Efter 50 år i hetluften ska nu FiB/K planera för en ny framtid

0
1735
Röstning med handuppräckning på FiB-stämman 24 april 2021

Snart är det 50-årsjubileum. Att vi finns och haft en obruten utgivning i snart 50 år är i sig ett fenomen. Nye redaktören Stefan Westrin bugade sig inför detta faktum i dessa svåra tidningstider och avgående redaktören Lisa Pehrsdotter avtackades. Så inleddes stämman under lördagen, som hölls digitalt.

Som vanligt avhandlades det gångna årets verksamhet, valdes ny styrelse, beviljades den avgående ansvarsfrihet och motioner behandlades. Mest diskussioner blev det runt den om Gui Minhai ska ses som en tryckfrihetsmartyr i samma division som Julian Assange. Det slutade med en kompromiss som innebär att de två fallen skiljer sig på på många vis, att vi självklart kräver Julian Assanges villkorslösa frigivning, men att vi efter förmåga också ska undersöka och bevaka fallet Gui Minhai.

Ett viktigt tillägg gjordes till förslaget till verksamhetsplan. En arbetsgrupp ska tillsättas som förutsättningslöst ska undersöka hur vårt 50-åriga tidningsprojekt bättre ska kunna anpassas till det helt annorlunda mediesamhälle vi har idag. Tidningen bär inte sina egna kostnader, insamlade medel i ett antal mindre fonder gör att vi ändå kan ge ut tidningen. Vi har några år på oss innan reserverna sinar. Dags att se över verksamheten och göra en offensiv plan för framtiden. Parollerna är mer pricksäkra än någonsin, vilket ger goda utsikter för vår folkrörelseuppbyggda publicistiska verksamhet.

ANNONS