Mer om flummet kring COVID-19

8
2336

Jag minns hur jag kring puberteten älskade att träna argumentationsteknik genom att snappa upp den ena ”stora sanningen” efter den andra och sedan oförtrutet plåga mina stackars föräldrar med allehanda fantasifulla ”bevis” för teserna. Efter tolv år i skolbänken blev jag varken epidemiolog, statistikexpert eller astrolog, men under ett numera fullbordat arbetsliv på industrigolvet, decennier av fackligt engagemang, släktforskning och solidaritets- och opinionsarbete varvat med flera år av vidareutbildning har jag lärt mig att kunskap inte kommer flygande som stekta sparvar i munnen. Det krävs intresse och ödmjukhet, noggrant sökande efter och värdering av data och källor och dessutom att man ständigt ställer sina tidigare slutsatser under granskning.

Dessutom har jag insett att ”vanligtvis välunderrättad källa” inte alltid är så väl underrättad. God kunskap och analys i det ena ämnet ger inte automatiskt auktoritet i ett annat. Minns Bertolt Brecht: ”Sätt ditt finger på varje siffra, fråga: Hur kom den hit?”

Detta som inledning till mitt egentliga ämne.

Medan jag skriver detta håller Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör en pressträff för att inpränta allvaret i Corona-läget. Jag hör honom säga: ”Det är viruset vi ska bekämpa tillsammans och inte ägna vår energi åt att fördela skuld eller sätta hinder för hela samhällets samverkan”. Där har han både rätt och fel. Det är alltid tid att fördela skuld. Det är alltid tid att inse vad som gjorts fel. Av vem. Och varför. Om vi inte vet vad som är fel, hur kan vi då skilja det från vad som är rätt? (I övrigt sa han även flera andra bra saker.)

Vi befinner oss i en situation där staten med berått mod har släppt in en ny virussmitta i landet och låtit den spridas fritt i samhället. En virussmitta som vi då hade begränsade kunskaper om. Ett samhälle där de styrande medvetet hade avhänt sig många viktiga verktyg för att hantera en sådan situation. Med en sjukvård och äldreomsorg som redan drivits intill kollaps.

Till det samhället valde staten att släppa in en ny virussmitta och låta den spridas, med numera både kända och ännu okända konsekvenser för människor och samhälle. Smittspridningen skulle regleras till en ”lagom” nivå för att ”plana ut kurvan”. På senare tid har det dock i retoriken alltmer smugit sig in uttryck som ”stoppa smittan” och det är ju ett framsteg. Nu återstår att omsätta det i praktisk handling. Stoppa (!) smittan! Det hade varit enklare, billigare och besparat oss mycket lidande om det gjorts från början, men det är fortfarande fullt möjligt.

Mitt i detta pågår från olika håll allsköns kampanjer för att ”bevisa” att pandemin bara är ett påhitt för att motivera omfattande övervakning, undantagslagar och ytterligare nedpressning av befolkningens levnadsvillkor… Om COVID-19 ändå skulle visa sig vara verklig, så är den inte farligare än en rejäl förkylning… Om sjukdomen ändå skulle visa sig vara värre än en svår förkylning så är den ändå inte särskilt dödlig… men om den trots allt visar sig vara riktigt djävulsk så skulle ju de drabbade ändå ha dött inom några dagar, veckor eller år av andra orsaker… Och de som blir sjuka har ju inte proppat i sig tillräckligt med vitaminer och diverse undergörande hälsopiller… Man blandar ogenerat samman olika begrepp för att försöka misskreditera Världshälsoorganisationen (WHO). Man bekämpar effektiva åtgärder mot smittspridning genom att högljutt vantolka vetenskapliga studier om bl a munskyddens funktion. Det hävdas t o m att smittskyddsåtgärder strider mot mänskliga rättigheter…

Dessa kampanjer drivs bl a av personer och bloggar som många av oss följer och som vanligtvis är välinformerade och trovärdiga i andra sammanhang, men som i den här frågan förefaller helt ha tappat koncepten. Och deras likasinnade är mycket aktiva i kampen mot seriös diskussion på sociala medier.

