Nej till Nato!

0
1015

Föreningen Nej till Nato i Helsingborg gjorde den 14 maj 2020 följande uttalande:

Militärövningen Aurora 20 som skulle inletts i början av maj och pågått under en månad har på grund av Covid-19 tillfälligt ställts in. Aurora 20 är planerad att bli den största krigsövningen på 20 år med 25.000 deltagare. Tolv Natoländer är inbjudna att delta.

Försvarsmakten och regeringen hävdar att övningen kommer att öka den svenska säkerheten. Vi menar att det är precis tvärtom. Genom att Sverige 2016 ingick Värdlandsavtalet med Nato och det flitiga samövandet och det nära samarbetet med olika Natoländer menar vi att Sveriges nationella säkerhet har minskat. Vi riskerar på detta sätt att dras in i en stormaktskonflikt mellan USA/Nato och Ryssland på svenskt territorium. Något som riskerar att få förödande konsekvenser för Sverige.

Sverige har också genom det nära militära samarbetet med USA/Nato tvingats avstå från att underteckna FN:s förbud mot kärnvapen. På detta sätt har vi accepterat att ingå under USA:s kärnvapenparaply.

För att öka svensk säkerhet måste Sverige verka för en fredlig utveckling och militär avspänning i Östersjöområdet och Norden och arbeta för att vi får normala relationer till Ryssland.

• Vi kräver därför att Aurora 20 inte genomförs med Natotrupper.
• Att Sverige säger upp Värdlandsavtalet.
• Att Sverige undertecknar FN:s förbud mot kärnvapen.

ANNONS