Insiktsfullt om klimatet

0
1124

Äntligen finns det en balanserad bok om klimatförändring som är skriven av en av världens främsta väder- och klimatforskare, Lennart Bengtsson. I dessa tider av polariserad debatt om klimatförändringar, där en del verkar tro att mänskligheten aldrig har stått inför ett värre hot än kommande klimatförändring och andra vägrar att tro att ökningen av mängden koldioxid inte medför ökad temperatur, finns det ett stort behov av klargöranden. Vad av allt om påstås i debatten är grundat i vetenskap och vad är antaganden, hypoteser eller ogrundade påståenden?

Författaren är pensionerad professor som forskat inom meteorologi och klimat sedan 1960-talet. Han har varit en ledande kraft i utvecklandet av prognosmodeller och bl a varit chef för tre internationella forskningsinstitut.

Lennart Bengtssons bok bör läsas av alla som uttalar sig om klimatet – inklusive ”alarmister” och ”förnekare”. Måhända kan vi då få en mer saklig och konstruktiv debatt om denna viktiga fråga.

Boken är en genomgång av vad forskarna vet om väder och klimat och den är faktaspäckad avseende viktiga faktorer som formar väder och klimat. Temperaturen har stigit och människan har bidragit till det, men katastrofscenarierna har inte det vetenskapliga stöd som ofta tas för givet i mediedebatten och de politiska förhandlingarna om mål och åtgärder.

ANNONS