Folkets radio + FiB/K = sant

35
5075
Per Shapiro hann med att arbeta som svensklärare i forna Sovjetunionen i några år innan han flyttade tillbaka till Sverige och utbildade sig till journalist. Nu drar han igång Folkets radio för att kunna granska det som vanligtvis inte granskas.

Den grävande journalisten Per Shapiro vill granska det som ingen annan granskar och rota runt i det han kallar journalistikens no go-zoner. Nu inleder Folket i Bild/Kulturfront ett samarbete med hans satsning Folkets radio

Artikeln publicerad i FiB/K 3-2021

Text: Karin Rosenqvist, Bild: Eva Wernlid


Per Shapiro är journalist och har i 20 år inom journalistiken arbetat främst inom radio men också gjort tv.

– Jag vill vara radikal i ordets rätta bemärkelse: rot – på latin radix – handlar om att gå till roten så djupt det går i viktiga frågor, säger Per.

Nu har han grundat podden Folkets radio.
– Jag vill vara radikal i ordets rätta bemärkelse: rot – på latin radix – handlar om att gå till roten så djupt det går i viktiga frågor, säger Per.

Han brinner för att gräva fram det som behöver grävas fram och stå fri som journalist från intressen som vill styra och lägga sig i.

Tillsammans med Patrik Pavlov har han skrivit om medielögnerna som möjliggjorde att få med USA:s krigströtta folk på Gulfkriget i Irak. En kvinna intervjuas om hur barn slits ur kuvöser av irakiska soldater och lämnas att dö. Hela historien visade sig vara en pr-kupp.

Han har gjort grävande reportage i P1:s Kaliber och SVT:s Uppdrag granskning. Men medieklimatet hårdnar och det är svårt att avvika från det rådande narrativet, som Per uttrycker det. Det handlar till exempel om russofobi, pandemin, vaccinationer och 5G. Foliehatten sätts raskt på vid varje försök till ifrågasättande.

Per vill vara orädd, snabb och grävande och ägna tiden åt det journalistiska arbetet i huvudsak. Han väljer gärna bort segslitna diskussioner om vad Granskningsnämnden skulle kunna säga.
– Därmed inte sagt att Sveriges radio inte är fantastiskt på många sätt och jag fortsätter gärna att samarbeta med dem även framöver, säger han.

Per tillägnar första avsnittet av Folkets radio till Gary Webb, en framstående amerikansk journalist som var med i prominenta sammanhang och vann många prestigefyllda priser. Men han fick sin karriär och sitt liv ödelagt i ett smutskastningsdrev efter att han gjort sitt livs avslöjande: Iran-Contrasaffären. Webb kom till en insikt i slutet av sin levnad som fastnat och förändrat Pers syn på sin journalistiska gärning: ”Min framgång berodde inte på att jag var duktig och noggrann utan på att jag inte skrivit något som var tillräckligt viktigt för att stoppas.”

Journalister, menar Per, måste våga uppsöka även det han kallar de journalistiska ”no go-zonerna” där viktiga avslöjanden kan göras, även om de förmodligen inte leder till några priser.

Per har själv drabbats när ett inslag med en flickas känslomässigt starka upplevda biverkningar av vaccinet Gardasil mot livmoderhalscancer klipptes bort.
– Tänk om lyssnarna tror att kopplingen är belagd och lyssnar på resten av inslaget med de öronen, hävdade SR. Vilken elitism att underkänna lyssnarnas förmåga att bedöma vad de hör, menar Per.

” Måste vi ha nya mobiltelefoner som kan avlyss-na och kartlägga varje steg vi tar och avlyssna varje förtroligt samtal? Vill vi att robotar sköter våra liv och vi slipper arbeta? När Marx talade om att vi kan styra över vår tid och göra mer än att arbeta var det i ett samhälle där folket har makten.”

Han är oroad över utvecklingen där AI, artificiell intelligens, tar över mänskligt tänkande, att teknologin i några få maktfullkomliga händer tar över allt. Måste vi ha nya mobiltelefoner som kan avlyssna och kartlägga varje steg vi tar och avlyssna varje förtroligt samtal? Vill vi att robotar sköter våra liv och vi slipper arbeta? När Marx talade om att vi kan styra över vår tid och göra mer än att arbeta var det i ett samhälle där folket har makten, konstaterar han.

Per håller på med en bok där han verkligen radikalt borrar i frågan om att leva i samklang med naturen. Det finns ingen intelligens som är större än planetens inneboende intelligens, menar han, och vänder sig mot föreställningen att teknologin är Gud fader som inte styrs i någons intressen.

Någon frågade Per om han vill avstå från den bästa teknologin om han blir svårt sjuk. Nej inte när möjligheten finns – men om det gällde lika för alla att det stod mellan att rädda planetens framtid eller använda teknologin så skulle svaret bli ja.

Att gå tillbaka till ett liv i samklang med naturen är en svår fråga och vårt samtal kretsar kring Marx, industriella revolutionen när arbetarna slog sönder maskiner, dialektiska materialismen och när Chrustjov ville byta riktning på en flod. Men Per anser att såväl högern som vänstern ofta har en dragning åt storskaliga systemlösningar där ingenjörskonst och teknologi tros kunna generera lyckliga samhällen men där resultatet blir stora städer och artificiella miljöer som oftast växer fram helt utan att samspela med de lokala ekosystemen och således aldrig kan bli långsiktigt hållbara.

Det finns ingen brist på intressanta frågeställningar som kommer att figurera i Folkets radio.

Och FiB/K och Folkets radio har många beröringspunkter och utvecklingsmöjligheter. Det gäller främst yttrande- och tryckfrihetsfrågor men också antiimperialistiska frågor.

Podden är nu knuten till en hemsida som kan länkas till fib.se.

Men FiB/K är främst en papperstidning – tycker du det är en antikvarisk företeelse?
– Absolut inte, det är trevligt att bläddra i vid frukosten och i ett större perspektiv så finns nog snart ett behov att gå bort ifrån de genomkontrollerade sociala medierna där både analoga poddar och papperstidningar kan få ett utrymme.

Under devisen ”Koppla ned dig med Ned-kopplat i Folkets radio – en analog låga i en digital dimma” kommer en skådespelarvän att bidra med musikaliska, lyriska, komiska anarkistiska och sinnesutvidgande uttryck i syfte att ifrågasätta tillväxt, modernitet och civilisation i Folkets radio. Något som passar in under FiB/K:s paroll För en folkets kultur – det handlar om en kamp om vårt tänkande och framför allt om rätten till vårt eget tänkande runt svåra frågor som inte raderas av sociala mediers algoritmer.

Första pilotavsnittet av Folkets radio hittar man redan nu på fib.se.

Ett nytt avsnitt av Folkets radio handlar om Covid och oliktänkarna. Det är ett program tänkt för Sveriges radio men där de ville ta bort delar som Per vill ha kvar. Per vill belysa tankar om att pandemin är en förevändning för att skapa ett mer totalitärt samhälle och skildra den proteströrelse som finns.

Den typen av frågor rensas även i sociala medier.
– Tog Orwell fel på årtalet?

1984 blev 2020, suckar Per som trots allt tror att all förändring börjar underifrån.


Efter denna intervju har tre nya program kommit på Folkets radio: Covid och oliktänkarna, Tusenmannamarschen och Kontrollerad opposition. Här hittar du dem!

ANNONS

35 KOMMENTARER

 1. En vaccinationsförnekare och ”strålningslarmare” (5G) i FiB/K. Är spridning av ovetenskap vad FiB behöver? Med tanke på åldersstrukturen bland FiB:s prenumeranter, vore ett vaccinstopp lika med att radera hela prenumerantstocken på kortare sikt än ”naturlig avgång”.

 2. Det är inte fråga om att vara för eller emot vaccinationer – men får alla åsikter finnas och komma till tals? FiB pläderar inte för vaccinationsstopp – men för att alla åsikter ska få stötas och blötas. Folkets radio skildrar dessa frågor men tar inte ställning. Diskussionen blir lätt känslosam. Jag har förtroende för våra läsare att de kan läsa och ta ställning i olika frågor. Och vetenskap kan också diskuteras och vägas för eller mot. En verklig yttrandefrihet som sakligt tar upp alla frågor är en vaccination mot osaklighet och okunskap.