Visst är det så att en pandemi kan utnyttjas för att förtrycka ett folk. Otvivelaktigt. Men det är ju bara ett av skälen till att vi just måste stoppa spridningen av Corona-viruset. Staten har en skyldighet inför folket att leda och driva på det arbetet. Och det är en både medicinsk, social, moralisk och politisk skyldighet. Flumargument hämtade från vaccinmotståndare, libertarianska ljugarbänkar i Förenta Staterna och krämare i ”hälso”-branschen eller oinitierat trixande med statistik eller vilseledande redovisning av vetenskapliga studier gör inte det jobbet. Det görs genom att vi tillsammans tillämpar alla de väl beprövade metoderna för smittbekämpning. Inklusive användande av munskydd där de övriga åtgärderna inte är tillräckliga. För att ge mod och kraft ska vi ändra mantrat från ”plana ut kurvan” till ett unisont ”stoppa Covid-19!”.

Under tiden fortsätter Nato-anhängarna, som nu räknar ledningen för ytterligare ett opportunistiskt riksdagsparti till sin trogna skara, oförtrutet sin målmedvetna kampanj för att göra vårt land till en bas för ett kommande militärt angrepp mot vårt största grannland. Vilket kommer att göra Sverige till ett fullt legitimt bombmål. I värsta fall med kärnvapen. Mot det kan vi genomföra massdemonstrationer med hela åtta (!) deltagare. I vems intresse motarbetas smittbekämpningen? Vem tjänar?

Slutligen ytterligare några källor till kunskap:

1) Kungl. Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19 har gjort en aktuell (november 2020) och, i allt väsentligt, föredömlig sammanställning av kunskapsläget när det gäller åtgärder mot Covid-19. På svenska naturligtvis. Vetenskapsakademiens expertgrupp anser att god ventilation liksom användning av munskydd är viktiga åtgärder för att minska smittspridning i inomhusmiljöer (inkluderar kollektivtrafik) där människor delar samma luft under längre tid. Inom sjuk- och äldrevård anser expertgruppen att användning av munskydd är särskilt viktig.

2) Den av vissa personer så omhuldade danska studien om munskydd, DANMASK-19, framställs i Sverige som det efterlängtade och slutliga beviset för att munskydd inte minskar smittspridningen. Avsikten med studien var förenklat att utröna om bäraren själv skyddas till minst 50 procent av munskyddet om alla andra går utan munskydd och smittrycket är måttligt. Resultatet av studien visar att munskydden kan ge bäraren skydd, upp till 15–20 procent, när människor i omgivningen inte bär munskydd, men det är inte statistiskt säkerställt. Presentationen är på danska och själva studien på engelska.

Studien säger däremot ingenting alls om effekten av allmän användning av munskydd. Läs noggrant i Rigshospitalets presentation av studien där man bl a skriver: ”Det betonas att studien inte undersökte maskernas funktion som källkontroll, dvs. för att begränsa infektioner från en smittad person som bär mask till andra. Studien klargjorde inte heller effekten av munskydd i situationer där det inte är möjligt att upprätthålla det sociala avståndet. Det bör därför betonas att dessa resultat inte kan användas för att väcka tvivel om att den utbredda användningen av munskydd utanför vården kan vara ett effektivt sätt att minska SARS-CoV-2-infektioner.”

4) Dessutom har en mycket intressant och övertygande tysk studie kring effekten av munskyddsanvändning mot smittspridningen nyligen publicerats. Den visar tydligt att allmänt bruk av munskydd halverar (- 47%) ökningstakten av rapporterade fall av Covid-19. I rapporten finns några talande diagram. Titta åtminstone noga på diagrammen men läs gärna hela rapporten. Även denna är som brukligt i sammanhanget skriven på engelska.

4) I en mycket läsvärd artikel i Läkartidningen, som jag nyss blev uppmärksammad på, nämns även förbättrad fysisk distansering som effekt av allmän munskyddsanvändning och att munskydd till och med kan vara effektivare än fysisk distansering. Skribenten framhöll betydelsen av Försiktighetsprincipen.

”Sätt ditt finger på varje siffra, fråga: Hur kom den hit?” Vad betyder den?

ANNONS

8 KOMMENTARER

 1. Varför Anders Åsman, har du i rubriken med ordet flum? Kan du inte nöja dig med att lägga fram vad som du anser vara viktiga rapporter i frågan? Vad tjänar citatet av Brecht för syfte? De som jag tror du kallar flummarna (ja just TROR) bland annat steigan.no kan utifrån sina uppfattningar komma med samma citat gentemot ”Vetenskapsakademins föredömliga sammanställning”.

