Till valda stämmodelegater och medlemmar (2020)

2
840

FiB/Kulturfronts styrelse har i dag (25.4) beslutat att hålla en del av stämman digitalt på grund av den pågående pandemin.

Vi föreslår då att ta upp frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse och val av ny styrelse och övriga funktionärer. Resterande punkter föreslås bordläggas till 5.9. Om vi inte kan ha stämman då heller, kan vi antingen ha resterande stämma digitalt eller flytta den ytterligare.

Den första delen av stämman hålls 2020-06-13 klockan 10. Vi bifogar förslag till dagordning för denna stämma där det framgår vilka punkter som föreslås behandlas och vilka som bordläggs till 5.9.

För att kunna delta digitalt måste man ha tillgång till en internetuppkopplad dator. Vi hoppas alla kan ordna detta på något sätt.

Delegater är de som redan utsetts. Medlemmar som vill delta och inte anmält detta kan göra det på info@fib.se senast 1.6.

Närmare information om vilket digitalt forum vi ska använda och hur det går till kommer.

Hälsningar till er alla och med hopp om att vi kan ses i september!

Styrelsen FiB/Kulturfront
Karin Rosenqvist, ordförande

Förslag till dagordning

Ordinarie stämmohandlingar

ANNONS

2 KOMMENTARER

 1. Ur stadgarna: ”Stämman är föreningens högsta beslutande organ””Styrelsen skall per post kalla till ordinarie stämma mInst tolv veckor i förväg”

  Tolv veckor.
  26/3 meddelar föreningens ordförande att efter styrelsebeslut stämman skjuts upp till september.(Ingen ordinarie stämma den 25/4 således.) Vidare skriver ordföranden: ”Vi kommer med ny kallelse med plats (underförstått fysisk sådan IE) och tid när läget klarnar – minst tolv veckor i förväg”.

  25/4 meddelas (se ovan) att stämman ska hållas, digitalt, 7 veckor senare.

  Något har alltså klarnat. Åtminstone vad gäller styrelsearbetet eftersom detta blir ”preliminära” ämnet för stämman. (Ordföranden 25/3: ”Styrelsen kvarstår tills stämman kan välja en ny styrelse”.)

  Varför denna plötsliga forcering får vi sväva i ovisshet om. Liksom i hur styrelsen egentligen ser på problematiken kring medlemmars stadgeenliga ”närvaro-, yttrande- och förslagsrätt” i denna digitala, oprövade ”terräng”.

  Ordföranden den 25/4: ”För att kunna delta digitalt måste man ha tillgång till en internetuppkopplad dator. Vi hoppas alla kan ordna detta på något sätt.” (sic)

  Så, vad i läget har klarnat såpass att det tillåter sådant lättsinne gentemot föreningsdemokratin.

  Sign. ”Vi ses i Storsien”

 2. Bra rutet, Ingvar! Får du även FiB-Nytt, där ordföranden i går ytterligare lägger ut texten kring den här något märkliga bordläggningsstämman? Vad jag mest förvånas över är att styrelsen tror att ansvarsfriheten för den avgående styrelsen kan behandlas utan att den ekonomiska och politiska verksamheten först diskuteras och granskas. Det finns ju en hel del att ifrågasätta om verksamheten. Men medlemmar behöver inte ängslas. Ordföranden bedyrar att ”delegat (kan) föreslå att stämman inte beviljar ansvarsfrihet”. Uppenbarligen gäller i hennes föreställningsvärld enbart singularis. Vi får väl se hur det blir med det.

  ”Vi behöver välja en ny styrelse” påstås också och man undrar vilka dessa ”vi” är? Måhända är det så och det finns ju alldeles klart behov att stärka det centrala samordnande arbetet. Däremot finns det ingenting i stadgarna som kräver att den avgående styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet innan nya ledamöter blir invalda. Förefaller som en sammanblandning av två, av goda skäl, icke sammankopplade saker. Det har ju förekommit tidigare i FiB/Ks historia att ansvarsfrihetsfrågan blivit bordlagd.

  Uppenbarligen är det ”flera medlemmar” som reagerat på detta försök från föreningsledningen att spänna vagnen framför hästen. Men enligt ordföranden är det ”ogörligt” att sända ut dessa synpunkter till i vart fall delegaterna, eller varför inte skicka ut dessa i ett nytt FiB-Nytt när det nu uppenbarligen inte passade att sända ut tillsammans med hennes beskäftigheter? Är detta de sista resterna av FiB/Ks tidigare så stolta yttrandefrihetsparoll som nu styrelsens ledning äntligen ska få kasta på sophögen för att fortsätta försöka styra förening och tidning i eget majestät?