LO skärper klasskampen, men för och mot vilka klasser?

1
1210

I ett föredömligt kortfattat och tydligt dokument redovisar LO sin förnyade skattepolicy. På dagens DN-debatt presenteras den av LO:s ledning och fjorton förbundsordföranden. Den innehåller bland annat återinförd skatt på förmögenheter, arv och gåvor och gamla modellen med taklös fastighetsskatt, slopade RUT- och ROT-avdrag och enbart en enhetlig skattereduktion, lika för alla jobbinkomster. Och som kryddan på verket en återinförd värnskatt på inkomster över 1 miljon om året.

Förslaget väcker debatt. I Dagens Industri sågar såväl ledarskribenten Tobias Wikström som Företagarnas VD Günther Mårder förslaget helt som ”en surrealistisk vänstergir” och ”direkt skadligt för svenskt näringsliv” medan finansminister Magdalena Andersson nöjer sig med att såga förslaget om fastighetsskatt och menar att övriga förslag är värda att se på vidare.

Wikström ifrågasätter också, trots att samtliga LO:s förbundsordförande medverkar, om ”det är Sveriges arbetarrörelse som talar” här. Tja, vi vet ju hur det gick senast då LO skulle föra klasskamp genom staten med förslaget om löntagarfonder. Spåren förskräcker. Det är länge sedan ATP-reformen i början av 1960-talet då klasskampen temporärt lyckades (tack vare en nedlagd folkpartistisk röst) för att 30 år därefter upplösas i ett helt nytt pensionssystem.

Läs hela förslaget här.

ANNONS

1 KOMMENTAR

  1. Spretande skattesatser och en mängd undantag har sedan 30 år förvandlat ett relativt enhetligt skattesystem till ett svåröverskådligt lapptäcke. Ett som efterhand allt mer gynnat de med höga arbets- och kapitalinkomster, något t ex Waldenström m fl konstaterat. På 40 år har Gini-koefficenten stigit från 0,19 till 0,33, snabbast i hela OECD (33 länder). Det började redan med Bildt/Wibble-regimen 1991-94, fortsatte under Carlsson/Persson 1994-2006 och accelererade under Reinfeldt/Borg 2006-14. En viss inbromsning kan skönjas under Löfven/Andersson 2014-?, dock ingen vändning av trenden. Skatteintäkterna har minskat med minst 240 miljarder, lägg därtill åtminstone 100 miljarder som via skattefusk och svartarbete undanhålls beskattning, Brottsförebyggande Rådet är mycket bekymrat, har under många år varnat Finans- och Justitiedepartementen. Tyvärr utan större effekt.

    Således finner jag LO:s skatteförslag tämligen välavvägt. Samman med Reformisternas och Katalys’ olika motioner till S-kongressen i höst kommer det bli en rejäl debatt då. Partiledning och riksdagsgrupp lär bli utsatt för ett hårt tryck. Inte minst med tanke på vad som behöver göras efter pandemin, med infrastrukturen och klimatinvesteringarna som förestår. Återstår att se vilka spår som avsätts i SAP:s valplattform 2022. Det vore dock högeligen behövligt med en valrörelse som handlar om dessa för folkflertalet centrala frågor.