  Jag är besviken, ty din artikel påminner för mycket om bibelciterande bråk mellan pastorer eller viftande med Maos lilla röda. Varför kan du inte nöja dig med att åse, och så gott du kan försöka sätta dig in i allt material som läggs fram?

  Din presentation av dig själv visar på en man med bred livskompetens, men liksom jag utan fackkunskaper i den aktuella frågan. Varför skriver du att du inte blev astrolog? Är det ett skämt förstod jag det inte, är det en släng i klass med ordet flum, ja då är det dåligt.

  Både du och jag Anders Å, vet mycket väl att när man söker råd, väljer man ofta den rådgivare som kan tänkas komma med det råd man från början ville ha. Jag vänder mig ofta till steigan.no. Nu senast till artikeln ”Stengning, karantene og forbud bygger på EN artikkel – og den er antakelig full av feil | steigan.no”. Anledningen är bland annat att i en annan artikel ”Løfte til leserne | steigan.no” från den 10.12 för han fram ”Og som alltid syner vi kortene våre, slik at enhver kan gå oss etter i sømmene. Når vi vet at folk som Faktisk.no følger oss med argusøyne for å ta oss i å gjøre feil, og ser at det eneste de klarte å komme opp med er at vi, helt riktig, skrev at Bill Gates har kontrollerende posisjoner i de selskapene og organene som Norge bevilger vaksinemilliarder til, så sier det en hel del – både om dem og oss.” Om nu den honom jagande och väl finansierade Faktisk.no inte klarar av att nerkämpa steigan.no får det räcka en lång väg för mitt förtroende.

  Om jag till slut skall komma med ett citat så tar jag det om att låta hundra blommor blomma. Både dina och mina blommor platsar väl i FiB/K? Om mina blommor framöver sprider skämd doft hoppas jag få det med kraft påpekat för mig.

 2. ”Varför kan du inte nöja dig med att åse…?” undrar Bertil Carlman i bloggkommentaren ovan. Hans fråga reflekterar väl skillnaden mellan betraktaren BC och aktivisten, artikelförfattaren AÅ.

  Såg just ett inslag på TV4 som redogjorde för skillnaden i dödstal i covid-19 mellan de nordiska länderna. Antalet döda per 100.000 invånare var i Sverige ca 10 gånger högre än i Norge och Finland och flera gånger högre än i Danmark. SVT och Yle, som tillsammans gjort sammanställningen anser att talen är jämförbara. De återspeglar huvudsakligen skillnaden i strategi.

  För mig är upprördheten över detta själva drivkraften bakom mitt intresse för frågan. Ännu finns möjlighet att påverka strategin mot covid-19 för att rädda liv.

  Karl Marx hade rätt när han skrev: ”Filosoferna har bara tolkat världen på en rad olika sätt, men det gäller att förändra den.” Citerat från ”Teser om Feuerbach”.

 3. Men bäste Ulf B, om Folket i Bild/Kulturfront är en förening för aktivister i, låt mig kalla det ”kriget i synen på coronan”, ja då påminner det för mycket om kampen mellan KFML och KFMLr på sin tid. Då bråkade dessa till exempel om huruvida det gick att göra facket till en kamporganisation.

  Jag kanske skall överväga mitt medlemskap i FiB/K? Fast jag har ju just betalt medlemsavgiften.

  Till sist. Då jag är kommunist kan jag också en hel del citat av Marx; och Lenin. Och just nu håller jag på att läsa Mao:s ”On contradiction” och han skriver där med all rätt ……

 4. Tack Bertil Carlman för ditt svar och kritiken av mitt inlägg. Jag noterar att du föredrar att angripa den form jag valt hellre än det sakliga innehållet i mitt inlägg, men jag drar inga slutsatser av det.

  Pål Steigan har mycket vällovliga ambitioner med sina projekt på Internet och hans steigan.no är en av mina många favoriter. Trots att vi drar olika slutsatser av tillgänglig information i synnerhet i den aktuella pandemifrågan. Att Bill Gates uppträder som mecenat i många sammanhang medför inte automatiskt att hans bidragstagare är mer suspekta eller partiska än alla andra som finansieras av andra privatpersoner, stiftelser eller allmänna medel. Att en s k ”faktagranskande” organisation inte bemästrar steigan.no innebär inte automatiskt att han har rätt i allt.

