Arne Ruth: Ann Linde måste svara på frågorna från FN:s specielle rapportör Nils Melzer angående Julian Assange!

2
3357
Arne Ruth utanför sitt bibliotek i Mehedeby (Foto: K Lindelöf)

Utrikesminister Ann Linde har nu haft tre veckor på sig att svara på ett brev från Arne Ruth om UD:s arroganta behandling av Nils Melzer, FN:s specielle rapportör om tortyr och våldsutövning. Melzer tillsände svenska UD frågor angående Sveriges behandling av Julian Assange i två omgångar, utan att bevärdigas med ett vettigt svar. Mer om detta i intervjun med Arne Ruth som tidigare publicerats på fib.se.

Klicka här för att läsa hela brevet.

Arne Ruth framhåller i brevet att Nils Melzer anser att Sverige, Storbritannien, USA och Ecuador måste hållas ansvariga för de förhållanden som gällt för Julian Assange ända sedan 2012. Svenska UD har vägrat svara på dessa och andra allvarliga påståenden från Nils Melzer (brev från 12 september 2019). Arne Ruth menar också att Sverige är delansvarigt till det lidande som för närvarande drabbar Assange i Belmarshfängelset i London, trots att dessa övergrepp sker på icke svenskt territorium.

Arne Ruth skriver till Ann Linde i egenskap av talesman för uppropet (med 3000 undertecknare från många olika länder) som kräver omedelbar frigivning av Julian Assange. Han avslutar brevet med följande rader. (Översättning KL):

”Låt mig, Arne Ruth, till sist påminna ministern om det faktum att det principiella innehållet i det bifogade uppropet är att en människa hotas till liv och hälsa, Julian Assange, som FN:s rapportör starkt framhåller har åsamkats skada av svenska myndigheter. Det blir allt mer en fråga om liv eller död.”

Ann Linde kan knappast fortsätta tiga om detta.

ANNONS

2 KOMMENTARER

  1. Ann Linde kommer att tiga som muren! Bra att Arne Ruth och alla andra sätter press på svenska myndigheter i det att Julian Assange blir en fri man.

  2. TACK Arne Ruth och Knut Lindelöf för att ni kämpar för Julian Assanges frigivning samt för press- och yttrandefriheten. Förutsättningen för ett demokratiskt samhälle.

    Skamligt att så många svenskar på åskådarplats passivt beskådar när Julian Assange försmäktar 23 timmar om dygnet i en isoleringscell.

    Demonstrera mera! Frihet åt Julian Assange! Gå in på nätet och leta tid och plats för nästa demonstration.