åriga sisyfosarbete med prenumerant-/medlemsregistret och mycket annat. Efter kaosåren i slutet på 90-talet tog Henrik tag i detta och byggde själv upp en databas som han sedan skött och som fungerat klanderfritt sedan dess. Utan hans insatser hade nog inte FiB/K överlevt den gången. Han utsågs till hedersmedlem och tilldelades en livslång prenumeration på tidningen, i alla fall så länge tidningen lever.

Resten av stämman med motionsbehandling och handlingsplan för året kommer att genomföras i september, förmodligen även den i digitalt format.

ANNONS

5 KOMMENTARER

 1. Anser alltså webbredaktören, trots att de tekniska förutsättningarna för betydligt större medlemsdeltagande nu finns, att ett deltagande på under 1% av medlemmarna vid stämman är OK för en förening med folkrörelseideal?

  Jaja, det är ju tanken som räknas.

  Anser således webbredaktören att den föreningsdemokratiska landvinningen sluten omröstning är ett lappri när det gäller FiB/K?

  Slutligen, anser webbredaktören att begreppet ”ny styrelse” (i detta fallet) betingas endast av den instrumentella/”dogmatiska” gången verksamhetsberättelse-ekonomisk berättelse-revisionsberättelse-beslut om ansvarsfrihet.

  Och inte lika gärna kan tillämpas på något som uppkommer (i det här fallet) genom det mindre kontroversiella ”fyllnadsval”.
  Vilket ju föreslagits i en tråd här på hemsidan under fliken Föreningen.

  Sign ”Anspråkslöshet när det gäller föreningsdemokrati är ingen dygd” och

  Sign ”Kan pragmatism, likt bofinken, se ut hur fan som helst”?

 2. I just det här fallet är det inte så viktigt vad just webbredaktöeren tycker. Han återger så neutralt som möjligt vad som tilldrog sig på stämman. Men som jag skrev, diskussionen fortsätter.

 3. Bäste Webbredaktör!

  1) Vem bestämde att ”huvudsyftet” var att ”få en ny styrelse på plats”? Varför kunde inte detta lösas av ett enkelt fyllnadsval?

  2) Var i stadgan (eller i föreningens praxis) framgår att ett personval måste föregås av att den avgående styrelsen först måste beviljas ansvarsfrihet?

  3) Funderingen om orsakerna till tre nedlagda röster om ansvarsfriheten grundas på vad för fakta?

  4) Var någonstans har det framförts att det inte skulle vara godtagbart att hålla stämman digitalt?

  5) I stadgarna anges 12 veckor som kallelsetid för ordinarie stämma. Denna ”stämma” hade kallelsetiden 7 veckor. Vad hindrade att den betraktades som extrastämma (kallelsetid 4 veckor) och vem bestämde det?

  Efter tydliga svar på dessa frågor kan din rapport från mötet 13 juni möjligen kallas för neutral. Vad som menas med ”så neutral som möjligt” undandrar sig min bedömning!

  Men det är givetvis bra att diskussionen fortsätter.

 4. Dennis Z!
  1) Jag uppfattade det så, har ett bestämt minne av att det skrivits, men orkar inte leta fram det just nu.
  2) Är detta något att bråka om?
  3) Jag tolkar det så. Om det stämmer är det bara att klargöra hur det ligger till.
  4) Här kan jag ha fått något bakom foten.
  5) Vad sammandragningen kallas är månne inte det allra mest avgörande för världsläget (obs! ironi).

  Vad är det stora problemet, det förblir oklart. Om det har med yttrandefriheten (och med styrelsens hantering Vavra Sucs framträdande i FiB/K:s monter på biblioteksmässan) att göra, så vore det bra att få den frågan avklarad rakt upp och ner).

 5. Knut L!
  Det här är ju ingen diskussion. Visst har saker och ting skrivits, flera gånger t o m och i olika forum. Men om huvudsyftet med ”stämman”, kopplingen personval-ansvarsfrihet, att hålla en stämma digitalt eller den något bisarra uppfattningen att FiB/Ks stämma är det ”allra mest avgörande för världsläget” har vi inte sett några som helst förklaringar eller ens argument.

  Inget blir det minsta klarare av dina ironier. Men att ha ”något bakom foten” kan vara farligt. Fallolyckor bland äldre ökar stadigt, så det är angeläget att försöka hålla balans. OBS! Ej ironi!

  Att kalla något för ”ordinarie stämma” som med berått mod (gammalt uttryck, som nu kommit till heders igen) sammankallats i strid med och utan möjlighet att kunna följa stadgan på flera punkter är naturligtvis en klar anledning till att inte bevilja ansvarsfrihet. I andra vågskålen ligger ansvariga utgivarens rådiga ingripande mot illasinnat och skvallerbaserat förtal i FiB/Ks spalter. Slutresultatet blev nedlagd röst för min del. Så fick du det förklarat och slipper ”tolka” saker och ting.

  Självfallet är tidigare styrelses förfärliga avsteg från vår förenings plattform i efterspelet till det som hände på bokmässan 2018 ett allvarligt problem, som därefter förvärrats till angrepp mot enskilda rakryggade fibbare. Jag återkommer gärna med inlägg i den frågan. I frågan om årets ”stämma” bedömer jag, om inte protokollet säger annorlunda, min ”fortsatta” medverkan som tveksam, trots att jag instämmer med de fyra motionernas samfällda kritik av styrelsens stalinistiska politik för tidning och förening. Därför avslutas i och med detta mitt deltagande i den faktiskt uteblivna diskussionen i frågan!