Lambertz lekte med elden

4
1676
Göran Lambertz. Bild: Wikipedia

Nu blir det juridik med inslag av psykologi! Låt oss anta att en ung kvinna attraheras av en man så till den milda grad att hon erbjuder honom att som enda gäst tillbringa julaftonen i hennes angenäma sällskap. Samtidigt är hon klarögt medveten om att denne man två gånger under de senaste fyra åren knivskurit och allvarligt skadat andra kvinnor.

Tar hon en risk genom att bjuda hem mannen? Jag tror att de flesta, för att inte säga så gott som alla, är starkt benägna att besvara den frågan med ett entydigt JA. Hon tar en stor risk. En mycket stor risk.I dag vet vi att den ryktbare toppjuristen som figurerat i medierna nu på sistone är 1950-02-17 Göran Lambertz från Kisa. Julaftonen 2020 bjöd Lambertz hem en drygt 40 år yngre kvinna till sin bostad i Uppsala och undrade, om hon som enda gäst kunde tänka sig att tillbringa kvällen i hans angenäma sällskap. Det kunde hon.

Till saken hör att Lambertz väl kände till att denna kvinna, som jag kallar Z, vid två tillfällen de senaste åren anklagat olika män för att ha våldtagit henne. Den ene våldtäktsmannen dömdes skyldig av tingsrätten – men friades sedan av hovrätten. Den andre förövaren påstås, enligt uppgifter i pressen, ha förgripit sig på henne ”under tortyrliknande former” – varvid hon namngav honom på Facebook (eller annat socialt medium) och därför nu åtalats för förtal. Fallet, som ska avhandlas i domstol nu i april, påminner osökt om affären Cicci Wallin/Fredrik Virtanen.

Min poäng är att Lambertz har tagit en väldig risk genom att bjuda hem en kvinna, som två gånger i närtid har anklagat olika män för att ha våldtagit henne. Nu har Z gjort det tre gånger på fyra år. Det är väl glasklart som korvspad att Göran L lekte med elden genom sitt julaftonsförfarande, som till yttermera visso innebar att Z, med hans goda minne, hinkade i sig dryckjom i den utsträckning att hon till sist ”däckade” – för att använda hennes egen vokabulär.

Z:s anklagelser måste tas på allvar. Sanningen kan mycket väl vara den att hon faktiskt våldtagits tre gånger på fyra år. Men det kan ju också vara så att Lambertz är oskyldig. Det är han i själva verket tills rättsinstanserna bevisar motsatsen. Jag vill noga understryka det.

Det faktum att Göran Lambertz valt att offentliggöra sin identitet ser jag som ett uttryck för att han, och hans försvarsadvokat, nu får alla chanser i världen att spela ut Z:s ”våldtäktshistoria” och på så vis framställa henne i negativ dager.

ANNONS

4 KOMMENTARER

  1. Jag ställer samma fråga som Götesson! Parners inlägg hör väl mer hemma i slaskpressen.

  2. Varför publicerades detta, frågas i kommentarerna ovan. Jo, det kan jag tala om. Publiceringen ingår i marknadsföringen av min affärsidé om samtyckesvittnen på höskullar, i sovrum och annorstädes, där folk har könsumgänge. Läs min krönika ”Sex och samtycke”, ursprungligen publicerad i FiB/K 2008 nr 11, därefter återpublicerad i september förra året på härvarande sajt. Titta i avdelningen ”På pränt”, får ni se! Den här gången slutade det med att någon kom undan med blotta förskräckelsen, trots att inget samtyckesvittne hade anlitats. Det hade kunnat gå mycket värre. Tack Mats Parner!

  3. Nu har det gått en månad och jag kan fortfarande inte annat än att hålla med de två första kommentarerna.