  Hur man väljer att vaccinera sig mot Covid är inte FiB/K:s uppgift att svara på.

 3. Karin Rosenqvists svar på Matz Söderlunds kommentar är otillräckligt. Om ”allt” skall kunna ifrågasättas kan tidningen komma att fyllas av plattjordsanhängare, av folk som tror att vanligt vatten kan vara ”medicin” för allvarliga sjukdomar och att vacciner är onödiga och allt möjligt sådan trams. Förutom alla konspirationsteorier av olika slag.

  Vetenskapen är kanske det finaste som den mänskliga kulturen frambringat. Det märkvärdiga är inte bara de enskilda upptäckterna utan själva den vetenskapliga metoden och den självkorrigerande mekanism denna metod bär inom sig. Detta är en kärnpunkt när man reflekterar kring Folkets kultur, eftersom vi ju faktiskt ingår i en tradition som har sina rötter i Upplysningen.

  Då är det inte möjligt att hävda att vacciner är skadliga, att alla möjliga ”alternativa kurer” är att föredra framför ”skolmedicin” eller att Covid-19-pandemin är en bluff.

  De som framför ovetenskapliga och konspirationsteoretiska argument i dagens situation gör ett grundläggande fel. När de hävdar att pandemin inte skördat särskilt många fler dödsfall än vanliga influensasäsonger bortser de från att detta faktiskt är tack vare de restriktioner vi levt under och de smittskyddsåtgärder som vidtagits. Man menar rentav att Covid-19 är relativt harmlöst och att dessa åtgärder varit onödiga. Men så är inte fallet och FiB/K kan aldrig vara neutral i fråga om detta. Det handlar om fakta.

  Försök att föreställa er hur läget i landet hade varit om man inte gjort någonting alls.

  Reflektera även en stund över hur våra liv skulle ha gestaltat sig utan tillgång till vacciner mot smittkoppor, polio, pest, kolera, difteri…

  För oss är detta forntid och självklart. Men personligen levde jag fram till min sjuårsdag i ett samhälle där poliovaccinet inte existerade. Sista utbrottet i början på femtiotalet var rent otäckt ur detta perspektiv. Barn som förlamades! Och för mina föräldrar hade difteri varit en hemsk möjlighet.

  Det är fel att hävda att ”alla” åsikter har samma tyngd och att allt skall stötas och blötas. Mänsklighetens vetande har växt med ränta på ränta sedan boktryckarkonsten uppfanns. Och alla uppfattningar har faktiskt inte samma tyngd.

  Vetenskapen ingår som en av de finaste komponenterna i en Folkets kultur.

 4. Vad håller på att hända med vår tidning FiB/Kulturfront. Är kvasivetenskaplighet en folklig kultur, eller antiimperialistisk kultur?

 5. Frågan om yttrandefrihet är ju en av FiB:s paroller, men måste FiB därmed upplåta plats för ”allt” som inte får utrymme i andra media? OK att belysa frågan, men ”Folkets radio + Fib/K = sant” skickar dåliga och otydliga signaler. På fib.se står ”Det finns ingen brist på intressanta frågeställningar som kommer att figurera i Folkets radio. Och FiB/K och Folkets radio har många beröringspunkter och utvecklingsmöjligheter. Det gäller främst yttrande- och tryckfrihetsfrågor men också antiimperialistiska frågor.”

  Hur kan FiB garantera kommande innehåll? Vilka garantier har FiB för att Folkets radio alltid publicerar sådant som är i linje med (eller inte strider mot) FiB:s paroller? Ska då redaktionskommittén stoppa ett sådant reportage?

  FiB kan ju alltid för en enskild artikel välja att samarbeta, men att slå ihop sina påsar, vilket ju rubriken klart signalerar, innebär en klar kursändring i fråga om oberoende. Finns sådant inriktningsbeslut taget av stämman?

  Sedan på fib.se så nämns SR-reportage om biverkningar av Gardasil som kortats ned (kanske inte så lyckat att inleda ett radioinslag med gråt och skrik). HPV-virus orsakar livmoderhalscancer och en tydlig positiv minskning av antalet fall har redovisats. Biverkningar av HPV-vaccin är kända och finns att läsa på nätet. Viktigt att känna till är att alla läkemedel har biverkningar. Ett inte försumbart antal människor dör varje år av Paracetamol (verksam komponent i bl a. Alvedon) som säljs över disk i vanliga butiker). Vaccinmotståndet är välorganiserat och handlar inte bara om Covid-19, utan även om vaccin mot kikhosta och mässling. Inget läkemedel är 100% riskfritt, vilket vore mera linje med ”för en folkets kultur” att upplysa om.

  Folkets radio har vidare ett inslag om ”mobilstrålning” och faran med 5G. Är det en av de ”intressanta frågeställningar” som fib.se tänker sig? (En berättigad motfråga till dessa farhågor vore att fråga sig hur antalet cancerfall ställer sig proportionellt mot antalet mobiltelefoner i välden.)

  Naturvetenskaper låter sig inte undersökas på samma sätt som samhällsfrågor. Att avslöja vaccintillverkare och högfrekventa radiovågor är betydligt mera komplicerat och kräver mera än enbart ståndpunkt och journalistisk vilja. Det krävs en stor insikt i ämnet för att sedan vända sig till en läsekrets utan utbildning i ämnet, vilket uppenbarligen vaccinationsmotståndare och 5G-motståndare saknar.

  FiB/K har aldrig tidigare ställt sig på ovetenskapens sida och bör inte göra det nu heller. Det enda rätta är att backa från ”Folkets radio + Fib/K = sant” snarast möjligt.

 6. Vi välkomnar vetenskapliga analyser och undersökande journalistik. Att åsikter förs fram av alla de slag välkomnas likaså. Men etiketter och tillmälen vore skönt att komma ifrån. Nu finns frågor som inte får nämnas utan känslomässiga angrepp. Viss kritik mot vaccin leder genast till att foliehatten kommer på och att man är mot vaccin ö h t. Så vinner vi inte tveksamma – de låser in sig snarare i sin föreställning.

  Vi kommer i ett temanummer belysa denna fråga om yttrandefrihetens gränser i ett metaperspektiv. Vi kommer då att samarbeta med Folkets radio i denna fråga och få med så många röster vi kan som belyser detta ämne. Inläggen ovan visar att vi behöver en sådan genomgripande diskussion. Låt oss ta den på allvar i dessa tider när det blir allt svårare att komma till tals i medier även i andra frågor som vad som händer i Syrien, vår knytning till Nato m m. FiB/k behövs för att föra fram alla åsikter och fenomen. Det är därför vi finns och behövs.

  Hoppas att ni deltar fortsättningsvis i den diskussionen Matz Söderlund, Erik Backlund och Svante Svensson och att vi kommer vidare. Där kan vi tycka olika i frågor som tas upp och allt går inte in under våra paroller och kräver ställningstaganden från FiB/K.

  Folkets radio står för sig och sina inslag men vi tror på ett gott samarbete.

 7. Det kan vara värt att inledningsvis påtala att Folkets Radio och Folket i Bild/Kulturfront inte har något formaliserat redaktionellt samarbete gällande alla ämnen, utan ett som i förstone fokuserar på yttrandefrihet och rättigheten och vikten av att på ett värdigt sätt kunna föra en diskussion, även med någon vars slutsatser man inte delar. Att på ett respektfullt sätt bryta sina argument mot meningsmotståndares. Det är ju i slutändan det som gör en diskussion intressant, att man från början inte har exakt samma uppfattning.

