Vi fördömer Rysslands angrepp

14
8740

Vi fördömer Rysslands angrepp på Ukraina. Det är ett flagrant brott mot internationell rätt. Relationer mellan stater måste vila på FN-stadgans grund som förbjuder angrepp på andra länder. Samtidigt måste vi också se att internationell rätt under flera decennier har undergrävts av USA:s och västvärldens bombningar av Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien, något som nu Ryssland anser rättfärdigar deras erkännande av Donetsk och Luhansk och övergrepp på Ukraina.

Rysslands invasion av Ukraina måste också ses mot bakgrund av att USA svikit sina löften till Sovjetunionens ledare att inte utvidga Nato österut. Därför är det också viktigt att Sverige fortsätter att stå utanför Nato.

I vår tidning kommer vi fortsättningsvis bevaka det nya läget och vi välkomnar skribenter att belysa frågan utifrån olika perspektiv.

FiB/K styrelse

Karin Rosenqvist

ordförande

ANNONS

14 KOMMENTARER

 1. Det var naturligtvis välkommet att FiB/K:s styrelse efter viss tvekan nu ”fördömer Rysslands angrepp på Ukraina”. Men vad blir kvar av detta fördömande när styrelsen därefter tar udden av detsamma genom att ansluta sig till den ryska statsledningens syn på saken?
  Som medlem i FiB/K kan jag inte acceptera att styrelsen på detta sätt sluter upp bakom Putinregimens rättfärdigande av angreppet på Ukraina.
  Något mer hade jag faktiskt väntat mig av en förening som säger sig ha Antiimperialism som ledstjärna.

 2. 1939. Visst är Hitlers anfall på Polen ett brott! Men det måste ses mot bakgrund av de svårigheter den orättvisa Versaillesfreden skapade för Tyskland och de brott den engelska och franska imperialismen tillfogat kolonialfolken. Allt samarbete med- och stöd till den engelska imperialismen i konflikten med Hitler måste därför avvisas!

 3. Idag är inte dagen att förklara och visa förståelse för Rysslands syn på det säkerhetspolitiska läget i världen. Idag måste vi lägga all vår energi på att stödja och försvara Ukraina. Imperialism och kolonialism från den ena makten kan inte försvara en annan makts imperialism. Idag handlar det om att oförbehållsamt fördöma Rysslands aggression mot Ukrainas folk. Folket i Bild måste visa att vi lever upp till parollen ”Antiimperialism”. Ryssland ut ur Ukraina!

 4. Jämför gärna med närstående organisationen Ordfront, som formulerar sitt avståndstagande utan att låta det grumlas av de för närvarande helt ovidkommande formuleringar FiB-styrelsen tillåter sig tillfoga.

 5. ”Rysslands invasion av Ukraina måste också ses mot bakgrund av att USA svikit sina löften till Sovjetunionens ledare att inte utvidga Nato österut.” Måste det? Just nu?
  Estland, Lettland, Litauen och Polen ville in i NATO fortare än kvickt. Det ”måste också ses mot bakgrund av att” Ryssland ockuperat och visat bristande respekt för dessa länders rätt till självbestämmande.
  Om Sverige och Finland skulle söka medlemskap i NATO, mot vilken bakgrund måste det ses?
  Vi kan spekulera om västvärldens agerande har medverkat till att skapa Putins monster-Ryssland. Mycket möjligt, kanske till och med troligt. Precis som Versaillesfreden troligen gödslade de nazistiska böjelserna i Tyskland. Det är viktiga historiska diskussioner.
  Just nu när monstret är över Ukraina kanske inte monstrets barndom är det viktigaste att fundera över. Ukrainas nationella självbestämmande står på spel. Delar av städer riskerar att läggas i grus. Massor av människor har redan mist livet, många måste fly och Putin hotar alla inom eller utom landet som motsätter sig hans planer. Hotar till och med att använda kärnvapen.
  Slava Ukraini!

 6. De inom vänstern, som avvisar svenska vapen till Ukraina (artikel i AB), anser att Sverige endast ska ge humanitär hjälp och delta i sanktioner – detta för att kunna medla i ”konflikten”. Men har inte Putin sagt att också sanktioner är fientliga angrepp på Ryssland? Och bör Sverige, som hotats med ryskt militärt angrepp, överhuvud ses som lämplig medlare? Kan vi överhuvud knysta den minsta lilla kritik mot överfallet om vi ska få Putins förtroende som medlare och skapa fred mellan ”de stridande parterna”?

