I inflationens spår – behovet av välgörenhet fördubblat

0
1344

Allt fler människor har fått svårt att ha råd med det allra mest nödvändiga. Detta har satt tryck på Sveriges välgörenhetsorganisationer. I år är det också nästan dubbelt så många människor sökt hjälp för att få råd med livsmedel jämfört med förra året. Det visar en kartläggning som Folket i Bild/Kulturfront har gjort. 

Bröd, kött och blöjor är några av de mest efterfrågade produkterna hos Matmissionen, ett projekt som finns för att fattiga i Sverige ska ha råd att köpa livsmedel. Det senaste året har de öppnat tre nya butiker och i kombination med inflationen ser de allt fler som besöker butiken i jakt på det allra nödvändigaste.

I och med att de är beroende av gåvor i form av i övrigt osäljbara produkter från de stora livsmedelskedjorna, och i och med att de gåvorna inte ökar i takt med behovet från välgörenhetsbutikernas kunder, blir de nödvändigaste varorna svårare att få tag på.

– Det vi märker nu är en annan uppgivenhet om vi saknar basvaror. För många är det den enda möjligheten att köpa dem för annars har de inte råd, säger Johan Rindevall, chef för Matmissionen i Stockholm. 

Förra året hade de 7200 medlemmar. Hittills i år har 6000 nya medlemmar tillkommit, och Johan Rindevall tror inte att man kan vänta sig någon avmattning.

– Snarare tvärtom. Det är ju särskilt olyckligt att det är mat och energi som ökar mer än inflationen. Det är sådant du inte gärna kan välja bort, säger han.

År 2015 öppnades Matmissionen i Stockholm, den första av sitt slag i Norden. De är ett “Social Supermarket” – en matbutik som säljer svinnprodukter från andra matbutiker till ett lägre pris. De erbjuder extra låga priser för personer som är medlemmar. För att kunna bli medlem ska din inkomst vara under 11 190 kronor efter skatt. Konceptet har sedan dess spridit sig till andra delar av landet.

Nästan alla säger direkt att man inte har råd att handla på de andra butikerna.

I Göteborg öppnade Räddningsmissionen butiken Maträtt 2020, som utgår från samma modell som Matmissionen i Stockholm. Det senaste året har också de sett antalet medlemmar dubblas: från 6 500 medlemmar under förra året till 12 000 medlemmar hittills i år. 

– Det är många som står långt från arbetsmarknaden och har gjort det under lång tid, säger Ida-Lina Frisell, verksamhetschef för Maträtt i Göteborg. 

Över 200 kunder kommer varje dag till Matmissionen i Kista, Stockholm. Ni träffar några av dem, bland annat Natasha på bilden, i FiB/K nr 11.

I Malmö öppnades en butik i oktober förra året och på ett år har de fått 4 000 medlemmar. Sedan den första september i år har de ett ansökningsstopp på grund av det stora intresset. 

– Nästan alla säger direkt att man inte har råd att handla på de andra butikerna. Det är många barnfamiljer, pensionärer och ensamstående mammor, säger Masoud Zaher, ansvarig för medlemsregistrering vid Matmissionen i Malmö. 

En annan sorts verksamhet hittar vi hos Matcentralen i Umeå, som även de hållit på under ett år. De delar ut matkassar till behövande men har begränsat antalet prenumeranter till 20 hushåll. 

– Vi har inte kapacitet för så mycket mer. Vi hoppas kunna utöka den verksamheten. Vi prioriterar barnfamiljer och hänvisar de andra till vår andra verksamhet där vi serverar varm mat, säger Josefine Söderström som arbetar vid Umeå stadsmission. 

Under de senaste månaderna har också de sett en fördubbling av personer som söker sig till också den dagliga verksamheten. 

–  I januari delade vi ut 40 luncher dagligen. Idag handlar det om över 80 luncher, berättar Josefine Söderström. 

Text: Julia Frost-Nylén

Foto: Aleksander Kidwall

Men vad säger kunderna hur inflationen påverkar dem? Hur ser planerna ut framöver för verksamheterna? Och vad säger forskningen om situationen för de mest ekonomiskt utsatta? 

Läs hela reportaget i Folket i Bild/Kulturfront nummer 11 som utkommer i mitten av november.

ANNONS