Hälsoflummet har nu nått FiB

Ulf Bjerén reagerar här på två artiklar, dels på Rune Lanestrands den 25 november och dels på Raoul Weiss' den 28 november.

30
3239

Ser till min ledsnad att hälsoflummet nu letat sig in även på FiB:s hemsida efter att sedan en tid tagit över en rad andra så kallade vänsterbloggar.

Beskrivningen av pandemibekämpningen som något slags totalitarismens konspiration bidrar till stollifiering och gör att vanligt folk, särskilt de med någon anknytning till hälso- och sjukvård och elementär kunskap om epidemibekämpning, tappar förtroendet för bloggar som i övrigt bidrar med mycket viktiga artiklar i andra ämnen.

På vilket sätt detta flum har med FiB:s paroller att göra är för mig outgrundligt.

Vaccinationsmotstånd, utdömande av läkemedelsindustrins produkter, fluorfobi, rent flum som att motverka pandemin med hälsosamma promenader i Skarpnäcksreservatet och drickande av granatäppeljuice, påståenden om att covid-19 bara är en vanlig influensa som man inte ska vaccinera sig mot, inhuman skit om att de som dör ändå snart skulle dö, varvas med kvasivetenskap och exegetik med statistik. Eller som boken av ett par tyska läkare som kom på Karneval i våras som förklarade att pandemin nu var över och att det inte blev mer med det.

Den dunkla sammansvärjningen tycks ledas av Bill Gates i konspiration med WHO, Folkrepubliken Kina och det socialistiska Kuba som alla tar pandemin på största allvar. En märklig enhetsfront!

Och var finns upprördheten över massmordet på äldreboendena i våras?

Vårdpersonalen fick gå omkring som dödsänglar utan munskydd/visir vid den nödvändiga närkontakten med vårdtagarna och smitta ner dem.

Samtidigt mässade Tegnell och FHM i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet att munskydd inte behövdes. Tusentals dog. De nekades syrgas och sjukhusvård, bedömning av läkare, deras läkemedel sattes ut i enlighet med doktrinerna för palliativ vård i livets slutskede. En del av dem var lika alerta som Sven Wollter som fortfarande var aktiv på scenen och säkert kunde levt tio år till om han inte fått den djävulska sjukdomen.

Det skulle civilkurage till för att gå emot myndigheten, men i dagsläget har de flesta vårdinstitutioner infört barriärvård med munskydd och visir vid närkontakt efter att ha sett de dödliga konsekvenserna.

Det här är inget ämne för delar av ”vänstern”. Det är ännu ett exempel på hur begreppen skiftar innebörd, hur ”vänster” blir höger.

ANNONS

30 KOMMENTARER

 1. Ulf Bjerén talar om ”hälsoflum”, men hans exempel förefaller varken hämtade ur FiB/K, som står i centrum för hans angrepp, eller någon annan verklighet. Var i herrans namn har ”vaccinationsmotstånd”, ”fluorfobi”, ”inhuman skit” och ”exegetik” behandlats i våra spalter?

  När det gäller frågan om munskydd bör Bjerén snaraste lägga fram åtminstone ETT exempel från ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för att nyttjande av munskydd i vanliga sammanhang skulle ha någon positiv effekt! Annars bör han inte kritisera såväl statsepidemiologer som folkhälsomyndigheter på flera olika håll i världen. Och här gäller det naturligtvis att inte komma med flummiga ”påståenden” utan visa på tydlig evidens.

  Margareta Zetterströms artikel om Ädelreformen är en pärla och fylld av saklig relevans till skillnad från de blekingska allmänna tiraderna.

 2. Dennis Z!
  Mitt inlägg är, som tydligt framgår i ingressen, riktat inte bara mot skriverier på FiBs hemsida utan också andra så kallade vänsterbloggar.

  Beträffande munskydd finns nu många studier som visar att det har god skyddseffekt i situationer där det kan vara omöjligt att hålla distans. Studier visar också att de som bär munskydd genomsnittligt är bättre på att hålla avstånd och fingrar sig mindre i ansiktet.

  Såväl WHO som Europeiska smittskyddsmyndigheten har sammanvägt studierna och på den grundvalen utfärdat rekommendationer. FHM är väl snart ensamma i världen om sin ståndpunkt och Tegnell bedriver en bisarr advokatyr för att han har så svårt att ändra ståndpunkt av prestigeskäl.

