Alcalás utredning av fallet Assange

1
1487
Bild: Huvudet på artikeln i Dagens aréna

Inför mötet i Oslo den 15 september har Jesús Alcalá gått igenom de omfattande rättshandlingarna i Assangefallet, som han idag redovisar i en lång essä på Dagens aréna. Där blottläggs synnerligen märkliga förhållanden om hur förundersökningen skötts och i kommunikationen mellan engelska åklagarmyndigheten och svenska överåklagaren Marianne Ny.

Man kan på goda grunder misstänka att FBI-påtryckningar (kontakter) funnits. Om det skriver Alcalá bl a följande:

”I de engelska handlingarna däremot finns här och där hänvisningar till USA. Men alla sådana hänvisningar är maskade och jag har inte lyckats utröna vad de handlar om.

Svenska SÄPO ger inga upplysningar, detta med hänvisning till att de inte vill röja vad de gjort och inte gjort i ärendet Assange.”

Det är ett synnerlige gediget och trovärdigt aktstycke Alcalá åstadkommit efter genomgången av detta enorma material. En nyhet för mig är hans meningsskiljaktigheter med FN:s särskilde rapportör för tortyr Nils Melzer:

”På en rad punkter drar han slutsatser som är svåra att instämma i. Jag tror inte att polis och åklagare manipulerat bevis i ärendet men det tror han. Jag är säker på att Mias ’ursprungliga’ inställning till gärningen finns nedtecknad i bevarat protokoll men han tror att polisen gjort sig av med detta protokoll.

Jag vet att det finns DNA-spår i de två kondomer som undersökts men han hävdar motsatsen. Han tror att utredningen påverkades av att Lea, Leas ombud Claes Borgström samt en av de inblandade poliserna tillhörde socialdemokratiska partiet och att denna omständighet fick extra tyngd av att Claes Borgström var kompanjon med den socialdemokratiska f.d. justitieministern Thomas Bodström. Detta menar jag är rena konspirationsteorier. Jag tillstår att jag kände Claes Borgström och även att jag känner Thomas Bodström sedan han med mig som handledare skrev sitt juridiska examensarbete vid Stockholms Universitet. Jag må alltså vara jävig men jag hävdar med emfas att Melzer har helt fel här.

Han skriver vidare: Trots dessa invändningar…

”… delar jag till fullo Melzers uppfattning att Assange utsatts för och än idag utsätts för omänsklig behandling. Jag delar också den uppfattning både Melzer och FN:s Arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövanden ger uttryck åt, nämligen att Sverige har kränkt Assanges rätt till en rättvis rättegång. Och jag högaktar Melzer för hans mod att ta moralisk ställning.

Melzer har bett regeringen om svar och förklaringar. Regeringen är skyldig honom svaren och förklaringarna.”

Det är ett starkt material som äntligen borde få fler i Sverige av gnugga sömnen ur ögonen och kräva omedelbar frigivning av Assange.

Läs hela Alcalás essä på Dagens aréna.

ANNONS

1 KOMMENTAR