  Under hela 2020 har jag åsett skeendet och tagit del av åsikter från alla möjliga håll, efter förmåga granskat det vetenskapliga underlaget för de olika åsikterna. Jag har ännu inte funnit anledning att ändra den spontana uppfattning jag hade i början av året: En ny virussmitta som visar tecken på att ge allvarlig sjukdom och död måste bekämpas resolut med de medel som står till buds. Utifrån min människo- och samhällssyn ser jag det som min skyldighet och mitt demokratiska ansvar att agera när jag har nog med kunskap.

 5. Så har nu Coronakommissionen lagt fram sin första delrapport. Kommissionen bekräftar, inte oväntat, det som vi alla redan visste, nämligen att alla, sedan länge väl kända, brister i äldreomsorgen bidragit till de höga dödstalen på de särskilda boendena (SÄBO). Men vad man också framhåller är att dödligheten inom SÄBO i första hand beror på den omfattande smittspridningen i samhället.

  Alltså: Med vetskap om bristerna i äldreomsorgen var talet om att ”skydda de äldre” och de direkta och indirekta uppmaningarna till de äldre att hålla sig undan och skydda sig själva bäst de kunde, ingenting annat än ett försök att dölja den egentliga strategin, d v s att låta smittan sprida sig i samhället i ”lagom” takt för att så småningom leda till flockimmunitet utan att slå igenom sjukvårdens ”tak”.

  En stat (regering, myndigheter) som i den dåvarande och, till stora delar, nuvarande situationen underlåter att tillämpa alla de åtgärder som behövs för att förhindra spridningen av det nya coronaviruset, den staten lever inte upp till sitt ansvar.

  En strategi som redan från början bygger på kapitulation inför ett nytt och okänt virus är en oprofessionell, förkastlig, katastrofal och direkt folkfientlig strategi. Att den får stöd från vissa håll på ”vänster”-kanten är beklämmande.

 6. Bertil C ställer ett antal frågor till mig och ska naturligtvis få svar:

  Ordet ”flum” är ett begrepp som inbegriper mycket av det som jag kritiserar i mitt debattinlägg: nonsens, luddighet, befängdhet, svammel, orimligheter, tjafs o s v. Ordet är ett vardagligt uttryck som i sig kan tyckas ”flummigt” men jag tror att de allra flesta läsare förstår innebörden. Det passar därför alldeles utmärkt i en rubrik. Eftersom min text är ett inlägg i en aktuell debatt och inte en akademisk avhandling så delar jag med mig av mina åsikter kompletterade med länkar till ytterligare läsning för den som har intresse. Jag förstår inte riktigt vad som stör dig i det.

  Hänvisningen till de två avslutande raderna i Bertolt Brechts dikt ”Till lärandets lov” från 1930, vilka har satt avtryck i mitt sätt att förhålla mig, är min uppmaning till alla som vårdslöst dribblar med allehanda data men även i en vidare mening en uppmaning att själv sätta sig in i faktiska förhållanden och samband innan man drar långtgående slutsatser eller okritiskt gör andras åsikter till sina egna.

  Frågan om jag inte kan nöja mig med att bara ”åse” har jag redan tidigare besvarat, men i det sammanhanget liknar du också min artikel med ”bibelciterande” och viftande med Maos citatbok. Jag förstår inte riktigt vad du menar, men om det är de bitvis agiterande inslagen i mitt inlägg du syftar på, så är det medvetna formuleringar och jag är i så fall glad att du har uppfattat dem.

  Att jag nämner att jag inte blev astrolog är precis lika allvarligt menat som de övriga exemplen jag tog upp. I flumvärlden kring Covid-19 förekommer nämligen, vilket du kanske redan uppmärksammat, även allehanda siare och liknande. Det mest katastrofala siandet står kanske Folkhälsomyndigheten för, som med få, om ens några, undantag genomgående bagatelliserat virusets farlighet och spridningsförmåga, vilket skickat helt fel signaler och sannolikt bidragit till den bristande efterlevnaden av smittskyddsrekommendationerna. Konspiration eller inte, men myndighetens agerande uppfattar jag som ägnat att hålla smittspridningen igång för att i första hand följa strategin att uppnå ”flockimmunitet”. Att skydda hälsa och liv har myndigheten uppenbarligen inte tolkat in i sitt uppdrag. Det förefaller inte heller vara av intresse för de som drar sin lans till försvar av ”strategin” eller de som öppet går till storms mot pandemibekämpningen i sig.

