Tag hem svensk militär från Irak

0
1042

Uttalande på FiB/K Västmanland-Dalarnas Årsmöte i Falun 2020-02-15

Sverige måste omedelbart ta hem sina soldater från irakiskt territorium. Detta sedan Iraks parlament beslutat att de utländska trupperna ska lämna landet. Sverige har deltagit i den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak på inbjudan av den irakiska regeringen för att bekämpa IS. När nu det irakiska parlamentet beslutat att de utländska soldaterna ska bort saknar den svenska militära närvaron folkrättslig grund. Genom att vägra att ta hem soldaterna riskerar regeringen inte bara de svenska soldaternas liv utan också att Sverige dras in i en konflikt med såväl globala som regionala stormakter. Detta ligger inte i Sveriges nationella intresse.

ANNONS