  Tilläggas bör att det finns beprövad erfarenhet sedan mer än hundra år tillbaka att munskydd är till nytta som skydd mot droppsmitta. Undertecknad har jobbat inom infektionssjukvård i ca 35 år och häpnade över hur FHM gjorde dygd av nödvändigheten och skrotade väl beprövade delar av barriärvården. Den tyska motsvarigheten till Tegnell fick frågan av en journalist om han kunde kommentera den svenska FHMs uppfattning att det då saknades evidens för att använda munskydd. Det lakoniska svaret var att ”det säger väl sunt förnuft”.

  Bristen på skyddsutrustning i pandemins början orsakades både av att Sverige inte samordnade uppköpen och att Sverige inte stod på tå. Pandemin bagatelliserades och hanterades felaktigt utan tillräcklig nedstängning. Därför fick vi en hög allmän smittspridning till skillnad från våra grannländer.

 3. Det jag tagit del av beträffande munskydd är en dansk undersökning med två stora grupper, en med och en utan munskydd. Ingen signifikant skillnad beträffande antal smittade i covid. Här håller jag nog på Tegnell. Munskydd är säkert bra mot droppsmitta om den som nyser bär det, men de bör ju å andra sidan hoppeligen stanna hemma.

 4. It is indeed strange that Bill Gates’ foundations and the PR of China are the main sources of finance for the WHO. And there are many other strange things about the WHO. And I’m not sure that this kind of lame argumentless irony will be enough to dissolve the feeling of strangeness…

 5. ”Därför fick vi en hög allmän smittspridning till skillnad från våra grannländer.”

  30.11.20:
  Sweden (life expectancy: 82y.): 6681 deaths with a Covid certificate in 2020
  Hungary (life expectancy: 76y.): 4823 deaths with a Covid certificate in 2020 – most of those deaths having happened during the last month, with increasingly total lockdown in place and mandatory facemasks even in the street of cities over 10.000 inh.

  Considering the trend, by Christmas, the figure should be the same in both countries.

  I’m so sorry I cannot write this in Swedish: ”Welcome to the fact-free discursive world of Big Pharma’s propaganda!” (+ minor opportunistic attempts at creating political capital out of it at a local level – no totalitarianism without useful idiots…).

 6. Ulf B!
  Du talar om ”många studier” och ”studier” utan att ange konkret källa. Därför finns det hittills inte någon som helst anledning att ta betrakta det du säger som något annat än typiskt flum.

  Sedan talar om ”studierna” och det är väl din flumpropaganda du då menar att WHO och den Europeiska smittskyddsmyndigheten skulle sammanvägt dessa icke existerande ”studier”. Alltså bara mera flum.

  Därefter ger du dig på ”beprövad erfarenhet sedan mer än hundra år tillbaka” och landar i ”sunt förnuft”, ett ibland användbart begrepp, men i det här sammanhanget helt meningslöst. Vad vi talar om här, och som du borde känna till när du uttalar dig, är skyddet för omgivningen. Men om du själv sprider ”droppsmitta” ska du inte vara ute och springa på stan utan hålla dig hemma, vilket är ett mycket bättre skydd mot smittspridning än att slänga på sig ett munskydd och sätta näsan i vädret.

  Inte heller är det lyckat att bara ”stå på tå” enligt dina rekommendationer.

 7. Den omtalade danska studien visar, förenklat, att den som utomhus är ensam om att bära munskydd bland andra människor, vilka inte bär munskydd, troligen minskar sin risk att bli smittad något.

  Men framförallt säger studien absolut ingenting om hur smittspridningen påverkas om majoriteten bär munskydd inomhus eller i kollektivtrafiken etc. Själva syftet med de relativt billiga munskydden är ju att skydda medmänniskorna mot smitta från bäraren. Men det har ju Ulf Bjerén redan belyst ovan.

  Studien är alltså inte på något sätt ett hållbart argument emot påbud om munskydd i vissa miljöer!

 8. Anders Åsman!
  Du missuppfattar vad diskussionen handlar om och vad den danska studien visade. Nämligen att det inte finns något som helst stöd för att munskydd skulle skydda bäraren från smitta. Att bäraren ”i vissa miljöer” skyddar folk i den närmaste omgivningen mot smitta är känt sedan tidigare och styrker användningen t ex vid sjukvård, naturligtvis oavsett om det sker på sjukhus eller i hemmiljö (åldersboenden och andra bostäder).

  Det effektivaste skyddet är givetvis att hålla säkerhetsavståndet (1½-2 m) enligt FHMs rekommendationer. Tänk att detta enkla faktum ska behöva påpekas ånyo!

 9. Tack för lästipset, Ulf B! Men alla fakta har ju redovisats tidigare och det har sedan länge stått klart att det är en pågående skandal i äldrevården, som nu endast till vissa delar börjat repareras.

