OBS! Tiden för inlämnande av motioner till stämman är 4/3

0
543

Det tycks finnas viss förvirring kring tiden för inlämnande av motioner till stämman. 4 mars är sista dagen.

ANNONS