  Det är en fråga som båda våra redaktioner anser är väldigt viktig. Vi lever i en tid av alltmer extrem polarisering, där olika smutskastningsepitet kletas på meningsmotståndare i syfte att undvika en diskussion i sakfrågan. Man kallar folk för antisemiter som vill diskutera ockupation och illegala bosättningar, ”rysk megagfon” kallar man fredsvänner och Nato-motståndare och konspirationsteoretiker har blivit ett begrepp som används allt bredare mot i princip alla som understår sig att inte rakt av köpa det officiella narrativet inom ett givet område.

  I Pilotavsnittet puffar Folkets Radio för ett kommande avsnitt om hur detta begrepp kommit att bli en härskarteknik som riskerar att bli det nya ”terrorist”-ordet, som används för att avhumanisera människor man vill spärra in, avlyssna och övervaka.

  Lance de Haven Smith, professor i statsförvaltning vid Florida State University har i sin bok Conspiracy Theory in America undersökt konspirationsbegreppets ursprung och evolution. Han hävdar att det var CIA som satte spinn på ordet i en propagandakampanj 1967, där syftet var att misskreditera alla som ifrågasatte den officiella versionen av Kennedymordet. Man ville inte ha fler diskussioner om magiska kulor som kom från fler håll, en Cadillac som hade tvättats innan den fick undersökas etc, utan underrättelsetjänsten uppmanade redaktioner runtom att i stället beskriva ifrågasättarna som galna och självupptagna.

  Det tog några år innan den nya, extremt negativa laddningen av ordet hade satt sig i det allmänna medvetandet. Sedan började det leva sitt eget liv och idag har det utvecklats till ett fruktat smutskastningsvapen, men också till ett ord som leder till fördömande och förflackning av intellektuell diskurs. I Sovjetunionen spärrade man in oliktänkande på mentalsjukhus – det var deras ”foliehattar”.

  Det är inget område som här finns utrymme att utveckla, men det kan vara värt att känna till att det ordet som ni nu försöker kleta på Folkets Radio alltså är manipulerat av CIA, den organisation som varit inblandade i ett stort antal statskupper och politiska mord – manipulerat språket så att vi idag inte ska kunna prata om konspirationer utan att framstå som tokiga.

  En annan vanlig härskarteknik är halmgubben. Man tillskriver någon ståndpunkter som denna/e inte har, för att därmed kunna ha något att slå ned.

  Vad är det konkret Folkets Radio har påstått som är felaktigt? I pilotavsnittet uppmanar jag lyssnarna att läsa igenom Tom Jeffersons rapport om HPV-vacciner och Cochrane-institutets anmälan till EU:s ombudsman, där man påtalar vad man anser vara allvarlig metod- och jävsproblematik i den ”referral” (utredning) som EMA:s expertgrupp har gjort efter att danska läkare slagit larm om en misstänkt koppling mellan HPV-vacciner och ett knippe symtom som ingår i den vid tidpunkten rätt så okända diagnosen POTS. Riksrevisionen har i en omfattande genomlysning av Läkemedelsverkets verksamhet och struktur påtalat att myndigheten – som till största del är finansierad av läkemedelsindustrin – inte förmår att upprätthålla den så viktiga rågången mellan tillsyn och industri. Jag kan inte förstå hur någon journalist med självaktning kan anse att detta inte är ett område värt att granska.

  Har ni läst dessa två rapporter? Vad har ni konkret för invändningar? Och varför kommer ni dragandes med förnumstiga fakta om vacciners betydelse för folkhälsa? Har jag eller Folkets Radio någonsin ifrågasatt värdet av vaccinet mot smittkoppor? Finns det inga nyanser i er svartvita verklighetsbeskrivning? Kan man hålla två tankar i huvudet samtidigt? Minns ni tragedin med Pandemrix och den finske läkaren Markku Partinen, som var den förste att försöka slå larm, men som då avfärdades som foliehatt så till den grad att kollegor bytte sida av gatan när han kom. Skulle ni ha sällat er till det gänget som bytte sida för att inte möta en paria? Eller skulle ni ha lyssnat till hans argument och tagit dem på allvar?

  Och sedan då halmgubben att jag skulle vara anti-vetenskap, och tro att vi lever på en ”platt jord”. Vad bygger ni det på? Jag skulle nog hävda att jag har fått vetenskapens kritiska tänkande med mig hemifrån, från frukostbordet. Min pappa var professor i matematik och min bror, Max Tegmark är professor i fysik, och en av världens mest ansedda forskare i sitt område. Om det var nånting jag fick med mig hemifrån var det ett kritiskt tänkande; att aldrig ta någonting för givet, att alltid vrida och vända ett extra varv på påståenden, även om de kommer från höga auktoriteter. Och kanske i synnerhet då. Och att försöka sätta sig in så gott det går i själva kärnfrågan och i argumenten. Om man i början av förra seklet ville förstå huruvida relativitetsteorin hade något fog för sig kunde man inte gå till någon myndighet eller något konsensus bland ledande forskare. Ty den stora massan avfärdade Einsteins teori som befängd. Min pappa gillade ett citat från Einstein då han blivit tillfrågad om sin etniska identitet. ”Well, if I’m proven to be wrong then the Germans bil say I’m a Jew and the French will say I’m German. If I’m proven to be right then the Germans will say I’m German and the French will say I’m a citizen of the world”.

  När det gäller mobilstrålning så är forskarvärlden splittrad. Det är felaktigt att, som här görs, antyda att det råder konsensus. Det finns många forskare som menar att inga risker kunnat fastställas men det finns också omfattande forskning som visar att den strålning som sänds ut från 5G och tidigare generationer av mobiltelefoni har skadliga effekter bland annat i form av oxidativ stress, DNA-skador, skadlig påverkan på hjärnan samt ökad risk för cancer.* Hundratals vetenskapsmän och läkare uttrycker kritik mot 5G-utbyggnaden och människor vittnar om skadlig hälsopåverkan. Det är alltså inte ovetenskapligt att låta kritiken få komma fram, utan i högsta grad berättigat att låta den komma fram i media, som är opartiskt och oberoende och inte låter sig kontrolleras av de som kan vilja censurera sådan kritik.

  Folkets Radio är just opartiskt och oberoende och kommer därför inte att låta sig påverkas av påtryckningar att inte rapportera om olika frågor – även om det stör starka ekonomiska intressen.

  Jag tror och hoppas att det är en inställning som även speglar Folkets i Bild/Kulturfronts värdegrund.

  Referenser:
  Long term exposure to microwave radiation provokes cancer growth evidences from radars and mobile communication systems
  pubmed.ncbi.nlm.nih.gov (1)
  pubmed.ncbi.nlm.nih.gov (2)
  youtube.com/watch?v=bgGJeOVEdQs
  Hjärntumör–cancer–mobil 2021

 8. Sedan har jag två två frågor till dig, Svante Svensson, med anledning av att du är kopplad till föreningen VOF (Vetenskap och Folkbildning).

  1. På vilket sätt bidrar era inkvisitoriska förföljelser av oliktänkande och förnedringsutnämnandet ”Årets förvillare” till ett mer civiliserat och sansat debattklimat?

  2. En ja/nej-fråga: Har VOF någonsin, direkt eller indirekt, mottagit pengar eller andra former av stöd från någon industrigren?

 9. Matz Söderlund och Svante Svensson slår viktiga slag för den naturvetenskapliga prövningen av frågor av vetenskaplig karaktär. Argumenten är principiellt riktiga. Givetvis ska vi inte gå i bräschen för ”vaccinstopp”. Det kan, som Matz påpekar, bli ödesdigert för FiB/K:s läsare och medlemmar. Men trots det så föreligger det just nu i praktiken ”vaccinstopp” för ett vaccin, vilket har en avgörande betydelse för att Sverige ska uppfylla sina högt uppställda vaccinationsmål; Alla över 18 ska erbjudas vaccinering senast till midsommar!

  Alltså måste principerna, vilka kan förefalla helt självklara uppe i idéernas höga sfärer, kopplas till praktiska verklighetsfrågor för att verkligen kunna göra skillnad. Ur detta kan vi faktiskt dra en helt annan slutsats än den Matz drar. Om FiB/K, som tidning och förening, stänger in sig i sin egen verklighet, kräver garantier för att de vi samarbetar med inte ska tänka galet och avvisar allt samröre med olika principiella argument i alla tider är det, med tanke på åldersstrukturen i förening och läsekrets, tämligen självklart att FiB/K kommer att dö, eftersom tanken att ens någon av alla våra nuvarande aktiva och passiva vänner skulle kunna överleva sedan länge är bevisad felaktig!

