Sprid fredsalmanackan!

0
761

En väggalmanacka för 2021 på temat fred, framtagen av tolv organisationer. För varje månad en bild och en text där varje organisation ger sin syn på hotet om krig och kärnvapen och betydelsen av fredskrafter, däribland FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Sälj fredsalmanackan!

Pris 50 kr.

Den är också en meningsfull julklapp!

Beställ på: info@fib.se

ANNONS