Vi är för fri åsiktsbildning

Uttalande antaget av Folket i Bild/Kulturfronts styrelss 15 juni 2021

3
2699
Bild: Satiarkivet

Justitieminister Morgan Johansson vill tillsätta en parlamentarisk kommitté för att ta fram ett lagförslag som gör det straffbart att förneka att förintelsen av judar under andra världskriget ägt rum. Därmed bryter regeringen en i Sverige folkligt förankrad rättstradition att straffbelägga handlingar och inte åsikter.

Även om det är dumt och avskyvärt att förneka att förintelsen av judar, och andra förintelser, är det felaktigt att lagstifta bort den typen av åsikter. Poängen med yttrande- och tryckfriheten är att få yttra åsikter som andra upplever som korkade och motbjudande. Vad skall vi annars ha den till? Hur vi skall se på folkmord och förintelser och andra historiska frågor skall inte avgöras i domstol och av myndigheter eller i riksdagen utan i fria och öppna diskussioner.

Regeringens lagförslag att göra det straffbart att förneka förintelsen av judar under andra världskriget är bara ett i raden av förslag på kort tid som kommer att bidra till efterkrigstidens största inskränkningar av de demokratiska fri- och rättigheterna. Regeringen vill även förbjuda organisationer som man anser vara rasistiska, man vill införa en lag om utlandsspionage, inrätta en myndighet för psykologiskt försvar och till detta kommer mediestödsnämndens uppföranderegler för de medier som mottar presstöd. Tidigare har också inrättats Forum för levande historia, en myndighet som lägger historien till rätta. 2010 beslutade även riksdagen att det förekom ett folkmord 1915 i Armenien.

Vi ser samma auktoritära tendenser runt om i Europa. I exempelvis Österrike och Frankrike är det förbjudet att förneka förintelsen eller att bagatellisera den, och i Polen får man inte hävda att landets antisemitism bidrog till förintelsen.

Regeringens förslag till att göra det olagligt att förneka folkmord på judar tillsammans med de andra förslagen visar att yttrande tryckfriheten är hotad i Sverige.

Stockholm 15/6 2021
Folket i Bild/Kulturfront

ANNONS

3 KOMMENTARER

  1. Det blir bara en konstig medelväg att skriva ”förintelsen” med litet ”f”. Folket i Bild/Kulturfront uttalar helt riktigt att det är dumt att förneka att det nationalsocialisiska Tysklands ledning beslöt om, organiserade och ledde ett folkmord på Europas judar, en utrotningskampanj som ledde till en kvalfull död för den stora majoriteten (i stora regioner nära 100 procent) av personer som nationalsocialisterna definierade som judar, i områden som Tyskland kontrollerade. Men om Folket i Bild/Kulturfront vill uttala sig mot att vissa åsikter är påbjudna, då är det väl lika så gott att undvika ordet Förintelsen/förintelsen just för att ordet är påbjudet? Det är vanligt och bra att namnge historiska händelser så att de har ett fast namn (som ”Tyska bondekriget”), och ”Förintelsen” vore i och för sig ett gott svenskt namn (till skillnad från det dåliga ordet ”Holocaust”). Men just det faktum att ”Förintelsen” är påbjudet gör enligt min mening att det vore bättre att använda ett annat vedertaget namn på händelsen, till exempel det hebereiska namnet, när man skriver om massmordet på svenska, eller en saklig definierande benämning som ”folkmordet på Europas judar”.

  2. Bra att FiB/K förnekar det geschäft som kallas för ”Förintelsen”. Att det förekommit många förintelser runtom i världen under olika krig är det däremot bara dumt att förneka. Och hur som helst är ju dessa krigsbrott på uttrycksfullt sätt förbjudna enligt FN-stadgan och olika internationella mellanstatliga överenskommelser. Och ändå förekommer dom likväl. Liksom det byggts upp en hel Förintelseindustri av påhittiga sionister för att på alla sätt gynna den illegala folkförtryckande och diskriminerande apertheidstatsbildningen, s k ”Israel”. Vad som är ”folkmord” är jag dock inte lika säker på, även om det gjorts försök att definiera detta, precis som det tämligen oprecisa begreppet ”terrorism”, vilket nästan exakt beskriver vad sionisterna sysslar med i Gaza.

    Jag förstår att Jan Arvid odlar sin lätt språkpolisaktiga definitionsaktivism, men det är faktiskt viktigare att vi talar om det i stort sätt dagligen aktuella förtrycket av palestinierna, över hälften av den legitima befolkningen i hela det område, som historiskt länge har kallats för Palestina.

  3. Det är väl en EU-lag som de försöker implementera om jag inte minns fel? p.s. Swexit 🙂