  I den här diskussionen är det faktiskt Karin Rosenqvist som i praktiken visar sig mest förståndig!

 10. Per Shapiros svar förvånar inte. Han måste ju försvara sitt med all rätt. Sedan kan bara sägas att forskares renommé avgörs av antal publikationer i högrankade tidskrifter och hur ofta man citeras. Och inom naturvetenskapen är ju även kravet på att upprepa resultat under liknande betingelser något som bidrar till trovärdighet. Men att bortse från samspelseffekter kan visa på god korrelation bland data, men ändå inte spegla ”sanningen”. Reducerade faktorförsök och multivariat dataanlays tillämpas inte alltid inom forskarvärlden. Därmed lämnar jag meningsutbytet med Per Shapiro.

  Men min skepsis och oro rör fortfarande FiB:s samarbete och rubriken ”Folkets radio + FiB/K = sant” som gör mig bekymrad. Mera för FiB än Folkets Radio. Att inleda ett samarbete ”in blanco” förvånar. FiB har väl aldrig tidigare såvitt jag minns gjort en liknande utfästelse och bör inte göra så nu heller. För varje inslag bör Redkom ha ett avgörande att ta in eller avböja en artikel oavsett vem som skriver. Vidare att lägga en länk på fib.se till Folkets Radio under Yttrande och tryckfrihet, där även rättssäkerhet (i sig ett ett begrepp/ämne) är både märkligt och ologiskt. Varför i så fall avgränsa oss till Folkets Radio? Fria Tider bör väl i så fall också läggas på fib.se? Proletären? Klassekampen? Steigan?

  Föreslår att den generella länken till Folkets Radio snarast tas bort och att det enbart länkas till inslag där FiB/K ser en tydlig koppling till parollerna och att samarbete med tidningen beslutas från fall till fall.

 11. Hej jag tycker FiB ska följa floden, inte ägna sig åt något som avviker från flodens eviga strömmar. Liksom flottarens stock vingla på i strömvirvlarna stötas mot kanter hårda stenar och åter kastas som fritt flygande materia ned i strömfåran. Åskådarna på land jublar åt denna massa som inte skiljer sig nämnvärt från varandra, enskilda stockar som försöker sig på utbrytningar tas om hand av männen med sylar på stören, som kvickt drar stocken i rätt riktning. Ingen slipper undan pikens vassa styrning. Till slut hamnar allt i lugnt vatten där virket sorteras i kreti och pleti.

 12. Att jag över huvud taget tog till orda i denna fråga beror på att jag varit med i Folket i Bild/Kulturfront sedan starten 1971 och att jag förvånats en del över hur föreningen utvecklats de senaste åren.

  Jag har lyssnat på alla de program från ”Folkets Radio” som angavs här på fib.se, och det står helt klart för mig att programmen på ett aningslöst sätt vidarebefordrar ett antal felaktiga påståenden. Tyvärr. Inget försök görs att bemöta felaktigheterna. Och därmed gör man dessa människor en otjänst.

  Per Shapiro har ställt några frågor till mig.

  Har jag en ”koppling” till föreningen Vetenskap och Folkbildning? Javisst. Jag har varit medlem i denna utomordentliga förening sedan starten. Däremot har jag aldrig haft tid att delta i styrelsearbetet. Jag har inte ens hunnit med att gå på ett enda av föreningens mycket intressanta arrangemang.

  Angående föreningens prisutdelningar vet jag inte mer än vad man kan läsa i föreningens utmärkta tidskrift Folkvett, samt på hemsidan vof.se. Föreningen Vetenskap och Folkbildning delar alltså årligen ut två priser: Årets Folkbildare respektive Årets förvillare. De som fått det förstnämnda priset är mycket förtjänta personer eller organisationer. Till exempel redaktionen för tv-programmet Fråga Lund, Dagens Nyheters vetenskapsredaktion, epidemiologen Emma Frans m fl. Listan på pristagare finns på föreningens hemsida.

  Av någon anledning tycker Per Shapiro illa om priset Årets Förvillare. Det är synd, för om man går igenom motiveringarna ser man att de som fått detta ”pris” propagerat ganska groteskt mot vetenskapliga metoder och fakta.

  Frågan om VoF mottagit pengar eller annat stöd från någon ”industrigren” kan jag inte besvara eftersom jag varit helt passiv medlem sedan starten. Den som är intresserad får skriva till VoF:s styrelse.

 13. Ingen vetenskap är exakt, nya dimensioner inkommer hela tiden, förändrar och eller kompletterar. Ibland helt förändrat. Att berghårt motsäga förändringar gränsar till religion.

 14. Öppenhet, vilja att ifrågasätta, saklig och god ton i debatter, ingen demonisering borde vi kunna enas om. Det finns så många trösklar i MSN och förenklade ”sanningar” att avvikande röster behövs. Dessa avvikande röster ska naturligtvis också ifrågasättas. Jag är positiv till att Folkets Radios tar upp svåra frågor där en stor del av medierna har haft svårt att tänka självständigt. Jag har däremot mycket liten sympati för några av de ståndpunkter som framförts, men har de stått oemotsagda? Ett tidens tecken är att Facebook anlitat Nato-, Atlantic Council-, Integrity Initiative och Frivärldskopplade Ben Nimmo att jobba med desinformation.

 15. Per Shapiros senaste program i podden Folkets radio, det som handlar om hans nyligen avlidne far, matematikern Harold Shapiro, är alldeles fantastiskt fint. Ett starkt personligt porträtt som ändå är allmängiltigt och djupt berörande! Tack!

 16. Tack Margareta och Svante för uppskattande ord om programmet. Det värmde!

  Vad gäller tidigare påståenden om att jag/Folkets Radio skulle vara ”plattjordare” och ”antivaxxare” har jag fortfarande inte sett att någon presenterat några belägg för detta, så förhoppningsvis kan vi lägga den diskussionen bakom oss.

  Jag tänker att det kanske kan finnas lite ”olika skolor” i synen på hur man bör rapportera om kontroversiella ämnen och hur man bör förhålla sig till kontroversiella påståenden. Jag tror att en av förklaringarna till att en del människor börjat söka sig bort ifrån exempelvis public service, är att de upplever att vissa redaktioner underskattar sina tittares/lyssnares förmåga att tänka själva och göra sin egen research. Som ett färskt exempel kan vi ta detta lokala SVT-inslag om hur Västerviks kommun blir först med att bygga bostäder för elöverkänsliga.

  Här finns, lite förenklat tre olika skolor: En variant hade varit att bara rapportera om denna nyhet rakt opp och ner, utan att känna sig nödgad att låta någon expert kommentera den. En mellanvariant, skulle vara att rapportera om nyheten, och att också nämna att diagnosen elöverkänslighet är ifrågasatt, men sedan låta tittaren göra sin egen research. Nu valde man i stället en tredje variant; att låta en barnläkare – oklart med vilken kompetens på området elöverkänslighet – och med band, åtminstone bakåt till föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning) – lägga ut texten och beklaga sig över att kommunen på detta sätt ”göder människors vanföreställningar”, indirekt alltså beskriva den gruppen som psykiskt sjuka individer. Oemotsagd dessutom.

  Den hållning jag/Folkets Radio som regel förespråkar och har gett uttryck för är mellanvarianten. Sedan beror det givetvis också på formatet. Ifall man viker en hel dokumentär åt ämnet elöverkänslighet bör givetvis forskningsläget presenteras, så allsidigt som möjligt, och med tanke på de starka kommersiella intressena bör även tänkbara jävskopplingar kartläggas noggrant.

