Tack Henrik Linde!

1
1332
Henrik Linde

Folket i Bild/Kulturfront är en tidning som drivits i snart 50 år utan statsstöd av en demokratisk organisation med samma namn. Själva demokratin och oberoendet har varit förutsättningar för hederliga personers insatser. En av dessa nyckelpersoner bland 1000-talet andra har nu gjort sitt i föreningsarbetet.

På stämman den 13 juni avtackades Henrik Linde för sina exempellösa insatser för tidningen. Medan de flesta vill skriva artiklar och utveckla sitt skrivande utvecklade Henrik ett prenumerantregister. Tidigare hade vi en betaltjänst hos företaget Progek som var en betydande utgift för tidningen och föreningen. Efter ett antal år av demokratiskt och ekonomiskt förfall på 90-talet sattes tidningen åter på fötter, skulder betalades, kostnader minimerades och utgivningen säkrades. Det var då Henrik Linde tog sig an prenumerant- och medlemsregistret. Han byggde själv upp det med alla nödvändiga funktioner för påminnelser, nyregistreringar, adressändringar, olika prenumerationstyper m m på sin hemdator. Det skedde 1999. Sedan dess har han skött det löpande, allt utan ett öre betalt. Som sagt, det är mycket tack vare denna strålande personliga insats för tidningen som tidningen fortfarande lever.

Henrik Linde är inte bara en databasutvecklare, han är från början uppfinnare som ledde till att han blev en av grundarna till ett idag stort företag i Strängnäs, Leine & Linde.

Leine & Linde idag (Bild från företagets hemsida)

Sedan pensioneringen har han ägnat sig åt – förutom Folket i Bild/Kulturfront – satirbilder och varit klippan i uppbygget av det numera omfattande satirarkivet.se. Det håller också på att överlämnas till nya ansvariga och kommer alltså att utvecklas vidare.

Som ägare av webbsidan lindelof.nu hoppas jag på att Henrik nu får ännu mer tid för sitt läsande och skrivande, som sedan 2012 haft ett utlopp på just lindelof.nu. Där kan man finna drygt 160 artiklar; bokrecensioner, om storpolitik, Palestinafrågan, Irakkriget, FNL-gruppen i Strängnäs, fotografi, resor, Leine & Linde, barnsagor m m av Henrik Linde.

Tack Henrik för dina enastående insatser!

ANNONS

1 KOMMENTAR

  1. Tack Henrik än en gång! Du är numera hedersmedlem i FiB, vilket stämman beslutade för er som inte var där!