Dags för Svexit – låt oss rösta igen

8
1659

I morgon är det 25 år sedan folkomröstningen om EU 1994. Ett antal orföranden i Folkrörelsen Nej till EU har skrivit denna artikel för att uppmärksamma detta. Den har erbjudits flera stora tidningar, men alla tackar nej. Det är viktigt att bryta tystnaden om det 25-åriga EU-medlemskapets konsekvenser. Därför publicerar vi inlägget.

Den 13 november är det precis 25 år sen svenska folket röstade om huruvida vi skulle ansluta oss till EU eller inte. 52,3 procent röstade ja, 46,8 procent nej. Vi gick med den 1 januari 1995. Dagen före midsommarafton 2016 röstade det brittiska folket med en liknande marginal för att lämna EU.

För trettio år sedan var Sverige ett av världens mest välmående länder; jämlikt och en förebild för många. Grunden för vår framgångsrika utveckling var folkstyret. För demokrati och därmed också makt måste alltid förvaltas lokalt, i vardagen, hos medborgare och förtroendevalda.

Men med 25 års EU-medlemskap har makt flyttas uppåt och bort, från folkvalda till tjänstemän, bankdirektörer och näringslivets lobbyister. Nu är Sverige en av EU:s mest ojämlika länder.

EU har centraliserat makten. I Sverige går det ungefär 15.000 väljare/riksdagsledamot, i EU ungefär 400.000. Förr hade Sverige ett utvecklat kommunalt och landstingskommunalt självstyre, i dag styrs över hälften av dessa beslut från Bryssel.

EU har dragit undan makt från den demokratiska arenan. I Sverige kunde vilken riksdagsledamot som helst föreslå nya lagar som riksdagen sedan tog ställning till. I EU har tjänstemännen i kommissionen ensamrätt på att föreslå nya lagar.

EU har gjort nationella demokratiska val mer eller mindre verkningslösa. EU:s överordnade grundlag (Lissabonfördraget) fastslår vilken politik som skall föras. Vi får välja mellan vänster-, center- och högerpartier, men den enda politik som får föras är nyliberal ekonomisk politik, inskriven i grundlagen. Detta gör EU till en fundamentalistisk statsbildning.

EU har gradvis tagit över styrningen av samhällsekonomin från de folkvalda i riksdagen. I EU styrs penningpolitiken av tjänstemän, de förment opolitiska bankdirektörerna i ECB. Dessa är formellt förbjudna att lyssna på folkvalda. Genom den så kallade europeiska terminen överprövas medlemsstaternas statsbudgetar av EU:s tjänstemän i Bryssel. Därmed har skatter och prioriteringar i budgeten gjorts beroende av EU-byråkrater.

Inför folkomröstningen 1994 uttryckte företrädare för näringslivet att ett EU-medlemskap skulle bli ett stålbad för den offentliga sektorn. Så har det blivit. Offentlig service och infrastruktur har privatiserats och lagts ut på privata entreprenörer. Men den EU-drivna privatiseringspolitiken ifrågasätts nu av allt fler medborgare. Nu senast kan Apotekstjänst inte leverera sjukvårdsmaterial till sjukhusen, Läkemedelsverket har ingen kontroll över de privata företagens medicinleveranser, och regeringen enligt Januariöverenskommelsen privatiserar i stora delar Arbetsförmedlingen.

EU är konstruerad uppifrån och saknar förankring och legitimitet. Därför förs ingen politisk debatt om EU i Sverige, vilket en statlig SOU-utredning konstaterade strax för folkomröstningen om Brexit. Som ett allvarligt exempel håller EU sedan Ukrainakrisen 2014 på att militariseras i snabb takt med bl a den Europeiska försvarsfonden och PESCO. Den nye kommissionsordförande Ursula van der Leyen vill ha en EU-armé redan till 2025. Detta talas det tyst om.

EU är statsrättsligt och funktionellt anpassat till den marknadsliberala tillväxtmodellen. Denna är oförenlig med ett ändligt klot och kraven på ett rättvist miljöutrymme.

Allt har blivit värre än vad EU-eliten lovade för 25 år sedan. Inlåsta i EU undermineras vårt folkstyre. Det är dags för en ny folkomröstning om EU-medlemskapet.

Bengt-Åke Berg
Eva-Britt Svensson
Jan-Erik Gustafsson
Per Hernmar

ANNONS

8 KOMMENTARER

  1. Med risk att bli betraktad som gubben i lådan tar jag ordet. EU-motståndet i Sverige har krympt till en tummetott. De etablerade vänsteristerna har blivit centrister. De driver icke linjen att Sverige ska ut ur EU de driver ett eget mullvadsarbete inom EU som de påstår gynna svenska folket. Så gynnas verkligheten inte av EU-etablisemanget och man dristas säga ”vad fan får vi för pengarna”. Vi får betala dyrt och en massa förordningar hur vi ska sköta oss utan att få ytterligare pålagringar på vår skuld till Bryssel. Politiker som installerar sig i Bryssel kan hämta hem stora summor och leva gott på det resten av livet i pensionspengar om inte annat. Det är alltså en liten klick som göds av EU anslutningen, och stora flertalet får betala. Klassfråga av stora mått alltså, och en fråga om Sveriges självständighet i botten.

  2. Jo, mycket blev väl inte så där väldigt mycket bättre med EU-inträdet för svensk del. Dock kan vi ju alla nu glädja oss åt att EG-domstolen alldeles nyss beslutade att landknyckarna i världens enda apartheidstat är tvingade att märka de jordbruksprodukter man odlar på de sedan 1967 nyknyckta landet så de kan särskiljas från de som kommer från tidigare knyckta områden. Så att allt blivit dåligt är väl inte helt sant!

  3. Miljöpartiet sviker EU-motståndet 25 år efter motståndet mot EU. Miljöpartiet hävdar att Swexit inte är bra ur miljö-/klimatsynpunkt, man ska ”förändra inifrån” är Mmiljöpartiets politik idag. Per Gharton tillhör svikarna idag!

  4. EU vill höja Sveriges avgift till EU med 15 miljarder kronor. Vänsterpartiet och KD är emot liksom Moderaterna, de senare menar att Sverige ska lägga in veto i frågan om höjningen. Kan veto stoppa avgiftshöjningen? Jag är skeptisk eftersom EU saknar demokratiska reglementen, och EU ministeriet handlar utanför demokratiska regelverk.

  5. Till Dan K!
    Det är alltid bra att ha reda på fakta! Frågan om medlemsavgiften behandlas inom EU-budgeten, som enligt EUs lagar kräver ENIGHET! Alltså kan just den svenska avgiften inte ändras (åt något håll) förrän Sverige och alla 27 andra medlemmarna i EU är överens om detta. Så frågan blir alltså vad du i så fall är skeptisk emot? EU förstås, men någonting annat?

  6. EU var tänkt att utvecklas till en egen supermakt. Det blev en lättmanipulerad lydstat till väst-imperialism med ryss- och sinofobi som vapen. Avdemokratisering var inbyggd i strukturen. Problemet är hur man undviker en nationalistiskt inspirerat uttåg och uppnå en demokratiinspirerad rörelse med värme och hjärta och humor. Som första steg kan vi sluta kalla rörelsen för det engelskinfluerade ”Swexit” och börja med ”Svejdå”.