 7. Vem anföll vem?
  Ryssland anföll inte Ukraina.
  Ukraina anföll utbrytarrepublikerna i Donbass 2014 och hittills har 14 000 fallit offer för detta krig.
  Ryssland har nu erkänt dessa republiker och då är Ryssland i sin fulla rätt enligt internationell rätt att försvara dem om de så begär.
  Anfallet på Donbass har i första hand utförts av de nazistiska bataljoner (t.ex. Azov-bataljonen) som ingår i Ukrainas armé.
  UKRAINA BLIR DÄRMED ANGRIPAREN.
  När nu Ukraina gjort sig till fiende till utbrytarrepublikerna i Donbass, finns det inget som säger att kriget som hittills ska föras på utbrytarrepublikernas territorium.
  Det får räcka med de 8 år som kriget förts på detta sätt. Angriparen Ukraina riskerar att kriget går över till att föras på deras eget territorium.
  Vilket har skett. Med all rätt.

  Varför stöder FiB den angripande nazistjuntan i Kiev? Ren opportunism?

 8. Jag ser till min förfäran att jag hittar en del försvar av Putins överfall med hjälp av världens näst största militärmakt på fibban! Samma som man kan se på den s.k. socialistiska bloggen Global Politics.

  Hur Frank Nilsson kan påstå att eftersom Ryssland har erkänt utbrytarrepublikerna så har Ryssland internationell rätt att försvara dem. Låt säga att några personer i Kalingrad vill bli självständiga så kan t.ex. Sverige ”försvara dem”? Och som Frank Nilsson säger så är det inget som hindrar Sverige att fortsätta ”försvaret” av Kalingrad på Rysk jord.

  Jag stödjer yttrandefriheten men att släppa fram rena lögner, är det att försvara yttrandefriheten utan redaktörens reaktion?

 9. När FiB startades var det självklart att vi skulle se både USA-imperialismen och Sovjets ”socialimperialism ” som hot mot folkrätt och nationell suveränitet. Efter Sovjets fall och födelsen av den ryska rövarkapitalismen har emellertid fokus helt legat på USAs och Natos illgärningar. Jag har inte funnit någon analys av Rysslands
  krigsbrott i Tjetjenien, de ryska subsidierna av europeisk extremhöger, stödet till klandiktaturerna i Centralasien eller anfallskriget mot Georgien. Och nu, när vårt eget land hotas med ”militärtekniska åtgärder” av Putin verkar man vilja lägga skulden på vår socialdemokratiske försvarsminister (se reportage om Folk- och försvar). Att man dessutom verkar vilja ansluta sig till delar av fredsrörelsen som helt avvisar ett svenskt militärt försvar, men med alliansfrihet, är detta inte att knäböja för Putin, snarare är det att lägga sig platt!
  Ryssland ut ur Ukraina!

 10. Intressant diskussion det här! För somliga tycks verkligheten vara en och odelbar och fullständigt genomlyst från alla håll, desutom lättbegriplig.

  Att Ukrainas självständighet ska försvaras är uppenbart för de flesta. Den synen går tillbaka på Lenins och Stalins syn från de första decennierna av 1900-talet. I och med Sovjetunionens växande styrka och utveckling till en av världens då två supermakter fick dock den nationella frågan en något annan betoning när unionen, trots dess inbördes olikheter, fick en nationell karaktär av övergripande art.

  Efter det afghanska krigsäventyret sjönk socialimperialistiska ambitioner ihop och snart avvecklades unionen. Den andra stora unionen med bas i Amerika fick då upp ögonen för möjligheten att cementera förhållandena med sitt eget herravälde. Delvis har de ju gjort detta genom sin med helt andra syften skapade militärallians, Nato! Och delvis genom helt egna imperialistiska strövtåg i omvärlden.

  När dessa västimperialistiska manövrar hotar ”nya” Rysslands säkerhet så finns anledning att komma ihåg hur världen stora och små makter alltid är i kontakt med andra och varandra på flera olika sätt. Människor av olika nationaliteter bor ofta inte i ett och samma land. Då vore det hela ganska lätt att lösa genom diplomatiska förhandlingar och överenskommelser.