  Utöver det undrar jag om du inte har några konkreta svar på min och Rolf Nilssons sakliga kritik!

 10. Här en länk till en artikel i Aftonbladet av 23 svenska forskare. I artikeln finns bland annat en länk till en forskningsöversikt i den ansedda medicintidskriften The Lancet som är en metastudie av munskyddens effekt grundad på 172 undersökningar. Den är en väsentlig källa till WHOs beslut att rekommendera användning av munskydd när distans inte kan hållas under covid-19-pandemin.

 11. Dennis Zackrisson!
  Vi är naturligtvis helt överens om att den viktigaste, och i teorin enklaste, åtgärden är att hålla avstånd. I alla lägen. Det behöver knappast påpekas i den här diskussionen. Men om smittspridningen kunde stoppas genom upprepning av de självklara uppmaningarna kring avstånd, handhygien, folksamlingar, armveck, självisolering o s v så hade ju smittvägarna varit avskurna för länge sen. Och just den här diskussionstråden hade inte ens existerat. Eller hur?

  Verkligheten är uppenbarligen mera komplicerad än så.

  Tillräckligt avstånd upprätthålls inte i alla sammanhang. Alla tvättar/spritar inte händerna när de borde. Folk samlas. Man pratar, nyser och hostar rakt ut bland andra människor. Alla med förkylningssymptom, trötthet, huvudvärk etc stannar inte hemma. Inte ens alla de som själva ovetande nyligen blivit smittade har vett att sätta sig i karantän innan symtomen eventuellt visar sig!

  Att avfärda krav eller rekommendation angående munskydd i situationer med risk för farlig dropp-/aerosolsmitta genom att dra till med ”stanna hemma om du är sjuk” förefaller i hög grad ogenomtänkt.

  Den danska studien om munskydd finns publicerad och fri att tolka här.

 12. ”Om du själv sprider droppsmitta ska du inte vara ute på stan…” skriver DZ. Så sant. Men problemet är ju att du sprider droppsmitta utan att veta om det, utan att ha några symtom, särskilt strax före att sjukdomen bryter ut. Och inte bara vid hosta eller nysningar utan också genom tal. Det är ju precis därför som vi ska hålla avstånd och i vissa lägen, där det kan vara svårt eller omöjligt, bära ansiktsskydd.

 13. Have you people all been born and raised in 2020, with no previous life experience?
  There is NO demographic evidence at all that anything unprecedented happened in 2020 in the world of infectious diseases. So that this very conversation, technically, could have happened in 2019, 2018 etc.. But it didn’t. Why?

  I think this is the priority question (”how did we end up mistaking a flu for the Black Plague”), which should be answered instead of idle talk about what kind of Kleenex protects whom under what conditions. Or were you people maybe wearing facemasks in 2018? According to your own (fact-free) ”arguments”, you should have…

 14. Egentligen skulle jag vilja kommentera Ulf Bjeréns artikel lite noggrannare, men några påpekanden får räcka. Flera kommentarer har dessutom redan kommit in. Ulf skriver ”Samtidigt mässade Tegnell och FHM i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet att munskydd inte behövdes.” Ordet mässade säger att Ulf skriver med kraftiga negativa känslor när det gäller vetenskapliga frågor som bör behandlas sakligt. Varken vetenskap eller ”beprövad erfarenhet” är ristade i sten.

  Nyss läste jag en artikel från idag – Maskene har ingen virkning på smittespredning | steigan.no som bygger vidare på ”Dansk studie om effekten af mundbind er nu offentliggjort”. Denna studie kom den 18:e november, alltså många dagar före Ulfs artikel. Då kunde man också märka att försök gjorts att sopa studien under mattan. Den stämde ju inte med vad Danmarks regering ansåg.

  ”Beprövad erfarenhet” är dessutom något som bör ligga inom ”vetenskap” annars är det som i detta fall inte mycket att hurra för. I många länder i Asien var det under många hundra år en beprövad erfarenhet, att man vid solförmörkelse skulle gå ut och föra oväsen. Gjorde man det skrämde man bort den drake som försökte äta upp solen. Det fungerade varje gång.

  Att människor på våra äldreboenden, liksom de anställda där, blivit mycket illa behandlade, är det ingen som nu på allvar kan ifrågasätta.

 15. Jag tänker inte låta fokus flyttas från ämnet till någon vetenskapsteoretisk diskussion.

  I min definition av folkets kultur ingår bland annat den gemensamma kampen för det gemensamma bästa. Därför reagerar jag mot envisa och frenetiska försök att vrida munskyddsfrågan till att bara handla om egenskydd.

