Folk och Fred mot Folk och Försvar

6
2305
Ann Linde fick hård kritik på Folk och Freds webbkonferens.

I dessa yttersta dagar har två konferenser om Sveriges säkerhet pågått. Den klassiska ”Sälenkonferensen” med Folk och Försvar hölls i år (11-12 januari) på grund av pandemin digitalt i Stockholm. Den andra, nätverket Folk och Freds alternativkonferens, med deltagare från hela landet, samt en person från Finland, och en organisationsgrupp symboliskt placerad på Sälens högfjällshotell (10-11 jan).

Båda konferenserna finns tillgängliga på nätet och kan så småningom ses där.

Folk och Försvar
Folk och Fred

De båda konferenserna utgör många timmars lyssnande och tittande. Men vad som kan sägas redan nu om Folk och Försvars är att den inleddes med ett anförande av utrikesminister Ann Linde, som redogjorde för regeringens synnerligen motsägelsefulla säkerhetspolitiska linje. Å ena sidan ett allt mer fördjupat samarbete med USA och Nato, men å andra sidan ett utfall mot utspelet av en borgerlig riksdagsmajoritet om en så kallad Nato-option (att hålla öppet för en senare ansökan om medlemskap). Samtidigt (10:e och 11:e januari) publicerar DN dels anmärklingsvärt provocerande artiklar om det ryska hotet och dels IPSOs senaste undersökning att Nato-motståndet i landet försvagas allt mer. Det hela är mycket väl samordnat. Slutsatsen är att vi sannolikt kommer att gå in i Nato efter valet 2022.

Om försöket från det nya nätverket Folk och Fred att bli en motkraft till regeringens ansvarslösa säkerhetspolitiska linje, måste man säga ändå var en framgång. Drygt 100 deltagare var anslutna som mest. Den dominerades av gamla freds- och miljökämpar som varit med sedan den stora kärnkraftsstriden som kulminerade i folkomröstningen 1980. Det nya var att denna en gång så omfattande alternativrörelse nu fått ett säkerhetspolitiskt perspektiv, mycket tack vare kunniga personer från sajten alliansfriheten.se som Lars-Gunnar Liljestrand och tidigare Moskvaambassadören Sven Hirdman samt personer ur fredsrörelsen, till exempel före detta ärkebiskopen K G Hammar.

Sista passet som behandlade desinformation och propaganda blev särskilt intressant. Då kom det så kallade ryska hotet och fallet Julian Assange upp. Här bidrog Arne Ruth med ett tungt inlägg om risken för att ”visselblåsande” journalistik som avslöjar krigsbrott kommer att göras omöjligt – om man inte lyckas få Assange frigiven.

En apell antogs – den så kallade Sälenapellen 2021 – som i ett antal punkter och kommer att offentliggöras inom kort. Den framhåller bland annat att Sverige måste underteckna FN:s deklaration om förbud mot kärnvapen, kritik mot vapenexporten, kritik mot den ensidiga ryska hotbilden och självklart ett Nej till Nato och det allt mer gränslösa USA-samarbetet. Alltså en svidande kritik av regeringens och riksdagens farliga säkerhetspolitik.

Må det nya nätverket Folk och Fred växa till en stor och aktiv folkrörelse på nätet och ute på gator och torg.


Pressmeddelande från rikskonferensen Folk och Fred den 11 januari 2021

Folk och Fred har samlat en rikstäckande nätverkskonferens under två dagar kring temat Fred på Jorden – Fred med Jorden. På konferensen behandlas säkerhetspolitiken ur ett brett perspektiv, vilket utrikesministern lyfte behovet av i sitt inledningsanförande på Folk och Försvar.

Hon talade om Sveriges roll som ordförande i OSSE (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) 2021 där både Ryssland och USA är medlemmar. Vi oroar oss för att hon inte nämnde hur Sverige kan bidra till OSSEs fredsskapande arbete – utan tvärtom eldade på spänningen mellan Nato och Ryssland genom sitt ställningstagande för samarbete med den transatlantiska länken och utpekande av Ryssland som fiende.

Sverige bör utnyttja positionen som ordförandeland i OSSE för att bidra till minskade spänningar i världen. Vi föreslår att Sverige arbetar för utveckling av långsiktigt hållbar fred och en hållbar livsmiljö för människor och natur.

Sälen och deltagare från hela riket
Folk och Fred 11 januari 2021


ANNONS

6 KOMMENTARER

 1. Under rubriken ”De som lånar ut sina namn till Kreml” går Patrik Oksanen till våldsamt angrepp mot Folk och Fred i en Svenska Dagbladet-ledare 9 januari, kallar dem Kremlvänner och Kremls försök att förvirra och störa en svensk folkrörelse, med det uttalade syftet att störa just Folk och Försvars rikskonferens. Men bemöter inte med ett ord det som Folk och Fred vill eller vilka deltagarnas faktiska ståndpunkter är.

 2. Det är förmodligen riktigt att nätverket Folk och Fred dominerades av ”gamla freds- och miljökämpar som varit med sedan den stora kärnkraftsstriden som kulminerade i folkomröstningen 1980”, men såvitt jag förstår har nätverket lyckligtvis inte profilerat sig som motståndare till kärnkraft. Detta är faktiskt två frågor som bör hållas isär. Det är fullt möjligt att vara för fred och mot kärnvapen utan att vara emot kärnkraft.

 3. Nätverket Folk och Fred har följande paroller:

  För freden, miljön och välfärden – stoppa den militära upprustningen!
  Försvara alliansfriheten och stärk den civila beredskapen!
  För fredskultur mot skapande av fiendebilder!
  Fred på Jorden och Fred med Jorden!

  Det finns inget beslut om att vara emot kärnkraft, men de flesta medlemmar har nog den uppfattningen. Det finns även yngre krafter med i organisationen och fanns på konferensen. Bland de äldre finns många som agerade mot USAs krig i Indokina.

  (Vi satt inte på utan i en stuga nära Högfjällshotellet)

 4. ”I natt jag drömde någonting, jag aldrig drömt förut.”

  Drömmer och fantiserar gör vi alla. När jag nu läst ”Folk och Fred mot Folk och Försvar” och webbredaktörens ”Ännu är det tillåtet att vara emot Sveriges militära samarbete med USA och Nato” på lindelof.nu, och det passerat en dag, då kom fantasin för mig.

  Tänk om Folk och Försvar haft följande punkter på dagordningen.
  1. Utrikesministern inleder: ”I en orolig värld är det nödvändigt att ha så vänskapliga förbindelser som möjligt med så många länder som möjligt. Det gäller speciellt länderna i vårt närområde, och i hög grad de som delar Östersjön med oss.”
  2. Försvarsministerns anförande: ”Vår alliansfrihet måste stå fast. Den får inte på något vis kunna ifrågasättas. Vi skall göra allt som vi förmår för att våra grannländer också skall kunna bli alliansfria.”
  3. För att visa på det arbete som pågår runt hela jorden för att skapa fred på jorden och fred med jorden, visas en intervju med den indiska författaren, filosofen, aktivisten och samhällskritikern Vandana Shiva. Den gjordes på France24 den 23 oktober 2019.