 17. Att stämpla folk som foliehattar och konspirationsteoretiker är ett sätt att kväva människors nyfikenhet och vetgirighet. Det intressanta är inte de djupgående teorierna som kan vara oerhört fantasifulla och slå fel. Det intressanta är de fakta som kommer fram. En av de som ofta behandlats bland ”konspirationsteoretikerna” är en amerikansk mångmiljardär som anklagats för att ha stora ekonomiska intressen inom vaccinindustrin, matindustrin och klimatindustrin. Nu visar det sig att det inte var några galna teorier utan att det var sant. Karln verkar skvatt galen och beslutsam att genomföra sina mörka planer, men eftersom det babblats och foliehattstämplats så talas det inte om den groteska omdaning denne tok m fl håller på att genomföra. Alla sneglar och hyssjar istället, vilket är skamligt och farligt.

  Fler som Shapiro behövs och glädjande nog kan man ana att en ny vänster håller på att vakna till liv. FiB/K ska också ha en eloge som skriver om detta.

 18. Lasse B!
  Vet inte vem som ”stämplar” vem. ”Foliehattar” som vill undvika strålning genom att klä folie under mössa/hatt existerar ju i verkligheten! Har träffat på sådana som verkligen haft folie under mössan när jag pluggade. Att miljardärer har ”stora ekonomiska intressen” är knappast någon sensation. Det finns ju f ö generellt i en ekonomi/ett samhälle på ett eller annat sätt. Men oavsett, så är ju de kliniska studierna ett nålsöga att passera för samtliga läkemedel inklusive vaccin. Biverkningar finns för alla läkemedel och är accepterat. Det är bara att läsa en bipacksedel. Tråkigt nog tycks en del av ”den nya vänstern” dras med i ett ovetenskapligt synsätt, där elöverkänslighet, vaccinationsskräck och mobilstrålning ingår. Men den springande punkten är trots allt förhållandet till Folkets Radio, som säger sig vara opartisk. Saken är ju den att FiB/K är partisk och TAR STÄLLNING utifrån sina paroller (inte ”värdegrund”). Att ställa sig på ovetenskapens sida har FiB/K aldrig tidigare gjort och kommer förhoppningsvis inte att göra så nu heller. Om inte så kommer nog FiB/K att stämplas som kunskapsförnekare och läsare/prenumeranter kommer att rösta med fötterna.

  Däremot vore det i linje med FiB:s paroller att granska de som driver frågorna om bl a elöverkänslighet, vaccinationsskräck och mobilstrålning.

 19. Per Shapiro är uppenbart en erfaren journalist som dessutom har en mycket behaglig radioröst. Och det kommer säkert att bli intressant att följa hans program i Folkets radio. Men jag är samtidigt aningen skeptisk till hans syn på hur ämnen som berör naturvetenskapliga förhållanden skall behandlas journalistiskt.

  Det är ju inte så att någon här på fib.se, vad jag har kunnat se, har beskyllt Shapiro för att själv vara ”plattjordare” eller ”antivaxxare”. Däremot företräder han, som jag tolkar hans senaste kommentar, ett publiceringsideal som handlar om att låta människor framföra sina uppfattningar helt oemotsagda, hur sakligt felaktiga och missvisande deras påståenden än är. Och nu, i pandemitider, kan det ju få helt förödande konsekvenser om man exempelvis sprider felaktigheter om vacciner och smittskyddsåtgärder. Jag menar naturligtvis inte att sådana uppfattningar inte skall få framföras, men det är väl ändå rimligt att informera lyssnarna eller läsarna om hur det egentligen ligger till, rent faktamässigt alltså.

  Jag tror aldrig att någon – oemotsagd – skulle få skriva i FiB/K eller säga i Folkets radio att August Strindberg är den svenske författare som skrivit ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. För det kan vi ju alla enas om att det är ett rent faktafel, och det tillhör ju den humanistiska och kulturella allmänbildningen att känna till, eller hur?

  Men när det gäller naturvetenskap, där allmänbildningen är betydligt lägre, bör tydligen andra regler gälla. Inom sådana ämnesområden skall även rena felaktigheter få framföras utan ifrågasättanden eller rättelser. Och var och en bör, även i fråga om mycket svåra och komplicerade frågor, helst ”göra sin egen research”, som Per Shapiro skriver. Men jag tror inte att det är möjligt för var och en av oss att – i frågor som rör vacciner, sjukdomar, klimat, miljö, kärnkraft, elöverkänslighet och liknande – alltid vara sin egen forskare. Där måste vi nog lyssna på dem som känner till hur det förhåller sig och helt enkelt acceptera att det faktiskt finns vissa sakuppgifter som är rent felaktiga och ogrundade. Precis som påståendet att det är Strindberg som skrivit boken om Nils Holgersson.

 20. Tack för ditt svar, Margareta. Exemplet du tar med Strindberg som påstådd författare till Nils Holgerssons underbara resa är dock inget som illustrerar hur jag ser på journalistiskt arbete. I mitt förra svarsinlägg hade jag faktiskt skrivit en liknande formulering – som jag strök för jag kände det blev för långt – där jag som exempel valde en felaktigt angiven huvudstad. Exemplet löd: ifall någon jag intervjuat säger att Rumäniens huvudstad heter Budapest, då skulle jag finna mig föranledd att påpeka för lyssnaren den faktiskt heter Bukarest. Så där har vi exakt samma uppfattning. Om det finns någon skiljelinje här så går den inte ifråga om huruvida man bör låta uppenbara felaktigheter stå oemotsagda.

  Analogin med Nils Holgersson underförstår dock, att på samtliga områden finns ett lika enkelt facit som i frågan om vem som skrivit den klassiska barnboken. Analogin implicerar att en fråga om vem som skrivit en bok kan jämföras med den extremt komplexa frågan om ett specifikt vaccins effektivitet och säkerhet. Margareta skriver:

  ”Och nu, i pandemitider, kan det ju få helt förödande konsekvenser om man exempelvis sprider felaktigheter om vacciner och smittskyddsåtgärder. Jag menar naturligtvis inte att sådana uppfattningar inte skall få framföras, men det är väl ändå rimligt att informera lyssnarna eller läsarna om hur det egentligen ligger till, rent faktamässigt alltså.”

  Den analogin haltar betänkligt i mina ögon. För det första är det här inte frågan om vilket vetenskapligt spörsmål som helst. Det är inte två matematiker som tvistar om hur en ekvation bör lösas. Om vi pratar om vaccin är det fråga om institutioner och myndigheter som är intimt förbundna med några av världens mäktigaste ekonomiska intressen. Dessa intressen finansierar EMA och Läkemedelsverket, de ingår som viktiga ägare i världens största mediekonglomerat och de har även stort inflytande över forskningsmedel, tankesmedjor och organisationer. Sammantaget har de således stort inflytande över utformandet av det officiella narrativet i vaccinfrågor.

  Så om vi vill veta ”hur det faktiskt förhåller sig” när det gäller vaccinet mot Covid-19, räcker det verkligen med att lyfta luren och ringa Läkemedelsverkets presstjänst?

  Jag gjorde under hösten en intervju med professot Peter Doshi, som är redaktör för British Medical Journal, och som är en av världens ledande forskare när det gäller att granska vaccintillverkarnas kliniska prövningar. Det är ett enormt krävande arbete, där man går igenom deras protokoll, ofta på över 1500 sidor, och även begär att få ta del av protokoll som vaccintillverkaren valt att inte förhålla sig till. Peter Doshi fann i sin granskning stora frågetecken kring hur prövningarna utformats, och han skrev om det i flera artiklar i BMJ, som denna: ”Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us”

  Han kritiserade också vaccintillverkarna för att de inte offentliggjorde alla data som behövdes för att reda ut dessa frågetecken.

  Var detta något som några mainstream-medier i Sverige tog upp? Intervjuade vetenskapsredaktionerna Peter Doshi och ledde det till en viktig och klargörande debatt i frågan? Svaret är nej.