  Både DZ och BC hänvisar till en studie, som ingen av dem verkar ha tagit del av annat än i andra hand eller inte förmått förstå. Det är beklagligt. Studien är alltför begränsad och innehåller många osäkerheter, men tyder ändå på att munskydd i viss mån skyddar bäraren. Och för att citera ur en artikel som BC själv hänvisar till:

  ”Det betonas att studien inte undersökte maskernas funktion som källkontroll, dvs. för att begränsa infektioner från en smittad person som bär mask till andra. Studien klargjorde inte heller effekten av munskydd i situationer där det inte är möjligt att upprätthålla det sociala avståndet. Det bör därför betonas att dessa resultat inte kan användas för att väcka tvivel om att den utbredda användningen av masker utanför vården kan vara ett effektivt sätt att minska SARS-CoV-2-infektioner.” [Källa: Dansk studie om effekten af mundbind er nu offentliggjort]

  Om statsepidemiologer använder studien som argument för att munskydd inte minskar smittspridningen är det direkt bedrägligt!

  Det får bli mina slutord om den danska studien.

  The Lancet publicerade i juni en systematisk genomgång av kunskapsläget kring fysisk distansering, munskydd och ögonskydd. Samtliga tre åtgärder bedömdes ha positiv effekt mot smittspridningen. Den studien ledde till att WHO ändrade sina rekommendationer till att även innefatta munskydd som komplement till övriga åtgärder.

  Vi har en dödlig smitta att kämpa ner för att vi så snart som möjligt ska kunna återgå till det normala, d v s blanda oss med folk på gator och torg, diskutera, sprida tidningar och böcker, ordna opinionsmöten och demonstrationer. Vi har viktiga uppgifter framför oss!

 16. Det går inte hem Anders Å att skriva ”Både DZ och BC hänvisar till en studie, som ingen av dem verkar ha tagit del av annat än i andra hand eller inte förmått förstå.” Jag har även om den danska studien läst, att deltagarna noga instruerades att använda munskyddet på ett korrekt sätt. Hur många gör det? Jag har på TV sett Macron fumla av sig munskyddet och nysa, varefter han tog på sig det igen. Hustrun påpekade att TV:s Kinareporter Hanna Sahlberg igår också fumlade med munskyddet. Det är så folk gör, och då sjunker den eventuella tillförlitligheten väsentligt.

  Ulf B:s artikel och en del av inläggen moraliserar och kommer med slängar i stil med ovanstående. Då jag har som mål, att så länge jag förmår ägna mig åt folkbildning, skall jag sträva efter att undvika sådant.

 17. Bertil C!
  Först om begreppet beprövad erfarenhet. Det är det ena benet som läkaretiken vilar på. Det andra är vetenskapen. Det finns mycket i medicinsk praxis som fordrar åtgärder men inte kan grundas i vetenskapliga studier.

  Sedan till frågan om moraliserande. När jag skriver har jag (nästan) alltid ett ärende. Jag skriver inte för att jag tycker att det är roligt. Handhavandet av pandemibekämpningen är i grunden en fråga om människoliv och människosyn och inte statistik. Det är i högsta grad en politisk och moralisk fråga där vi alla har ett ansvar och där vi har att utkräva ansvar av beslutsfattare. Så det är helt riktigt att jag moraliserar.

 18. Ulf B!
  Moraliserande var ordet, sa Bill! Orden är moraliserande, sa Bull!

  Jag tror att debatten skulle bli bättre om den utgick mer från saklighet i stället för förutfattade meningar och till sådana räknar jag givetvis all moralism! I min människosyn ingår en hög uppfattning om vår förmåga att ta till oss väl underbyggda kunskaper. Munskyddsanhängare hänvisar ständigt till de 22 läkarnas artikel och det som där vidarerefereras till. FHM har tillbakavisat detta underlag som otillräckligt.

  Den enda nya studien som direkt handlar om munskydd är den danska. Där punkterades drömmarna om att munskyddspåbud skulle få någon hälsoeffekt av betydelse. Sedan har vi trängsel och där finns det inga som helst studier som visar att de (rätt många) länder som har munskyddskrav, understött med böter, i en hel del situationer har haft någon som helst effekt på smittspridningen.

  Jag tror att det enda som skulle kunna ha viss effekt just mot smittspridningen vore häftiga böter (femsiffriga belopp och sedan stigande med inkomsten) för felaktig munskyddsanvändning. I kombination med straff för arbetsgivare som motarbetar FHMs rekommendationer, t ex att möjliggöra för anställda att arbeta hemifrån.

