KFA och FiB i Växjö gjorde ett medborgarförslag för FN:s kärnvapenförbud

0
1124

Kronoberg för fred och alliansfrihet startades på initiativ av FiB/K i Växjö med anledning av värdlandsavtalet. Sen dess har KFA arbetat med olika fredsfrågor, framför allt FN:s kärnvapenförbud. Bland annat lämnade vi in ett medborgarförslag till Växjö kommunfullmäktige.

Tillsammans med IKFF i Växjö agerat för att förmå kommunfullmäktige att försöka påverka riksdag och regering att ställa sig bakom FN:s konvention om kärnvapenförbud genom att underteckna ICAN:s Cities Appeal.

Vi samlade under hösten in namnunderskrifter bakom ett medborgarförslag med detta krav och förslag att utropa Växjö som en kärnvapenfri zon. När medborgarförslaget diskuterades i fullmäktige den 17 december föll förslaget om kärnvapenfri zon bort (Kammarrätten uttalade 1984, apropå att Emmaboda kommun utropat sig som en kärnvapenfri zon, att det låg utanför det en kommun kan besluta om).

För medborgarförslaget röstade 27 och 34 emot. Samtliga ledamöter från S, V och MP röstade för, och samtliga ledamöter från M, C, L, KD och SD röstade emot. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle besvara ”medborgarförslaget med att frågan ligger utanför den kommunala kompetensen, det vill säga vad en kommun kan besluta om”.

Intressant att notera är att den motiveringen är mycket tveksam eftersom förslaget i omröstningen bara gällde första att-satsen att Växjös politiker skulle ”påverka regeringen och riksdagen att skriva under förbudet mot kärnvapen och ansluta staden till ICAN:s upprop”.

Vi har skrivit till kommunen och bett kommunen att redovisa lagstöd och praxis för sin slutsats att en kommun är förhindrad att försöka påverka politiken på riksnivå i en fråga som avgörs av riksdagen. Frågan ställdes till kommunen den 18 december och i ett ”autosvar” utlovas svar inom tre arbetsdagar. I skrivande stund (16/1) har inget svar kommit, trots en påminnelse den 10/1.

Medborgarförslaget lämnades till kommunen på FN-dagen den 24 oktober. Vi hade då lämnat pressmeddelande till lokalradio, lokal-TV och lokaltidningar. Inga massmedier har nämnt något. Men medborgarförslaget har varit infört som insändare i lokalpressen. Vi lämnade även ut ett pressmeddelande inför behandlingen i fullmäktige. Inte heller detta uppmärksammades av ”tredje statsmakten”.

Vi hade hoppats och trott på ett större massmedialt intresse. Vi har däremot mött stark respons när vi samlat in namn och tror fortfarande att vi har möjligheter att verka för ICAN:s upprop. Hur vi ska gå vidare har vi däremot inte hunnit diskutera och vi hoppas att konferensen i Stockholm kan bidra till mer aktiviteter för detta viktiga krav.

ANNONS