REDAKTION

Ansvarig utgivare:

Karin Rosenqvist

Redaktör:

Lotta Isacsson

Redaktionskommitté:

Christer Lundgren, Filip Lindström, Håkan Julander, Karin Rosenqvist, Torbjörn Wikland

Därutöver bidrar ett stort antal frilansmedarbetare till tidningens innehåll.

Kontakt

E-post: red@fib.se

Postadress: Folket i Bild/Kulturfront, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm.
Telefonnummer: 073-852 75 06