Medborgarförslag: Växjö, en kärnvapenfri zon

I samband med att Maj-Britt Theorin besökte Växjö och talade om kärnvapenhotet inspirerades medlemmar i KFA (Kronoberg för fred och frihet) och författade följande medborgarinitiativ om att förklara sin stad som kärnvapenfri zon i linje med ICAN Cities Appeal. Sydney, Paris, Geneve, Toronto, Berlin, Manchester, Oslo, Hiroshima och Nagasaki har följt uppmaningen, men ännu ingen i Sverige.

0
1225
Ett glatt gäng i Växjö ute och samlar namn för ett undertecknande av FN:s kärnvapenförbud

I dag finns det 16.000 kärnvapen i världen varav 2.000 är redo att omedelbart avfyras. För att förbättra sitt kärnvapenprogram är USA berett satsa upp till drygt 1.000 miljarder dollar under tre decennier. Även Ryssland och Kina arbetar för att ta fram en generation av mindre, men effektivare bomber.

Med spänningar mellan stormakterna, krig och konflikter runt om i världen och ökade militära aktiviteter i Östersjöområdet är det sista vi behöver en kärnvapenkapprustning.

Hur kan Sverige bäst medverka till att stoppa detta vansinne? Svensk utrikespolitik har tidigare arbetat med konfliktlösning, fred- och nedrustning och konkreta förslag inom kärnvapenområdet. De behöver åter aktualiseras internationellt och nationellt.

För att inte falla in i uppgivenhet och passivitet är det viktigt att uppmärksamma även det som är positivt. 2017 fick ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) Nobels fredspris för sitt arbete för ett förbud av kärnvapen. I juli samma år antog FN en konvention om förbud av kärnvapen. Resolutionen antogs av 122 av FN:s länder, däribland Sverige.

För att förbudet ska börja gälla måste det ratificeras av minst 50 länder. Sveriges regering har beslutat att inte föreslå riksdagen att ratificera avtalet. Vi behöver sätta press på regering och riksdag så att de skriver under.

Även om mycket av säkerhetspolitiken bestäms i Stockholm, Washington och Moskva är det viktigt att vi på gräsrotsnivå lägger oss i och gör våra röster hörda. Kärnvapenfrågan är viktig ur ett lokalt perspektiv.

Vi hoppas att vårt initiativ kan bidra till att sprida protesterna mot kärnvapen och bidra till en värld i fred. Vi hoppas även att det kan bidra till att bygga en stark opinion som påverkar våra riksdagspartier att lyssna till den överväldigande majoritet (86% enligt en Sifoundersökning) av vår befolkning som vill se ett kärnvapenförbud. Växjö som har blivit känt som Europas grönaste stad bör gå i spetsen för en fråga som kan vara avgörande för jorden och mänskligheten. Vi uppmanar därför er, våra valda politiker i Växjö kommun, att utropa Växjö till en kärnvapenfri zon. Vi markerar därmed vår oro och avsky för dessa vapen. Vi protesterar mot det orimliga i att några kärnvapenmakter utsätter resten av världen för det hot som dessa vapen utgör.

En atombomb skulle orsaka skador som Växjös politiker har ett ansvar att försöka skydda invånarna mot. Om en atombomb av det större slaget släpptes över centrala Växjö skulle centrum utplånas och människor i hela tätorten utsättas för så höga nivåer av strålning att de antagligen avlider direkt. Tryckvågen från bomben skulle orsaka förstörelse av byggnader och dödsfall i en radie bortom Gemla. Människor i Alvesta, Rottne, Åby, Hovmantorp och Ingelstad skulle riskera att dö av tredje gradens brännskada. Samtidigt skulle sjukhus förintas och ingen skulle kunna ta hand om de överlevande. Den radioaktivitet som skulle spridas i mark, vatten och luft skulle vara förödande för hela området och långt utanför, under oöverskådlig tid.

Som politiker i Växjö har ni möjlighet att påverka Sveriges regering att skriva på kärnvapenförbudet och att göra Växjö till en kärnvapenfri zon. Vi skulle då följa i fotspåren till städer som Paris, Oslo och Berlin vilka nyligen anslutit sig till “City Appeal”, ett upprop för städer att få deras regeringar att underteckna kärnvapenförbudet. Bakom initiativet står ICAN.

Vi uppmanar er, Växjös lokalpolitiker, att

  • påverka regeringen och riksdagen att skriva under förbudet mot kärnvapen och ansluta staden till ICAN:s upprop. 
  • verka för att Växjö ska bli en kärnvapenfri zon

Växjö i oktober 2019


Materialet insänt av Sven-Erik Månsson

ANNONS