  Din uppfattning att mina ord skulle vara ”slängar” delar jag inte, även om jag förstår att somliga kan tolka det så. Men det bekräftar kanske på något sätt att mina ord har träffat rätt.

  Eftersom du inte framför någon direkt kritik mot det sakliga innehållet i mitt inlägg kanske vi ska nöja oss så.

 7. Hej alla debattörer!
  Jag saknar två viktiga detaljer i era resonemang: Den första är de etnografiska och geografiska skillnaderna mellan de nordiska länderna. Norge och Finland är glesbefolkade och på ett annat sätt än Sverige. Norge har en landsbygdspolitik. Alla norrmän strävar inte till Oslo eller andra tätorter. (Lämnar resten till de sakkunniga.)

  Den andra är den svenska skillnaden mellan ungdomarna och åldringarna, vilka vuxit upp i helt olika kulturer. Dagens ungdom och medelålders människor är föga imponerade av statens auktoritet. Och solidariteten mellan ung och gammal är betydligt försvagad i det amerikaniserade Sverige. I somras var västkustaffärerna fulla av stadsbor som blankt struntade i avstånd och rekommendationer. Vi äldre fick hålla oss hemma.
  Kanske finns här en avgörande skillnad mellan Sverige och övriga nordiska länder?

  Vår slaktade sociala sektor är väl annars huvudorsaken?

 8. Bäste Ola Friholt!
  Visst finns det många skillnader på flera olika plan mellan länder och landsändar. Men när en pandemi med kort varsel hotar att invadera ett land är det trots allt de just då rådande omständigheterna i det aktuella landet som man har att utgå ifrån när man bestämmer sig för hur man ska möta det hotet.

  En pandemi är ett hot mot hela det svenska samhället och ansvaret för att hantera hotet vilar på staten, i första hand regeringen och olika centrala myndigheter, framförallt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Den omfattande slakten av den allmänna välfärden, som pågått i flera decennier, initierad och påhejad av en nyliberal lobby, administrerad av flera olika regeringskonstellationer, var inte okänd för någon av dessa instanser. Sådant var läget när rapporterna om en tidigare okänd lungsjukdom kom från kinesiska Wuhan i slutet av 2019.

  I slutet av januari, när WHO utfärdat en global varning, begärde Folkhälsomyndigheten, och fick gehör för, att regeringen skulle öppna för möjligheten att spärra av områden och tvångsisolera människor, men påstod ändå att risken för smittspridning i Sverige var obefintlig.

  Folkhälsomyndigheten valde bland olika strategier för att hantera situationen men bestämde sig för att låta smittan komma in i landet och sprida sig. Att smitta ner tillräckligt många människor för att en naturlig ”flockimmunitet” så småningom skulle få smittspridningen att klinga av blev alltså den vettlösa strategin. Resenärer tilläts komma in i landet utan att tvingas till karantän, t o m från Wuhan, Österrike och Italien, områden som man visste var smitthärdar. För att ”sälja in” strategin hos allmänheten kallade man den för ”att platta ut kurvan för att inte överbelasta sjukvården”. Man pratade samtidigt om vikten av att ”skydda de äldre”. Men hur skulle de äldre kunna skyddas i ett land med en allmän samhällsspridning? På den frågan är man fortfarande oss svaret skyldig!

  Även på ett annat sätt är det svenska valet av strategi vettlöst. Virus muterar ständigt och är utpräglat opportunistiska. Ju större mängd virus som tillåts desto större risk att en mutation, med ännu svårare sjukdom som följd och med effektivare spridningsegenskaper, uppstår. En sådan variant konkurrerar ut ”mildare” varianter.

  De olika rekommendationer och föreskrifter som införts vid olika tillfällen har inte varit ägnade att stoppa viruset utan de har ingått i strategin att reglera smittspridningen så att sjukvården inte ska kollapsa.

  Så för att besvara din fråga: Nej, jag kan inte se att huvudorsaken skulle vara den i och för sig förödande nedmonteringen av den sociala välfärden. Det är en fråga för sig. Det är möjligt att en bättre rustad äldreomsorg hade kunnat mildra konsekvenserna marginellt, men huvudorsaken till katastrofen är trots allt att staten redan från början valde kapitulation inför det nya viruset istället för att kraftfullt bekämpa det.

  Avslutar med lite lokala lästips:
  https://www.sydostran.se/insandare/insandare-munskydd-pa-av-452cfe5f/
  https://www.sydostran.se/insandare/insandare-folkets-vrede-775092cd/