Ann Linde på Folk och Försvar – ett tidens tecken

3
1098

”Ann Linde (S) har fått sin första större utrikespolitiska kris efter att Iran skjutit ner ett passagerarplan med svenskar ombord. På söndagen talade hon på försvarskonferensen i Sälen. Där blev det uppenbart att svensk utrikespolitik skiftat fokus efter ministerskiftet.”

Så skrev DN i ingressen till en artikel om utrikesminister Ann Lindes tal på Folk och Försvars konferens i Sälen.

Utgivarna på alliansfriheten.se utvecklar frågan och ser ett tydligt retorikskifte.

Läs hela artikeln på alliansfriheten.se.

ANNONS

3 KOMMENTARER

  1. Jag höll på att kissa i byxan av skratt när jag hörde att Sverige ska undsätta Finland när det blir anfallet! Med vad då? Ordningspoliser på Åland eller vid bron över Torneälv? Det fattas tusentals svenska officerare, eller var det tiotusen? Hursomhelst, ÖB kunde inte heller ge löften om höjda löner. Det måste avgöras i de fackliga förhandlingarna, sade han. Så när FI anfaller Finland kan vi bara säga finländarna ”Sorry, inte nu. Ni får komma tillbaka efter nästa fackliga avtalsförhandling!”

    De ökade pengarna till Försvaret är inte tänkta att rekrytera och utbilda dugligt folk utan betala dyra och gammalmodiga vapensystem från USA. Det landet behöver all ekonomisk hjälp det kan få om det nu inte räcker med att bötfälla svenska banker.

  2. Många reagerar på Folk och Försvars rikskonferens i år. Här med frågan: Håller näringslivet och Nato närstående tankesmedjan Atlantic Council på att ta över den främsta samlingsplatsen för diskussion om svensk försvarspolitik? 8 miljö- och fredsröster protesterar mot att tankesmedjor vars medarbetare står bakom falsk ryktesspridning i praktiken leder till yrkesförbud får en central ställning medan näringslivet dominerar stort och folkrörelser görs marginella. Länk>>

  3. Den största utgiftsposten i försvarsbudgeten är väl pensioner till åtskilliga tusental gamla officerare, vilka fick lämna organisationen i samband med den stora revolutionen när Sverige övergick från försvar till anfall som grundförutsättning för ”försvarsarbetet”. Men vi får väl trösta oss med att anfall alltid är bästa försvar!