FiB/K:s HISTORIA

”Folket i Bild? Finns den kvar?”

Ovanstående är en vanlig fråga – och på många sätt en befogad sådan. Det pratas om ”tidningsdöden” och att tidskrifter som går ”utanför ramarna” faller som käglor i och med förändringar i mediestödet.

Sistnämnda har Folket i Bild/Kulturfront aldrig gjort sig beroende av. Skälet är enkelt: Att bita den hand som föder en är ingen bra idé. Vi vill kunna skriva vad vi vill, även det som anses obekvämt. Vilket vi också gör. Tidningen överlever med hjälp av folkets stöd.

Föreningen Folket i Bild startades 1971 och tidningen med samma namn 1972. Redan 1973 gavs det ut – numret med den dramatiskt svarta framsidan – i vilket IB-affären avslöjades och satte tidningen på kartan ordentligt.

År 2022 firade FiB/K 50-årsjubileum och publicerade som sig bör en maffig artikel om tidningens historialiksom en genomgång av IB-affären .

Svaret är med andra ord: Vi finns kvar – och kämpar!