Fem punkter om självcensur:

1
188

Sverige har ingen lagreglerad åsiktscensur (annat än mot rasistisk åsiktshets mot folkgrupp och liknande), tack och lov! Men så bra funkar det inte i praktiken – fem exempel från svensk utrikes- och säkerhetspolitik visar skevheten.

Artikeln publicerad i FiB/K nr 2-2021

Text: Torbjörn Wikland


Ingen debatt
När utrikesdepartemen-tets tidigare Rysslands-expert Sven Hirdman och Socialdemokraternas tidigare interna-tionella talesperson Pierre Schori begärde en replik på en ledarartikel, som drev frågan att Sverige bör närma sig Nato, nyligen i Dagens Nyheter blev de två nekade replik. Det är bara det senaste ex-emplet på att svenska massmedia säger nej till inlägg som ifrågasätter Sveriges närmande till Nato. Alltså: Låt inte debatt störa den officiella propagandabilden för ett närmande till Nato!

Inget kärnvapen-nej
När Sveriges tidigare utrikes-minister Margot Wallström försökte få Sverige att ratificera FN:s framförhandlade nej till kärnvapen blev det stopp. USA:s försvarsminister ingrep och Sveriges egen försvarsminister var lydaktig och sade nej till en svensk ratificering. Det gällde oavsett det faktum att FN:s beslut antagits med överväldigande majoritet i generalförsam-lingen – och att Sverige medverkat till detta beslut. Det var då utrikesministern Margot Wallström fick nog och avgick ur regering-en. Försökte svenska massmedia gräva fram material i denna viktiga fråga? Nej

Ingen avslöjande journalistik
Ibland är censuren skickligt dold. Har du under Uppdrags Gransknings många program hittat inslag som ifrågasätter svensk utrikes- och säkerhetspolitik?Hindrar ledningen för Uppdrag Granskning sådant? Kanske. Med det kan också vara ett bra exempel på svensk självcensur. De programansvariga vill inte stöta sig med makthavare i etablerade massmedia.

Inga Rysslandsresor
Nästan alla har sett det popu-lära tv-programmet På Spåret. Men har du sett Kristian Luuk titta på oss i rutan och säga ”Vart är vi på väg?” till resmål i Kina. Ryssland, Iran, Kuba eller Venezuela?Nej! Är det självcensur eller påbjudet från högre håll i det statliga tv-företaget? Van-liga människors vardag och kultur görs främmande genom att aldrig belysa den ”andra sidan”. Sådant förfrämligande passar bra in i de amerikanska förberedelserna för kommande anfallsplaner mot Ryssland.

Inga andra vaccin
Nu pågår arbetet att motver-ka covid-19. Västerländska medier har bara fokuserat på västs stora läkemedelsbolag, det vill säga Pfizer, Moderna och Astra Zeneca. De har alla problem med distri-butionen och brottas med rent medicinska problem som dykt upp i behandlingen av riskgrupper. Samtidigt har Kina utvecklat två olika vaccin mot coronaviruset. Och i Ryssland har man utvecklat ett eget vac-cin (Sputnik V).I båda fallen erbjuds flera utvecklingsländer dessa, och har tackat ja.Dessutom har Indien utvecklat ett eget vac-cin. Har detta uppmärksammats i västs och svenska massmedia? Nej, inte alls, bortsett ifrån ifrågasättanden av dessa vacciner. Det viktiga verkar vara att upprätthålla västs koloniala överhöghet över de besvärliga infödingarna i tredje världen.


Skribenten Torbjörn Wikland är medlem i FiB/K:s redaktionskommitté, ogillar västlig överhöghet och koloniala attityder.

ANNONS

1 KOMMENTAR

  1. Enligt Wikipedia blev Kristian Luuk programledare för På Spåret säsongen 2009/10. Därefter har, enligt samma källa, Havanna varit resmål säsongen 2014/15, Hongkong 2010/11 och 2015/16, Macao 2020/21, Moskva 2013/14, Peking 2011/12, Sankt Petersburg 2019/20, Shanghai 2012/13 och 2018/19, Taipei 2017/18, Teheran 2016/17. Om Torbjörn Wikland har rätt, kan i alla fall kubaner, kineser, ryssar och iranier andas ut; amerikanerna har inga planer på omedelbart anfall mot deras länder.

Välkommen med dina synpunkter!