  Och vad beror det på? Kan det vara så att det finns en rädsla att pekas ut som anti-vaxxare, en rädsla som blivit så stark att man närmast betraktas som en kättare om man vill göra just det som är vetenskapens signum: ställa kritiska frågor. Låta (seriösa) kritiker framföra sina argument och låta dessa argument brytas mot andras. Jag skulle säga att vi inte har någon fungerande diskussion eller debatt om något vaccin i Sverige idag, för det har blivit så extremt polariserat. Antingen är man närmast religiös i sin hållning att det är det högsta goda som enbart kättare understår sig att ifrågasätta någon aspekt av. Eller så hamnar man i antivaxx-träsket och ser alla vacciner som det högsta onda. Jag tänker att den polariseringen är väldigt olycklig.

  ”Att göra sin egen research”, som Margareta citerar mig, handlar inte om att jag som journalist själv ska göra Peter Doshis arbete. Den kompetensen besitter jag givetvis inte. Det handlar om att vi journalister inte enbart ska vara en megafon för EMA, Läkemedelsverket eller de återkommande forskare som ständigt får uttala sig i media, utan även se vad det finns för övriga experter på området, som Peter Doshi. Finns det kanske forskare och experter som har lämnat EMA och som vågar säga sådant som de inte vågade när de var anställda?

  Om vi journalister av rädsla undviker alla forskare som inte sjunger i kör med de stora vaccintillverkarna riskerar ”sanningarna” om ett vaccins effektivitet och säkerhet bli lite som dogmerna i den Katolska kyrkan under medeltiden. Upphöjda sanningar som världens mäktigaste institutioner slagit fast, som ingen seriös journalist vågar granska och med en inkvisition (VoF) som tar itu med de som vågar.

  För mig handlar journalistik om att granska makten. Då kan man inte göra sig blind för hur mäktiga ekonomiska intressen påverkar institutioner inom forskning, myndighetssfär och medier. Och hur de finansierar organisationer, patientföreningar, tankesmedjor mm. Svante Svensson skriver att han varit medlem i föreningen VoF ända sedan den grundades för snart 40 år sedan, men att han aldrig intresserat sig för varifrån de får sina pengar. Med tanke på att organisationen gång på gång agerat ”torped” åt mäktiga industriintressen finner jag det ointresset lite naivt.

  Jag tror att de flesta som läser FiB/K håller med om att Syrien-rapporteringen under de gångna tio åren varit väldigt enögd och vinklad, samt att en viktig orsak är starka geopolitiska intressen och deras inverkan på massmedia. Men av någon anledning verkar några av samma läsare tro att starka ekonomiska intressen är totalt frånvarande när det gäller bevakningen av områden som faller inom telekom- och läkemedelsindustrins intressesfär.

 21. Margareta Z tar upp en viktig fråga och får ett kompetent svar av Per Shapiro. Vad gäller covid-19-vaccinerna förtjänar det framhållas att INTE ETT ENDA har fått något formellt godkännande någonstans. ALLA hittills beslutade godkännanden är s k ”nödgodkännanden”, d v s de har godkänts p g a sin effektivitet och att de något mer begränsade biverkningsundersökningar som genomförts inte avslöjat några allvarliga biverkningar, samt att det inte finns några äldre preparat i bruk. Man tager vad man haver sa Cajsa Warg redan på 1700-talet!

 22. Per återkommer till föreningen Vetenskap och Folkbildnings finansiering. Detta är vad jag vet: VoF har ca 2.600 medlemmar. Jag betalar en årsavgift på 250 kronor, och eftersom alla andra gör likadant så får föreningen in 650.000 kronor om året. Tillkommer att medlemmar ger gåvor. Jag har några gånger skickat några hundralappar och antar att andra gör samma sak.

  I medlemskapet ingår att man får föreningens skrift Folkvett fyra gånger om året. Styrelsen ser till att det finns en årlig ekonomisk redogörelse, och sedvanlig revision av kassörens arbete publiceras. Årsmötet behandlar detta. Precis som i alla andra föreningar. Föreningen har lokal verksamhet på sex platser i Sverige. Där arrangeras föreläsningar och möten m m. Jag har som passiv medlem läst årsmöteshandlingarna och aldrig funnit något konstigt.

  Jag tycker inte om sättet du skriver om VoF:s finansiering. Om du har bevis för oredligheter bör du lägga fram dem offentligt i stället för att komma med ogrundade antydningar. Och i så fall bör naturligtvis VoF:s styrelse beredas plats för genmäle.

  Om utmärkelsen Årets Förvillare har vi helt enkelt olika meningar. Jag anser att det är värdefullt att detta pris utdelas, för därigenom får man tillfälle att belysa en massa geschäft och spridande av osanningar. Det är nämligen jätteviktigt att allmänheten är korrekt informerad. Du har en annan åsikt om detta pris.

  Så kan det vara.

  Det som oroar mig är att felaktig information om vaccinationer får stor spridning, för då kan vi få tillbaka infektionssjukdomar som är utrotade och livet kan bli väldigt besvärligt. Om en vecka kommer jag att bli vaccinerad mot covid-19, med ett vaccin från något av de bolag du skriver mycket kritiskt om. Men om du tittar på hur dödstalen drastiskt sjunkit för alla äldre på särskilda äldreboenden och sådana som har hemtjänst, så kan du ju övertyga dig själv om att dessa bolags vacciner faktiskt räddar liv. För mig som är 73 år gammal ger detta hopp och glädje. Och för den stora majoriteten av dem som uppnått min ålder.

  Det kanske är bäst att tillägga att man naturligtvis inte skall bedriva tvångsvaccinering. Det är därför som VoF arbetar med folkupplysning (precis som Verdandis småskrifter och andra liknande tidigare initiativ). Ingen myndighet i Sverige har föreslagit tvångsvaccinering, eftersom det inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Så detta behöver inte diskuteras.

 23. Rubrikens anspelning på något intimt romantiskt förhållande mellan FiB/K och ”opartiska” Folkets radio gör mig bekymrad.

  Matz Söderlunds och Svante Svenssons kommentarer är bra. Instämmer.

  Jag ser inte något fel i att låta pandemiförnekare, vaccinmotståndare och andra lägga fram sina argument i FiB/K, men det ska inte ske utan att samtidigt bemötas/ifrågasättas med vetenskap!
  Och det är något som jag inte har uppfattat i Karin Rosenqvists artikel. Och inte heller i de tre avsnitt av Per Shapiros podd jag lyssnat på.

  Vetenskap är och måste alltid tåla att vara ifrågasatt. För vetenskapens skull. Men även ifrågasättandet ska tåla vetenskaplig granskning.

  I en kommande produktion på Folkets radio ska det bjudas på ”… musikaliska, lyriska, komiska, anarkiska och sinnesutvidgande uttryck i syfte att ifrågasätta tillväxt, modernitet och civilisation.”

  Jag ser framför mig en hyllning till Hog Farm i Skarpnäck 1971 och kalla kårar känns efter ryggen. Kanske har jag fel och överdriver?

  Att starta debatt i tidningen eller att föra samtal kring och med ”foliehattar” och antivaxare tycker jag inte är fel. Tvärtom. Men det kan aldrig vara FiB/K:s uppgift att vara deras ”röst” eller samarbetspartner. Jag förstår inte vad det finns att ”samarbeta” kring.

 24. Svante, ledsen om du upplevt att jag varit insinuant eller på något sätt ifrågasatt din personliga heder. Det har verkligen inte varit min avsikt. Jag ställde helt enkelt en ja/nej-fråga: Har VoF någonsin, direkt eller indirekt mottagit pengar eller annat stöd från någon industrigren? Jag tycker frågan är relevant med tanke på de mäktiga industriintressen som inte sällan är relaterade till ämnena för föreningens skamutnämningar.

  Men vi kanske kan diskutera detta i något annat forum.

  Du skriver vidare att du oroar dig för att felaktig information om vaccinationer får stor spridning.

  Det är en oro jag delar tillfullo.

  Anders Åsman förfäras över programmet ”Nedkopplat”, som är en del av Folkets Radio produceras av skådespelaren Håkan Julander:

  ”Jag ser framför mig en hyllning till Hog Farm i Skarpnäck 1971 och kalla kårar känns efter ryggen. Kanske har jag fel och överdriver?”

