Inget bra möte, tyvärr

2
688

Det gäller mötet den 12 oktober om yttrandefriheten i Stockholm.
Talare var: Karin Rosenqvist, Ingemar Folke, Nils Funcke
Anders Romelsjö, Markus Limmergård, Lars Drake och Sigyn Meder. Mötet avslutades med en paneldebatt.


Efter mötet inkom följande kritiska mejl:

Hej!
Både jag och kompis Mildred Ek (löpsedelsuppsättare) var på seminariet. Vi tycker seminariet förutsätter väldigt mycket förkunskaper, och det vände sig till jurister och andra redan insatta. Förkortningarna dansade i luften och redogörelserna på skärmen drogs i rasande takt. För mycket skulle in på för kort tid. Inget bra möte, tyvärr.

Gunnel Bergcrantz

ANNONS

2 KOMMENTARER

  1. “Tack för värdefulla synpunkter. Ja, ämnet är inte så enkelt. Detta visar rapporten från ett möte 2 dagar senare med Nils Funcke, en huvudaktör vid båda mötena. Flera åhörare var dock mycket nöjda. Vi som arrangörer och talare får se detta som en uppmaning till att hela tiden försöka att bättre anpassa mötens innehåll och presentationer till en tilltänkt målgrupp. Mötet var annonserat på sociala medier, blogg, via utskick till alla medlemmar i FiB i Stockholm och Uppsala samt till allmänheten via DN:s Kalendarium.

    Mötet kan nå fler än de närvarande. Franz Smidek filmade och har lagt ut 7 filmer på Youtube under ”Forum om hot mot yttrandefriheten”. Där kan man i lugn och ro ta del av presentationerna. På bloggen Globalpolitic.se publiceras de olika framträdandena fortlöpande – som detta ”Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 2 – Nils Funcke: Grundläggande fakta och viktiga problem idag”.

  2. Gunnel, jag respekterar det du skriver om Folketi i Bilds möte om yttrandefriheten – du anser att mötet i praktiken vände sig till jurister och andra insatta, till de som inte var där. Jag är inte jurist eller extra insatt, men tror mig ändå ha förstått det mesta som yttrades från podiet? Men du är du och jag är jag, och jag lyssnar på dig och FiB lyssnar på dig!

    Framför allt tycker jag FiB ska ha en stor eloge för att över huvud taget ha ordnat ett mycket ambitiöst och lyckat möte till stöd för den hotade yttrandefriheten! Tråkigt  att du inte nämnde den aspekten!

    Vänliga hälsningar!

    Jan-Erik Romson 

Välkommen med dina synpunkter!