Medlemskap i föreningen

Medlem kan du bli i föreningen om du erkänner föreningens program och stadgar samt betalar årlig medlemsavgift. Du har då rätt att närvara på föreningens stämma med yttrande och förslagsrätt. Avgiften fastställdes till 300:- på stämman 2020. Den kan betalas på pg 704588-3 alt Swish 123 224 0356.