  Knarkorgier och foliehattar – snacka om att FIB har hamnat i dåligt sällskap!

  Eller?

  Det första avsnittet av Nedkopplat finns nu utlagt, så jag kan bara ödmjukast uppmana alla att lyssna och bilda sig en egen uppfattning.

  Programtexten lyder:
  ”Max Jonsson är statstjänsteman vid Naturvårdsverket. I Svenska Dagbladet nyligen publicerade han en debattartikel om att vi måste sluta göra saker och leva enklare för att rädda oss själva och livet på planeten.

  Vi pratar om den situation mänskligheten befinner sig i och hur vi först måste förändra vår världsbild för att sedan kunna förändra världen. Ett lättsmält samtal med stora frågor, dikter och musik.”

  Jag tror, sammanfattningsvis att alla i det här forumet bör ställa sig en annan ja/nej-fråga: Är man för eller emot obegränsad yttrandefrihet (frånsett lagbrott som hets mot folkgrupp etc)? Och om svaret är att man är emot, vilka ämnen vill man i så fall att de ska vara bannlysta?

 25. Jag har nu lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Shapiros podd. Där intervjuas bl a Sebastian Rushworth, författare till boken Varför det mesta du vet om covid-19 är fel. Han säger sig inte följa nyhetsmedier och inte ha någon tv inkopplad utan hämtar sin kunskap från statistik och vetenskapliga tidskrifter. Det kan kanske väcka någons sympati och förleda till att tro att Rushworth är vetenskapligt seriös. Jag ska ta ett exempel:

  ”Det blir så konstigt att man har olika standard beroende på om en studie visar det man vill att den ska visa eller om den inte visar det man vill att den ska visa” säger han om diskussionerna kring den studie (DANMASK-19) om munskydd, som genomfördes av forskare vid Köpenhamns universitetssjukhus och som enligt Rushworth visade att ”dom kunde inte hitta några bevis för att ansiktsmasker funkade”. Vad vill han förmedla med det påståendet?

  Visst var det en välgjord studie, om än med många väsentliga begränsningar, men vad handlade den egentligen om? Jo, den undersökte hypotesen att den som själv bär munskydd skulle skyddas till mer än 50% mot Covid-smitta utanför hemmet i ett samhälle där det är ovanligt med munskyddsanvändning och munskydd inte rekommenderas. Och det kunde den alltså inte visa. Den kunde dock med sina begränsningar visa på ett möjligt, men inte statistiskt säkerställt, skydd för bäraren.

  Men, Rigshospitalet skrev om den då nypublicerade studien på sin hemsida den 18 november 2020:
  ”Det understreges, at studiet ikke undersøgte maskernes funktion som kildekontrol, dvs. til begrænsning af smitte fra en inficeret person, der bærer maske, til andre. Studiet belyste heller ikke effekt af mundbind i situationer, hvor det ikke er muligt at opretholde den sociale afstand.
  Det skal derfor understreges, at disse resultater ikke kan anvendes til at rejse tvivl om, at bred anvendelse af masker uden for sundhedsvæsenet kan være et effektivt middel til at reducere SARS-CoV-2-infektioner.”

  Och på liknande sätt uttrycker sig forskarna själva i sin rapport.

  Med samma slappa förhållningssätt till vetenskap som Rushworth ger uttryck för skulle man tvärtom, med hänvisning till studien, kunna hävda att munskydd ger bäraren 46% skydd mot Covid-infektion. Som väl är finns det andra studier som just visar att munskydd är ett ganska effektivt skydd även för bäraren. Men framför allt är de mycket effektiva för att begränsa smittspridning från en smittad person. (Om man inte vill fördjupa sig i forskningsrapporter, så kan man fundera lite över varför det är så viktigt att inte peta på munskyddet eller varför det är så viktigt att tvätta/sprita händerna när man tagit av och kastat det.)

  När jag konstaterat att Rushworth förblev oemotsagd och inte ombedd att förtydliga slutade jag lyssna aktivt. När jag får tid ska jag lyssna även på Nedkopplat…

  ”Det blir så konstigt att man har olika standard beroende på om en studie visar det man vill att den ska visa eller om den inte visar det man vill att den ska visa.”

 26. Tror inte att du (Anders Åsman) behöver vara orolig för något otillbörligt i relationen till Folkets radio, Anders. Vi håller på oss och delar inte redaktion. Men vi har yttrandefriheten gemensamt. Tror verkligen vi behöver gå genom vad som får uttryckas och inte. Och om någon uttrycker något som man uppfattar som fel så kom med sakliga skäl varför. Bara så kan vi resa oss ifrån våra soffhörn i vår organisation – ge oss ut i debatten bland folk som inte är renläriga och obesudlade och kanske lära något nytt som får oss att gå framåt och bli den viktiga faktor vi vill vara bland folk. Vi behöver inte bli kättare eller ta på oss allehanda foliehattar för den skull. Det finns ett stort utrymme däremellan. Vi får inte förstöra berättigade kritiska tankar och undersökningar med allehanda tillmälen. Vem tjänar på det?

  Antar att senaste avsnittet med Sebastian Rushworth kan uppröra en del – men han har gjort en hel del undersökningar som kan betraktas som evidensbaserade. Han är ju bara AT-läkare var det någon som argumenterade med mig – men påverkar det hans studier och undersökningar och dessutom praktiska erfarenheter från att arbeta som läkare på Covidavdelningar?

 27. Karin R!
  Att Rusworth benämns ”läkare” görs ju för att skapa större trovärdighet. Frågor som FiB borde ha ställt: Studier och undersökningar baserade på vad? ”Egna erfarenheter” är ju inte ett seröst underlag. Hur många patienter rör det dig om? Vilken evidens finns? Vilka metoder för undersökningarna har använts? Men som jag skrivit tidigare så saknas antingen kompetens eller vilja att ställa denna typ av motfrågor när det rör komplexa frågor inom naturvetenskapen. Har bollat artikeln med en ledande intensivvårdsläkare och som deltar dels i dagligt patientarbete dels aktivt kring det svenska intensivvårdsregistret. Den personen svarar bara ”har man inte evidens bör man ligga lågt”. Och som sagt ”evidensen”? FiB skulle nog inte ta in artiklar i allmänhet som saknar den underbyggnad som Shapiros gör.

  Men: Då ovetenskap inom frågor som rör hälso- och sjukvård och ren naturvetenskap tycks vara den linje som FiB numera står för och jag uppenbarligen inte kommer längre med min argumentation, drar jag streck för min del.

 28. Det är bra att du drar ett personligt streck i debatten, Matz. När det gäller munskydden är ju det hela enkelt. Titta på länder som Frankrike, Spanien, Holland, Belgien m fl. Massiva böter om man inte har munskydd på sig har man haft i flera månader. Och vad med smittspridningen? Den har aldrig varit större! Att det efter de här fullskaliga försöken av munskyddsfanatikerna måste vi ju kommit till vägs ände där! Det enda som visas med de här bestämmelserna är snarare att munskydd ger en falsk trygghet och uppmuntrar folk att gå mer i närkontakt än att hålla avstånd och därmed leder till ÖKAD smittspridning!

  Beträffande vilka artiklar som kan publiceras i FiB/K erinrar jag bara om de två skandalartiklar med förtal mot Gui Minhai som publicerades för lite drygt ett år sedan och inte hade tillstymmelse till underbyggnad, varför ansvarige utgivaren tvingades gripa in och verkställa avpublicering! Och det var ändå skrivna av en medlem i redaktionskommittén, som borde veta vad som gäller!

 29. Här ställs frågan om vad som får sägas och inte får sägas. Men detta är väl ändå inte en fråga om yttrandefrihet? Det är väl inte någon som förvägras att föra fram sin åsikt? Eller har jag missat något? Rushworth ger ut en bok. Shapiro har en egen poddradio. Ett antal nätmedier publicerar mängder med artiklar mot smittskyddsåtgärder, vaccin och så vidare. Vad är problemet?