  ”Ryssland ut ur Ukraina!” är lätt att stämma in i. Men frågan som alltid är värd att begrunda är just hur det ska gå till. 2014 hanterades det tämligen enkelt med ett snabbt maktövertagande, folkomröstning, utropandet av en ny självständig republik och slutligen anslutning till Ryssland. Därmed gick Krim ”ut ur Ukraina”.

  Hur det blir med Luhansk och Donetsk får framtiden utvisa. En antydan till hur det kan bli är naturligtvis USAs och Natos klara NEJ till att upprätta en flygförbudszon över Ukraina.

 11. Kent Svensson och Stefan Engström

  Ryssland tillämpar tillsammans med Syriens regering den regel i folkrätten jag pratar om. Har du inte förstå det?
  Syrien har utsatts för aggression från flera håll och önskade hjälp från Ryssland för att stå emot detta.
  Ryssland är alltså lagligen i Syrien, men Syriens angripare (inklusive USA) har ingen laglig täckning för sin närvaro.
  Utan den insats som Ryssland gjort i Syrien, skulle IS med USA:s hjälp ha tagit över både Syrien och Irak..
  Är det vad ni önskar?.

  Hur känns det att stödja Natos och de ukrainska nazisterna i jakten på ett världskrig?

  Om Nato införlivar Ukraina i sin organisation och nazisterna i Ukraina får tillgång till kärnvapenmissiler, kommer de att använd dem och vi har ett kärnvapenkrig igång.

  Aldrig trodde jag att nivån i FiB skulle sjunka så lågt!

 12. Jag tänkte jag skulle prenumerera igen efter det att man slipper Jan Myrdals tokigheter. Men detta uttalande var skrämmande. Tre rader fördömande och åtta rader urskuldanden. Vad lärde vi oss av Vietnamrörelsen? Att se till huvudmotsättningen. Skulle vi ha varit reserverade i vårt stöd till Vietnam pga att de var allierade med Sovietimperialismen som samtidigt ingrepp i Tjeckoslovakien? Och som någon påpekade ovan – var det fel av det norska motståndet mot tyskarna att samarbeta med Storbritannien? Det får nog vänta lite med prenumerationen.

 13. Så länge som striderna försiggår på Ukrainsk mark, lever vi ännu tryggt i våra egna fantasier angående vem har rätt och vem har fel. Jag behöver inte vara mot eller för, inte ha någon ståndpunkt om kriget, så länge som mitt eget land inte har någon ståndpunkt för eller emot någondera parten. Historiskt har vinnaren alltid haft rätt. Det brukar vara segraren som skriver historien, Sorgligt att historien upprepar sej också denna gång.

 14. Att den ukrainska regeringen skulle vara ”nazister” trodde jag att endast Putin skulle hävda, men icke! Tydligen anser vissa ”fibbare” också detta. Det är helt klart att högerextrema grupper var involverade på Majdan 2014 och att USA stödde störtandet av den mer ryssvänlige presidenten. Men innebär detta att dagens Ukraina är en ”naziststat” som inte kan erkännas som en helt suverän statsbildning? Om inte – hur ska vi då se på Finland, som ju föddes ur ett inbördeskrig där den segrande högersidan firade segern med ett folkmord? Och vad med baltstaterna som frigjordes ur Ryssland/Sovjetunionen med hjälp av högerextrema frikårer? Eller varför inte med gillande se på Mussolinis angrepp på Etiopien, en slavstat med en enväldig kejsare?

  Att delar av vänstern hamnat i dåligt sällskap har hänt tidigare. När t ex Hitler angrep Norge 1940 manade det norska kommunistpartiet till lugn, inte motstånd – invasionen var ju bara den del av stormaktsspelet mellan Tyskland och den brittiska imperialismen.

  Att USA är en imperialistisk supermakt som begått otaliga illdåd är helt klart. Men Putins Ryssland är också en imperialistisk stormakt som nu med anfallskrig och kärnvapenhot försöker ta kontroll över de lydländer Sovjet förlorat. Rysslands angrepp är inte antiimperialistiskt självförsvar, lika lite som Hitlers angrepp mot det med den brittisk- franska imperialismen förbundna Polen var det!