Branden på Lindbloms frö

1
2373
Från papperstidningen 3-2020

I november 2019 brändes Sveriges största leverantör av ekologiska fröer ner till grunden. I lågorna försvann tre fjärdedelar av utbudet av ekologiska fröer från den svenska marknaden. Ägaren misstänker svenska odlare för att ha anlagt branden för att stoppa honom.

Journalisten Olle Svalander har grävt i resterna av ett livsverk, snåriga EU-regler och svenska myndigheters undantag för att förstå varför någon skulle vilja bränna ner Lindbloms frö.

Leif Lindblom (bilden) blev av med sitt livsverk Lindbloms frö i november förra året. Han vet inte om han kommer att driva delar av verksamheten vidare efter branden.

Det är skillnad på lukten av brasa och stanken av brand. En brasa luktar hemtrevligt. En brand luktar helvete. Resterna av Lindbloms frö luktar brand.

Företaget hade sina lokaler i en över hundra år gammal skånegård utanför Kivik i östra Skåne. Ett riktigt Österlenparadis. En fyrlängad gård med korsvirke och vitkalkade väggar och en stor takterrass med utsikt över bygden. En bra dag kan man se kyrkan i Vitemölla.

Detta är ingen bra dag.

Himlen är blygrå. En ensam råka flyger tyst mellan två lindar. Sekelgamla förkolnade stockar sticker upp ur resterna av den totalförstörda gården. En lagerhylla plåt har smält, innerväggar har vält, hundraårigt tegel av halm och soltorkad lera har exponerats för regnet och påbörjat förvandlingen tillbaka till lera. Åter till jorden där den en gång grävdes upp.

Klockan var strax före åtta på morgonen den 17 november 2019. Leif Lindblom var i Småland när polisen ringde och sa att hans livsverk stod i lågor.
– Herregud, tänkte jag, vad kan detta va? säger han.

I Sverige finns inte längre någon utbredd förädling. Fröerna köps därför in från fröodlare i bland annat Nederländerna. Sedan provodlar Lindbloms alla sorter i Sverige för att se hur de fungerade här. Lindbloms var landets största distributör av ekologiska fröer.
– I början ville man inte tänka att det skulle vara nåt inbrott eller så. Men det var ju inte så enkelt, säger Leif Lindblom.

Branden på Lindbloms frö startade på två ställen, vilket gör att polisen misstänker mordbrand.

Lindbloms frö omsatte runt åtta miljoner kronor. Förutom gården som i sig var värd flera miljoner försvann cirka 1,2–1,3 miljoner i fröer som var packade och klara, plus alla inventarier, inklusive en helt ny packmaskin. Leif Lindblom har inte hunnit göra upp allt med försäkringsbolaget än.

När jag pratar med honom är han stressad. Han måste få tag på påsar att packa frön i. Alla deras egna påsar har brunnit upp.
– Sen det här hände har jag levt dag för dag, säger han. Jag har tänkt att jag orkar inte mer. Jag orkar inte med detta.

Själv bor han i Emmaboda. Därifrån och via en liten lokal i St Olof utanför Kivik försöker han och några anställda att arbeta vidare. Han hoppas kunna fortsätta med den del av företaget som säljer trädgårdstillbehör, men han har inte helt gett upp hoppet om att någon annan ska ta över frödelen.

Enligt polisens tekniker har branden startat på två ställen inne i huset. Det tyder på att det inte är en naturlig brandorsak. På baksidan av gården, den del som vätter bort från vägen, hittades ett fönster som var krossat. Polisen monterade loss hela fönsterramen och tog den med sig för analys men har inte säkrat några spår. Inga DNA och inga fingeravtryck. Hundar har sökt igenom området men inga spår av lättantändlig vätska eller liknande har säkrats. Det finns inga bilder från någon övervakningskamera.
– Vi har lagt ner hur mycket resurser som helst, säger förundersökningsledare Ann-Christin Sjöbäck.

De har hållit sjutton förhör och även spårat mobiltelefoner från den aktuella tiden men de har inga spår. Inte heller har man hittat någon naturlig brandorsak.
– Därför har jag utrett detta som mordbrand, säger Sjöbäck.

Leif Lindblom tror sig veta vad gärningsmännen har för motiv.
– Det skulle inte vara helt förvånande om det kommer fram nånting senare om vad som har hänt, säger han.

Han säger att de som brände ner gården gjorde det för att få bort Lindbloms frö från marknaden. Han tror att den eller de som ligger bakom branden står att finna bland de som odlar ekologiskt.
– Det är en odlargrupp. Det är en stor grupp.