  Jag kan inte se att det är yttrandefrihet som diskussionen egentligen handlar om. Och det är inte heller något problem att FiB/K låter omstridda uppfattningar komma till tals. Det är ett problem däremot att FiB/K okommenterat gör reklam för ovetenskapliga uttalanden i vetenskapliga frågor med motiveringen att alla har rätt att komma till tals. Vilka fler ska vi då göra reklam för?

  Det handlar inte om yttrandefrihet. Det handlar om trovärdighet. Och en skadad trovärdighet kan leda till svårreparerade skador för både föreningen och tidningen.

  Inte var det min avsikt att göra detta till en diskussion om munskydd. Jag gav bara ett exempel på ett uttalande som sänker den intervjuade bokförfattarens trovärdighet. Vad bötesstraff har med munskyddens funktion att göra begriper jag inte, men frågan är uppenbarligen mycket infekterad trots att den bara är, eller borde vara, en av många ingredienser i pandemibekämpningen.

 30. Problemet för oss i föreningen FiB/K är just nu hållningen till yttrandefriheten. När ”sanningen” eller ”vetenskapen” ställs mot yttrandefriheten är vi illa ute. Det som för den ena är en uppenbar sanning kan för den andre vara en uppenbar lögn. Det lär oss kätteriets historia. Vi känner väl resultaten av ”politisk vetenskap” och upphöjda statliga överideologier från såväl inkvisitionen, Sovjet, Nazityskland som USA och många andra håll.

  Att det bränner till så hårt just nu beror på att motsättningarna i grunden är mycket hårda. Vi lever i ett litet anpassligt land i kraftfältet mellan världens två supermakter USA och Kina. Någon enkel fråga om ”trovärdighet” kan vår inre konflikt knappast reduceras till. Sorteringen av människorna i foliehattar/konspirations-/diktaturkramare å ena sidan och ”anständiga försvarare av vad USA kallar mänskliga rättigheter” å den andra pågår för fullt. Snart dras gardinen ner för de utsorterade. Var står vi då?

 31. Det är en mycket viktig fråga, som Knut Lindelöf ställer: Var står vi då, när gardinen dras ner?

  Och svaret på den frågan finns all anledning att fundera över efter onsdagens besked från justitieminister Morgan Johansson om planerna på att göra ”Förintelse-förnekelse” straffbart. I det fallet handlar det verkligen om ett hot mot yttrandefriheten och FiB/K:s roll är självklar!

  Har FiB/K tillräcklig trovärdighet kvar för att ta initiativ och driva en framgångsrik kamp mot detta regeringens utspel? Eller har vi redan lyckats knyta oss alltför tätt samman med företeelser som ”vanligt folk” med rätta betraktar som stollerier?

  Per Shapiro reagerade märkbart på min lilla hänvisning till det som hände på Skarpnäcksfältet i juni 1972 och det ger kanske en anledning för vänner av yttrandefrihet att fundera ytterligare en vända kring om den här diskussionen verkligen handlar om yttrandefrihet.

  Shapiro har presterat flera mycket läs- och lyssningsvärda alster i olika sammanhang, bl a tillsammans med Patrik Paulov, om medialögnerna bakom de senaste decenniernas imperialistiska krig. Men tyvärr förefaller han, tillsammans med flera andra ”sökande” journalister (och andra) som också genomskådar imperialismens propaganda, ha låtit sig stängas in i en fålla där ovetenskap härskar när det gäller viktiga hälsofrågor. I den fållan hör inte FiB/K hemma! Vår uppgift måste vara att kritiskt granska det som förökas i den fållan, inte liera oss med det.

 32. Anders Åsman, vi är överens om hur man bör ställa sig när sanningen om Förintelsen (med stort F) ska fastslås i lag? Men är den frågan inte kongruent med frågan om hur vi ska ställa oss till den ”fålla där ovetenskap härskar när det gäller viktiga hälsofrågor”? Det kommer säkerligen att klassas som ”desinformation” av vår nya förhandscensurmyndighet (mediestödsnämnden). Hur menar du att man bör ställa dig där?

 33. Jag förnekar med bestämdhet ”Förintelsen” med stort F. Det finns många förintelser genom historien. Dem ska vi naturligtvis placera och värdera i sitt historiska sammanhang och sedan föra en öppen diskussion, grundad på saklighet och (för all del) vetenskaplighet, som dock inte är ett lika entydigt begrepp när vi tittar på samhällsfrågor som på naturvetenskap. Men vi bör vara medvetna om att även naturvetenskapen flyttar fram sina gränser efter att ny kunskap vunnits.

 34. Anders Åsman insinuerar att det var något konstigt med min reaktion på hans anspelning på Hogfarm-festivalen i Skarpnäck 1972. För den händelse min reaktion tarvar ett förtydligande fann jag det märkligt att en person som slänger sig med begrepp som ”trovärdighet” så pass lättvindigt jämför Håkan Julanders program Nedkopplat med en knarktyngd hippiefestival på basis av några ord i programförklaringen och utan att ens ha lyssnat på själva programmet.

  Han skriver vidare att jag tillhör en kategori journalister som hamnat ”i en fålla där ovetenskap gäller i viktiga hälsofrågor”.

  För den som är uppmärksam så är det ganska få vetenskapliga discipliner som ingår i den här fållan, som seriösa journalister alltså bör hålla sig borta ifrån, ifall jag tolkar Åsman korrekt.

  Det handlar aldrig om dispyter gällande algebraiska ekvationer, om vilken insomningsmetod som är mest vetenskaplig eller hur många ljusår det är till närmaste galax etc. Nej, av någon anledning så är det alltid det fåtal områden där det finns kopplingar till världens mäktigaste ekonomiska intressen, i synnerhet telekomindustrin och läkemedelsindustrin. Det är dessa områden som utgör den där förbjudna fållan.

  De journalister som ändå gett sig på att granska dessa institutioner – och inte nöjt sig med att betrakta dem som ett Sanningsministerium – har funnit att den nödvändiga rågången mellan tillsynsmyndigheter och industri ofta inte upprätthålls i tillräcklig utsträckning, och att det således i stora delar är industrin som utövar tillsyn över sig själv.

  Här en granskning jag och en kollega gjorde för SR 2015.

  Anders Åsman tycks mena att granskningar av världens mäktigaste industrigrenar inte hör hemma i en anti-imperialistisk tidskrift, med hänvisning till att ”detta är företeelser som vanligt folk med rätta betraktar som stollerier”. Jag antar att det är han själv som definierar innebörden i dessa gummibegrepp?

  Åsman måste uppenbarligen besitta kunskap om dessa industrier och deras tillsynsmyndigheter som jag saknar. Jag kan nämligen inte förstå att vi bör lägga våra journalistiska instinkter åt sidan och avhålla oss från att lyssna till visselblåsare och från att granska myndigheters expertgrupper o s v när det gäller just telekombranschen och läkemedelsindustrin.

 35. Svar till Knut Lindelöf och Karin Rosenqvist:

  Man ska vara medveten om att bara genom att lyfta fram ett påstående innebär att ta ställning. På samma sätt är det ett ställningstagande att underlåta att göra det. Folkets radio tar alltså ställning, är partiskt.

  Att lagstifta om vad som är historisk ”sanning” och straffbelägga osanna yttranden om, till att börja med, ”Förintelsen” (stort F, bestämd form) är ett ingrepp mot yttrandefriheten och det är FiB/K:s uppgift att agera med målsättningen att förhindra att en sådan lag antas.

  I samma yttrandefrihetsfientliga anda har den statliga myndigheten Forum för levande historia inrättats, liksom de nya direktiven från Myndigheten för press, radio och tv till Mediestödsnämnden om att begränsa tillgången till ekonomiskt stöd till medier som ”… sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap”. Även här är det FiB/K:s uppgift att dra fram detta i ljuset och motverka det. Och när det börjar närma sig lagstiftning, vilket kanske inte är alldeles avlägset, agera för att stoppa det.

  Allt detta är sannolikt självklarheter för de allra flesta av oss i och kring FiB/K.