Skrivartävling för gymnasister 2020

Tidningen Folket i Bild/Kulturfront vill det kommande året ordna en skrivartävling för gymnasieelever – och vi behöver hjälp!

Vi vill nå unga ‒ och det gör vi genom att låta unga publicera sig hos oss, tror vi.

Därför vill vi anordna en skrivartävling, riktad mot gymnasieelever. Formen på texterna spelar ingen roll, men vi vill att de utgår från ett tema. Vi tänker att de ska handla om MAKT. Vi ordnar en namnkunnig jury och ett riktigt fint pris till den vinnande texten. Och givetvis tänker vi att flera av tävlingsbidragen ska publiceras i FiB/K och på vår webbsida.

Målsättningen är att få med tio klasser från olika skolor.

Och det är här vi behöver Din hjälp!

Vi vet att det finns många lärare och annan skolpersonal omkring föreningen och bland våra läsare och inbillar oss att många svensklärare skulle vilja engagera sina elever i en skrivartävling med möjlighet att bli publicerade och till och med vinna ett pris.

Det är Era kontakter som nu blir ovärderliga för oss på redaktionen. Jobbar du på, eller har kontakter på, någon gymnasieskola – varsomhelst i Sverige – ber vi dig att ta upp saken på den skolan och presentera idén om denna skrivtävling? Ta sedan kontakt med oss genom att mejla red@fib.se, så tar vi det vidare därifrån.

Formerna för tävlingen är än så länge på idéstadiet men vi behöver få koll på om vi kan få Er hjälp med att genomföra den innan vi går vidare.

Vi vet att det krävs rätt lång framförhållning i skolans värld och tänker att det därför är bra att etablera kontakten nu under vårterminen för att sedan dra igång tävlingen under höstterminen.

FiB/K:s redaktionskommitté


Ladda ner denna pdf-fil, skriv ut den och ge till en svensklärare, skolbibliotekarie eller annan lämplig person som du känner på någon gymnasieskola. Tack för hjälpen…