Här finns anledning att dra i bromsen och fundera. Här är en man som just sett sitt livsverk gå upp i rök. Hur mår en sådan person? Är det lämpligt att sprida hans anklagelser vidare? Och finns det någon som skulle vilja minska utbudet av ekologiska fröer? Utan att ta ställning till brandorsaken kan det ändå vara värt att försöka följa hans resonemang. I så fall måste vi förstå hur ekologisk odling går till.

Säg att du ska odla ekologiska morötter. Är du hobbyodlare köper du en påse med trettiofem frön och petar ner i jorden och hoppas. Är du yrkesodlare och ska tjäna ditt levebröd behöver du tänka mer.

Först och främst måste du välja vilken sorts morot du ska odla. Var odlar du? Har du växthus? Har du sol? Vilken jord har du? När går tjälen ur jorden? Det finns massor av morotssorter och olika sorter passar olika bra på olika platser. I konventionell odling använder man kemikalier för att platsen inte ska ha någon betydelse men i ekologisk odling kan platsen göra att det skiljer sig mycket i hur sorterna beter sig.

För att ta fram ett ekologiskt morotsfrö måste fröodlingsföretaget först odla ekologiska morötterna utan kemiska bekämpningsmedel en säsong. Sen måste morötterna stå kvar i jorden en säsong till utan kemiska bekämpningsmedel och sätta frö. Fröna ska sedan säljas utan att behandlas med kemiska preparat, så kallad betning (se faktaruta).

Det krävs alltså två år av ekologisk odling för att ta fram ett ekologiskt morotsfrö. Den som sprutar med kemikalier kommer på samma tid att få fram fler frön billigare. Den bonde som vill odla sina morötter med ekologiskt frö kan behöva betala nästan dubbelt så mycket. Köper du en miljon frön så blir det pengar.

Enligt EU måste den som ska sälja morötter som ekologiska också använda ett ekologiskt frö. Så funkar det i Europa, men inte i Sverige. Här har odlarna och fröbranschen hittat ett sätt att komma runt reglerna.

Jordbruksverket är den myndighet som ska se till att EU:s regler följs. Men sedan EU:s regler infördes har Jordbruksverket beviljat undantag för de odlare som vill använda ett konventionellt odlat men obetat frö.

Tanken bakom undantagen är att öka den ekologiska odlingen. Undantag från frökravet kommer göra det lättare för bonden att odla ekologiskt. Snällare regler – mer ekologisk odling i Sverige.

I praktiken kan alltså svenska odlare använda ett frö odlat med kemiska bekämpningsmedel och ändå kalla sina grönsaker för ekologiska.

Så här går det till: På hösten sätter fröfirmorna upp de ekologiska fröer de har till salu på en databas som heter OrganicXseeds. När databasen är uppdaterad går en arbetsgrupp igenom utbudet och tar fram ett förslag. I november sker ett möte med en referensgrupp bestående av fröfirmor, odlare, rådgivningen och Jordbruksverket. På det mötet diskuteras utbudet av ekologiska fröer i förhållande till behovet.

Elisabeth Ögren, Jordbruksverket:
– Vi lever i ett långt land. Det är stor skillnad odla grönsaker i Kalix och i Ystad. Vi har många småskaliga odlare som odlar till restauranger till exempel. De har ett behov. Sen har vi vissa odlare som odlar till grossister, de har ett annat behov.

Regeln är att om det finns ett ekologiskt frö av en viss sort på databasen som odlaren vill använda så måste det användas. Finns inte den sorten på databasen kan den välja ett annat obetat frö.
– Säg att det finns tio sorters morot. Då får du inte välja någon annan sort. Men dit har vi inte kommit mer än någon enstaka gång. Just nu är vi bara där när det gäller kålrabbi, men det är ju en väldigt liten produkt.

Fram till den 17 november var Lindbloms frö den överlägset största firman på OrganicX- seeds. De hade flera hundra sorters frö. Tre fjärdedelar av alla fröer kom från Lindbloms. Efter branden tog Linbloms bort alla sina fröer från OrganicXseeds eftersom han inte visste om han skulle kunna leverera. Med ens försvann många ekologiska alternativ för odlarna.

Två dagar senare, den 19 november, hölls ett mötet via Skype med referensgruppen. Leif Lindblom var kallad till mötet men var inte med. Branden togs ändå upp.
– Vi pratade om att det är oerhört tragiskt, säger Elisabeth Ögren.

Med hans utbud hade vi över fyrahundra sorter.

De konstaterade att det saknades tillräckligt många ekologiska alternativ för att tvinga odlare att använda något av de anmälda fröerna. Allt fortsatte som vanligt.

