Med filmen som vapen

0
1510

1966 sände SVT Jan Myrdals och Rune Hassners film ”Myglaren” som blev en ögonöppnare för många.

”År 1966 trängde sig filmen ”Myglaren” rakt ner i svenska folkets TV-soffor. Det var den första svenska långfilm som gjorts direkt för TV. Upphovsmännen var Jan Myrdal och Rune Hassner och ’Myglaren’ har kallats ”en av de första lyckade politiska filmerna i Sverige”.

Så kunde man alltså göra politisk film, med samhällskritiskt innehåll. Dessutom på liten budget. Det sågs inte med blida ögon överallt.

Två år senare återkom paret Hassner/Myrdal med ”Hjälparen” för SVT, en film i samma anda.

Jan Myrdal och Rune Hassner fördjupade senare vårt intresse för den politiska bilden i TV-serien ”Bilden som vapen”.

Tillsammans kom dessa filmer att påverka en generation filmare.

Under tre lördagar är Filmen som vapen tema för film- och diskussionsträffar på ABF- huset i samarrangemang mellan nedanstående organisationer.

Först ut, lördagen den 7 maj kl 13.00, är Lars Westmans / Lena Ewerts film om strejken i Malmfälten 1969/70, ”Kamrater motståndaren är välorganiserad”, den legendariska filmen om strejken som förändrade Sverige.

Lördagen den 14 maj följer Stefan Jarls film ”Underkastelsen”, som handlar om de hundratals kemikalier  vi alla bär i vårt blod, som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier i vår miljö. ”ONE OF THE MOST IMPORTANT  FILMS of the CENTURY”. Michael Stanley- Jones. FN, Genève.

Lördagen den 21 maj avslutas mötesserien med Myrdal/Hassners film ”Myglaren”.

Dessa tre produktionerna illustrerar ett genombrott för den radikala politiska filmen. Är detta bara historia idag eller förs traditionen vidare? Fortsätter upproret mot orimliga maktförhållanden i samhället och en kultur som bara fungerar som smörjmedel istället för att ifrågasätta?

Särskilt unga filmare och cineaster välkomnas!

Möjlighet till diskussion efter  alla filmerna med  bl.a. Lars Westman och Stefan Jarl.

Håll utkik på ABFs hemsida under evenemang för närmare information om programmet.

Biljetter köpes via ABF för 60:- per föreställning

Arrangörer : ABF, AKS(arbetarnas kulturhistoriska sällskap), Fib/K , Jan Myrdalsällskapet samt Jan Myrdal/Gun Kessles stiftelse. 

____________________________

_____________________________

ANNONS