Ny Corona-strategi eller Törnrosasömn?

1
1887

Bild: Kollage KL

En Corona-smitta skiljer sig inte mycket från en vanlig influensa – det vill säga feber, hosta, halsont under några dagar (1). Allvarliga komplikationer och död  överensstämmer också i stort med vad som rapporteras vid normala influensaepidemier. Risken att dessa komplikationer drabbar en frisk person under 50 år är näst intill obefintlig. I åldern 50–65 år är risken för en helt frisk person också liten. Först i 70-årsåldern och kopplad till andra komprometterande sjukdomar ökar risken betydligt.

Första tillfället att meningsfullt undersöka vad som händer vid en avgränsad Coronasmitta gavs när kryssningsfartyget Diamond Princess februari 2020  lades i karantän i Yokohamas hamn (Japan) efter att en Covid-19 epidemi brutit ut ombord. Samtliga 3.700 ombord testades. Av dessa blev 700 smittade varav endast sju personer avled – det vill säga 1% dödade. Här handlade det om huvudsakligen äldre personer.

Den avgörande skillnaden med ett Coronavirus (jmf. m vanlig influesasmitta) är att  Coronaviruset har en större smittbenägenhet och att befolkningen helt saknar en grundläggande immunitet mot detta virus. Detta är den viktigaste orsaken till den exponentiella smittspridning som vi nu drabbas av. Detta innebär en stor utmaning för en överbelastad och hårt pressad sjukvård.

WHO bedömer att nästan alla tidigare friska under 65 år som insjuknat har goda chanser att helt tillfriskna. Rapporterad uppskattning av risker för dödlig utgång tar vanligen utgångspunkt från antalet bekräftade fall. Milda fall (det s.k ”mörkertalet”) noteras inte. Detta leder till att rapporterad dödlighet blir högre än vad som är egentligen är fallet. Prioriteras istället en testning av högriskfall leder även detta till att den beräknade dödligheten i en hel population blir för hög. I Italien rapporterar myndigheter att 99% av alla dödsfall haft ett bakomliggande sjukdomstillstånd.

För bättre kunskap om det aktuella smittoläget, smittrisk och risk för komplikationer är det viktigt att kunskapen relateras till övrig medicinsk rapportering: I Sverige (10 miljoner invånare) dör varje år ca 90.000 människor en ”naturlig död”. Detta motsvarar cirka 200 dödsfall per dag. I Kina (1.400 milj) dör (extrapolerat från Sverige) 140 gånger fler, vilket motsvarar 28.000 per dag. I Italien (60 milj) dör (extrapolerat) 6 gånger fler, vilket motsvarar 1.200 per dag. I Sverige orsakar en normal influensaepidemi ca 1.000 dödsfall per år. I Kina motsvarar det (extrapolerat från Sveriges befolkning) 140.000 dödsfall per år och för Italien 6.000 dödsfall per år.

Nuvarande hantering av Coronapandemin förefaller mot denna bakgrund vara irrationell. Att i veckor, kanske månader stänga ner hela samhället i syfte att plana ut en hypotetisk sjukdomskurva är ogenomtänkt. Denna policy riskerar göra åtgärdsprogrammet värre än dess orsaker.

Corona drabbar, likt en influensa, huvudsakligen endast multisjuka och ”70-plussare”. Dödstalen har jämförelsevis varit låga. I Sverige dör normalt dagligen ca 200 personer. Coronasmittan har hittills bara dödat en bråkdel så många.

Om samhälle och sjukvård kollapsar kommer andra orsaker vida överträffa de dödsfall som själva coronaviruset direkt orsakar. Ekonomiska, sociala konsekvenser kommer att bli katastrofala. Ej olika de som drabbar en elefant, som blint rusar mot ett stup för att den upplever sig attackerad av en mus. 

Alternativ strategi
1. Oinskränkt smittspridning för alla friska personer under 65 år. Friska arbetsföra personer tillåts jobba/studera fritt och utan inskränkningar. Målsättningen är att denna grupp SNARAST ska uppnå en s k ”flockimmunitet”.
2. Alla över 70 år och alla multisjuka isoleras under 2–3 månaders tid. Denna isolering föreslås kopplas till ett erbjudande att till självkostnadspris få tillgång till attraktiva boenden på olika semesterorter med tillgång till en flexibel och god omvårdnad från en personal som är garanterat smittfri.

Coronasmitta är i okomplicerade fall inte mer dödlig än ett vanligt influensainfektion. Det är anhopningen av många smittfall samtidigt som utgör problemet. En tillfällig isolering av alla äldre och sårbara skulle på ett avgörande sätt lösa problemet med en underdimensionerad sjukvård. Att på obestämd tid försätta hela landet i en Törnrosasömn och sedan tro att vi kan vakna upp och fortsätta som vanligt är att tro på sagor.


REFERENSER:
(1) GP – Peter Nolskog, smittskyddsläkare, Västra Götaland ”Inte värre än influensa” – betydligt mer smittsamt p g a obefintlig immunitet.

Se även denna länk.

Coronavirus Update (Live): 303,055 Cases and 12,955 Deaths from COVID-19

Coronastatistik (Smittade/dödsfall) 23/3:
Globalt (341.000/1.5000), 
Kina (81.000/3300), 
Italien (60.000/5500),  
Sverige (2000/21)

ANNONS

1 KOMMENTAR

  1. Bra artikel av Elinder. Den visar ju klart att de flesta andra experter har trissat upp en alarmism runt Corona som helt saknar proportioner. Alltså bör det vara ett helt annat syfte med alarmismen i sig: Är det att försätta stora delar av världen i ekonomisk kris för att en elit sedan ska komma ut med sin ”lösning” på den problematiken.

    Hysterin runt Corona kan jämföras med en annan dödlig epidemi: Iatrogena sjukdomar och död. Här gör Elinder ”felet” då han skriver att 90.000 svenskar dör en ”naturlig död” varje år. Av dessa kan beräknas, med stöd av delforskningsresultat att mellan 5.000–12.000 får sina liv förkortade på grund av olika insatser inom vården. Undertecknad har granskat den forskning som stödjer dessa beräkningar. De finns publicerade här. Scrolla ned till 20 mars och mellanrubrik: Iatrogen sjukdom – Iatrogen död
    Ingemar Ljungqvist Dr Sc (OIUCM)