Lena Linde är delägare i Semenco AB. De är just nu den enda fröfirman som erbjuder morotsfrö på OrganicXseeds. De har tre sorter. Men på företagets hemsida finns det fler ekologiska sorter som inte är uppsatta på databasen.
– Vi vill inte sätta fälleben för de som tycker att ett obetat frö är good enough för oss, säger Linde.

Ett exempel är moroten Napoli. Semenco säljer den både som ekologiskt frö och som inte ekologiskt frö. Hade de satt upp Napoli på OrganicXseeds så hade en odlare som velat odla Napoli varit tvungen att välja det ekologiska fröet. Genom att inte sätta upp den sorten kan odlaren välja ett icke ekologiskt frö, få undantaget och sälja sina morötter som ekologiska. Trots att det ekologiska fröet för den sorten finns.

Anders Östlund odlar potatis och grönsaker på friland i Åsbro norr om Vättern. Han producerar ungefär tusen ton per år. I första hand säljer han till affärer i närheten men en del går också till större packerier och fabriker.
– Jag försöker använda ekologiska frön om det finns och har den kvaliteten jag vill ha, säger han. Jag är tillräckligt idealistisk för att inte använda bara dem som jag måste.

Det är bara brända rester kvar av det som en gång var ett av Sveriges största utbud av ekologiskt frö.

Han säger att de tre stora företag som producerar i stort sett alla fröer i världen inte tar hänsyn till de speciella förutsättningar som råder för svenska odlare.
– Frömarknaden fungerar lite som läkemedelsbranschen, säger han. Vissa sorter som inte många vill ha tar de bort. Vi här i norra Europa är en väldigt liten marknad.

Anders Östlund sitter i styrelsen för föreningen Ekologiska lantbrukarna och har deltagit i jordbruksverkets referensmöten. Han är medveten om att fröfirmorna inte lägger upp alla ekologiska sorter de har.
– Jag har skällt på dom, säger han. Men det är svårt för fröhandlaren att bita den hand som föder dem. Vad ska de göra om odlarna säger: ”Vi vill inte ha ekologiska frön”? Det finns exempel där ekoodlare väljer konventionella frön trots att det finns ekologiska frön.

I somras beslöt EU att reglerna ska skärpas. Målet är att konventionella frön på sikt ska bort inom den ekologiska odlingen.
– Vi får se hur det blir, säger Anders Östlund. Jag tror att vi kommit så långt att vi kan tänka oss en liten skärpning. Vi vill ju att det en dag ska vara bara ekologiska frön.

Elisabeth Ögren på jordbruksverket är också medveten om att fröfirmorna undviker att sätta upp ekologiska fröer ur sitt sortiment. Men de kan inte tvinga dem.
– Vi sitter lite vingklippta, säger Elisabeth Ögren.
– Jordbruksverket har sagt att vi får sätta upp vilka fröer vi vill, säger Linde på Semenco.
– Vi vill inte tvinga odlaren att välja ett ekofrö. Det ska odlaren bestämma själv.

Så resonerade inte Leif Lindblom. Han tog in många sorter och satte upp de som funkade på OrganicXseeds.
– Jag har börjat inse att de vill ha bort oss. De vill ha ett så litet sortiment som möjligt. Jag har börjat undra, vad visste de andra? Varför har de bara en tiondel av vad leverantören kunde erbjuda. Varför har de bara haft trettio sorter när vi har haft trehundra? Jag borde kanske ha tänkt på det, men jag vill ju inte tro att det ska hända.

Elisabeth Ögren på jordbruksverket låter upprörd när jag återger Lindbloms misstankar. – Det är ju förskräckligt att ens föra vidare ett sådant påstående, säger hon och fortsätter:
– Men att det skulle vara just i år som någon tuttat på förstår jag inte. Det är ju ingen förändring det här året jämfört med tidigare. Men det är ju jättetråkigt. Han har ju betytt jättemycket för den ekologiska odlingen.

Vem eller vad som faktiskt startade branden är inte fastställt. Inte heller varför. Det finns inga bevis som stöder Leif Lindbloms misstankar. Det finns ännu inga bevis för några misstankar alls.

På polisen i Trelleborg inväntar Ann-Christin Sjöbäck teknikernas slutrapport. Hade det funnits några spår där hade hon redan vetat om det. Det som återstår är en teknikalitet. – Jag har utrett detta som mordbrand och jag kommer att lägga ner det som mordbrand.

ANNONS

1 KOMMENTAR

  1. Det är väl en konflikt där EU-reglerna bygger på en mer renlärig ideologi. I Sverige vill den ekologiska odlingen bli stor.