 19. Margareta Zetterströms artikel om den s k ädelreformen, som jag inte tidigare läst, sätter ju fingret på vad som faktiskt är den stora orsaken till att för många dött i covid-19 på ”äldreboenden”. Ålderdomshem hette de på den tid då vårdpersonalen kände de vårdbehövande och vice versa. Det säger sig självt att med 63 hemvårdare om året och vårdpersonal som tvingas springa som skållade råttor in och ut hos vårdbehövande åldringar mångfaldigar smittrisken, särskilt som det florerar föreställningar om att det räcker med munskydd för att hindra smitta.

 20. ”Handhavandet av pandemibekämpningen är i grunden en fråga om människoliv och människosyn och inte statistik. Det är i högsta grad en politisk och moralisk fråga där vi alla har ett ansvar och där vi har att utkräva ansvar av beslutsfattare. Så det är helt riktigt att jag moraliserar.”

  In other words: ”science does not matter, Covid19 is a religion, we don’t have to prove that there is any unprecedented pandemic event (if the ’international media’ says so, it HAS TO be true), and even less so to prove that our ”measures” kill LESS than the flu, we just have to exclude heretics (among others, by never answering their objections).”

  Mao’s Red Guards could have signed this ”epidemiologic statement”. The death toll of which, anyway, will probably be comparable to the ”cultural revolution”. On a global scale, of course.

 21. Ulf B!
  Bra fråga! Självfallet räcker det inte med munskydd. Det inser alla. Men frågan, som bl a du tagit upp här till diskussion, är huruvida munskydd kan göra nytta. Vetenskap och evidens ger två klara svar. JA i kliniska miljöer på sjukhus och andra vårdinrättningar. NEJ för allmänt bruk ute i sociala sammanhang. Det är där den fråga du dragit hör hemma! Att ställa den på annat sätt är oärligt!

 22. Fel. Läs Anders Åsmans inlägg. Mer om flummet kring covid-19 på denna blogg för mer evidens i frågan om användande av munskydd.

 23. FHM har nu tvingats av opinionen, vetenskapens evidens och omvärldens tryck att senkommet rekommendera munskydd i kollektivtrafiken. Samtidigt säger Johan Carlsson, generaldirektören, att ”det nog inte kommer att göra mycket nytta”.

  Detta schizofrena uttalande, att rekommendera något som inte gör mycket nytta, kan tolkas som att Carlsson helst såg att det inte gjorde nytta. Ur pedagogisk synvinkel nämligen; hur förväntar sig Carlsson att ett sådant uttalande påverkar följsamheten mot rekommendationen?

 24. Tack Ulf B för din vänliga kommentar! Jag har läst Åsmans inlägg. Rätt! Nu studerar jag hans referenser för att se om de har något nytt att lära mig. Borde väl vara rätt! Jag återkommer när jag har något nytt att säga. Vi hörs vidare!

 25. Ord och inga visor men jag håller med Ebba Busch. Hon har i sak helt rätt. Tänk om en vänster tagit tag i kritiken av coronastrategin och till det lagt kritiken av privatisering och bristande resurser i äldreomsorg och sjukvård.

  Läs intervjun.

  Och nu kan det komma att gynna de partier som öppet vill ta Sverige in i Nato. Detta är en repris på ”vänsterns” fiasko i migrationsfrågan och frågorna om lag och ordning som lett till framgångar för de så kallat konservativa högerpopulisterna. Ett historiskt svek!

  Observera att Ebba Busch står fast vid det kritiserade uttrycket ”med berått mod”. Heder åt henne för det.

  Det är nämligen väl dokumenterat att de som beslutat om den svenska strategin refererat till reaktionära idéer om flockimmunitet. Tillräckligt många bör smittas, fast i lagom takt så sjukvården står pall, och därigenom flockimmunitet skapas. Ytterligare dokumentation i frågan kommer att tillföras när boken ”Flocken” kommer ut i april.

  Att anamma flockimmunitetstänkandet och avstå från att stoppa pandemin med tillgängliga medel är att med berått mod låta allmän smittspridning ske. Och allmän smittspridning var enligt coronakommissionen den viktigaste orsaken till den stora dödligheten bland våra äldre.

 26. ”Observera att Ebba Busch står fast vid det kritiserade uttrycket ’med berått mod’. Heder åt henne för det.”

  D v s, vår statsminister är mördare. Att Ulf B stöder Busch i detta uttalande är otillständigt. Kritik må riktas mot regering, tjänstemän, regioner och kommuner i sakfrågor. Munskydd eller ej, köp några, det är frivilligt.