Gamla klassiska fib-böcker bortskänkes

Kontakta Gun Bjekelöv och kom överens om hur de ska överlämnas. Hon bor på Väddö, har telefon 070 3070188 och e-postadress: gun.bjelkelov@swedishhealth.se