Forum om hotet mot yttrandefriheten, 12 oktober i Stockholm

Julian Assange

Plats: Viktor Jaara-föreningens lokal Pontonjärgatan 38.
Tid: 12/10 kl. 12–15.

Mötesprogram:
Välkomsthälsningar: Karin Rosenqvist, ordförande i FiB/K, Anders Romelsjö, ordförande i Stockholmsavdelningen.
Ingemar Folke presenterar broschyren ”Rätten att kritisera Överheten”.
Nils Funcke diskuterar ”Grundläggande fakta och viktiga problem idag”.
Anders Romelsjö talar om ”Ägandet av media”.  
Markus Limmergård talar om ”Minskar yttrandefriheten på sociala medier?”
Lars Drake talar om “Några viktiga ämnens behandling i svenska medier”.

Paus med kaffe då Stina Bengs framför sin ”Visa om yttrandefrihet”.

Sigyn Meder talar om ”Vad kan vi lära oss av behandlingen av Assange och andra visselblåsare”?

Paneldebatt: ”Minskar yttrandefriheten? Vad bör göras av enskilda, organisationer, politiskt”?